Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Okurlarımızdan”

ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐԻ ԾՆՆԴԵԱՆ 94- րդ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ԱՌԹԻՒ

Հայ Ժողովուրդի Աշխարահռչակ Կենդանի Լեկենտէր Արուեստագէտը ՇԱՌԼ ԱԶՆԱՎՈՒՐ- Շահնուր Վաղենիկ Ազնավուրեան Ծննդեան 94-րդ Տարեդարձը Կը Տօնէ.   Համաշխարհային մշակոյթի կեանքի մէջ կան հայկական ծագում ունեցող…