İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN KUTSAL DOĞUŞ YORTUSU MESAJI

“Söz, insan olup aramızda yaşadı”

(Yuhanna, 1:14)

Evrenin en büyük “derin gizemi” olan Tanrı’nın Beytlehem’de beden alması şüphesiz ki insanlık tarihinin en büyük olayıdır.

Havari Pavlus, Mesih’in Beden Alış gizemi hakkında yazdığı sözlerini hatırlayalım: “Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.” (Filipililer, 2:6-11)

İşte, Doğuş Yortusu ilahisinde söz edilen ve bugün kiliselerimiz ve evlerimizde kutladığımız “Büyük ve mükemmel” Gizem budur. “Yere göğe Sığmayan kundağa sarıldı” (Luka, 12,16), “Göksel Baba’dan ayrılmadan, işte kutsal yemlikteki tahtına kuruldu” (İlahi)

Tanrısal mucize ve gizemlerin, insanların düşünce ve sözleriyle erişemeyecekleri bir yücelikte bulunduğu bir gerçektir. Fakat belirgin olan bir gerçek var: Ancak İsa Mesih görkemli kişiliği ve öğretileriyle, bireylerin ve milletlerin yaşamlarında yarattığı bir farklılıkla tarihin gidişatını etkilemiş olduğu da apaçık bir gerçektir. Benzer şekilde mükemmel derin gizemiyle titreyen yüreklerimizde doğduğunda bizleri de güçlendirecektir.

2022 yılı hoş olmayan ve kötü sürprizleriyle bizleri korkuttu. Bütün milletler için bir kabusa dönüşen pandemi felaketinden ancak kurtulmuş olan bizler, kendimizi giderek şiddetlenen Rus-Ukrayna savaşının önceden tahmin edilemeyecek ve tüm dünyanın huzur ve barışı için bir tehdit unsuru olan sonuçlarıyla karşılaştık. Ermeniler ise, günümüzde geçmiş yılların mirası olan, pek çok girift siyasal katmanla bir kördüğüme dönüşmüş Karabağ trajedisi ile karşı karşıya bulunuyorlar. Geçmiş yılın bu gibi karanlık olayları doğal olarak bir hüzne dönüşmekte, buna bağlı olarak Yeni Yıl ve Kutsal Doğuş Yortusunun şölenleri gölgelenmekte ve bizleri sevinç kaynağı olan geleneksel ve toplu kutlamalardan yoksun bırakmaktadır. Beytlehem’de koyunlarını beklerken ummadıkları ilahi bir görüntüyle dehşete kapılmış çobanlara yönelik meleğin güçlendirici sözlerine günümüzde ne kadar ihtiyacımız var, değil mi?

“Korkmayın!” dedi. “Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” (Luka, 2:10-12)

Esenlik Prensinin bu Kutsal Doğuş yortusunda yıkımlar ve yas dışında hiçbir yararı olmayan savaşların, çatışmaların sona ermesini diliyoruz. Tanrı, insanlara günlük yaşamlarında esenlik içinde bir arada yaşama ruhunu bahşetsin. Halkımızın da barışın semerelerinden yararlanarak ilerlemesini ve her alanda gelişme kaydetmesini diliyoruz.

İyi kalpli çobanlar, Tanrı’nın kendileri ile olduğunu, kendileri sayesinde insanlığa ve gelecek asırlara yeni ve yenileyici bir mesajın iletileceğini duyup anladıklarında kapıldıkları korku ve dehşetten kurtuldular. Çobanlar sükunete kavuştular ve güzel manzarayı zevkle seyre dalıp meleklerin güzel sesli ezgilerini dinlediler: “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” (Luka, 2:14)

