İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yazıların kategorisi: “Ruhani”

HAÇIN BULUNUŞ YORTUSU

Bu yortu tarihte haçla ilgili meydana gelen ilk olayın anılmasıdır. İmparator Konstantianos ve annesi Helen hristiyan inancını kabul ettikten sonra hristiyanlığın gelişimi için yoğun bir…