Öyle görülüyor ki, 2022 yılının kederli mirasıyla yüklü 2023 yılı, tüm ağırlığıyla istisnasız hepimizi etkileyecek. Ekmek ve sudan öte, dayanabilmemiz aydınlık ve şanslı günlere doğru ilerleyebilmemiz için ümide ihtiyacımız var. İmanlı Ermeni halkı çağlar boyunca çatısının altında bebek İsa’ya sahip olduğu ve yüreğinde O’na olan sarsılmaz imanını koruduğu sürece her türlü zorluğu yenebileceğini ve tarihin tüm fırtınalarını sabırla göğüsleyebileceğini ispat etmiştir. Havari Pavlus’tan ders alalım: “.. Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. Şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz. …Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da iç varlığımız günden güne yenileniyor. Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır. (II. Korintliler, 4:7-18)

Rab İsa Mesih sayesinde bize ulaşan Tanrı’nın sevgisi, her türlü zorluğa ve ıstıraba karşı durabilmemiz için bize güç verecektir. “Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun”. (Yuhanna, 3:16)

Atalarımız Tanrısal bu “Sevgiyle” sevmeyi öğrendiler, sevgiyle acı çektiler ve sevgiyle ölümü kucakladılar. Bayramlar, yortuların gizemini yaşayabildiğimiz ve içimizde yaşattığımız müddetçe kutsal sayılır ve önem kazanırlar. Beytlehem’in ışığını atalarımızdan miras aldık ve çok değerli bir miras olarak evlatlarımıza bırakacağız. Gökyüzüne Ermeni halkının temiz ve pak ruhunun gözleriyle bakarak Beytlehem’in yıldızını seyretmenin tam zamanıdır. Varoluşlarını koruma ve sürdürebilme yollarında atalarımıza yol göstermiş olan bu yıldız, bizim de solmayan rüyalarımıza önderlik edecektir.

İnsan sever Tanrı’nın, Yeni Yıl boyunca bizi günahlarımızdan arındırması, kötülüklerden kurtarması ve hayır işlerde önderlik etmesi, bereketlerine layık kılması, tüm dünyaya barış bahşetmesi, yarattığı insanlardan öfke ve belaları uzaklaştırması için dua etmeye devam ediyoruz.

Alnımızı mühürlediğimiz Haçımızın işareti ve Yüceliklerdeki Tanrımıza olan güvenimizle 2023 yılının tüm sürprizlerini ve mücadele alanlarını göğüslemek üzere buradayız. İmmanuel! Tanrı bizimledir.

Yeni Yıl’ın ilk günlerinde hepiniz için en hayırlı ve en aydınlık olanı diliyorum. Rüyalarınızın gerçekleşmesini, başarı zirvelerine ulaşmanızı ve sarsılmaz sağlıklı günlerinizin olmasını dilerim. Noel sezonunun bereketi ve sevinci tüm bolluğuyla üzerinizde olsun. Bu günlerde tüm dünyanın iyi niyetle çarpan yüreklerine bizler de katılalım. Melekler gökyüzünden insanoğulları üzerine tanrısal sevgi, kardeşlik, barış ve esenlik döksünler.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resuli kilisemizin tüm evlatlarını, Patrikliğimize bağlı episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu ve ona bağlı olarak hizmet veren alt komisyonları, Kadınlar Kolu ve Hay Menti Mentor Komisyonu üyelerini, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kolları üyelerini, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kolları üyelerini, İstanbul’daki okullarımızın derneklerinin, spor kulüpleri ile hemşeriler derneklerinin, insanî yardım ve kültür kuruluşlarının üyelerini, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, Patrikliğimizin, hayır ve eğitim kurumlarımızın hayırseverlerini, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Doğuş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patriklik Makamı’nın bekası için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kadasetli Kilikya Katolikosu Aram I. Hazretleri’ni ve Saadetli Kudüs Patriği Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutluyoruz.

Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Kutsal Doğuş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH DOĞDU VE BELİRDİ!

MESİH’İN BELİRİŞİ KUTLUDUR!

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla,

PATRİK SAHAK II

3 Ocak 2023

13556

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın