İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KADASETLİ PATRİK HAZRETLERİ’NİN KUTSAL DİRİLİŞ YORTUSU MESAJI

“Ölümsüz ve göksel Güvey

bugün ölülerden dirildi”

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

Rabbimiz ve Kurtarıcımızın muhteşem dirilişinin büyük müjdesi, yüreklerimizi yeniden nurlanmış duygular ve kutsal beklentilerle dolduruyor. Allah, yarattığı insanoğlunun günahların cezasını çekmesi için Biricik Oğlunu dünyaya göndermekle en harika işini gerçekleştirdi. İnsanoğlunu dirilmiş Kurtarıcı ile birleştirerek kendi huzurunda gözyaşının, düşmanlık, acı, ıstırap veya kederin olmadığı bir mekânda sonsuzluk boyunca yaşayabileceği ebedi bir yaşam lütfetmeyi planladı.

Dünya, çeşitli olaylar ve simalarla doludur. Bunların değerlendirebilmek için “önemlilik” ölçütünü dikkate almak zorundayız. Bu hesapla, tarihin ve günümüzün en büyük ekseni, ölüm gerçeğidir. Hepimizin bireysel yaşamı ve tarihin amansız çarkı bu gerçek etrafında dönmekte, her insanı ve toplumu ezip geçmektedir.

Nesiller doğar ve ölümün uçurumuna doğru akar. Ölümden daha büyük bir olay yoktur. Aynı zamanda ölüm gerçeğini ve sonuçlarını dikkate almadan, hikmetli ve anlamlı bir yaşam sürmenin de imkânı yoktur. Her zaman, yapıp etmelerimizin sonunu düşünerek işe başlarız. Ve işte, bir gün ölmek için bütün bir ömür yaşıyoruz. Ne yaman bir çelişki! Yoğun koşuşturma tempomuzun yanı sıra, ister istemez sevdiklerimizin başına gelen ölümün acımasız yüzüyle istemesek de yüzleşmek zorunda kalırız. Ölüm gerçeği bizim için dipsiz bir uçurumdur. Bu konuya ancak bir göz atar, üzerinde biraz düşünür ve ölüme ilişkin sorularımızın cevabını bulamadığımızdan ötürü usanır, başka konulara yöneliriz. Ancak sorularımızın cevapsız kalması gerçeği değiştirmez. Ölüm, her şeyi sıfıra indirgeme gücüne sahiptir ve tüm eylemlerimizin mihenk taşıdır.

Yüzyıllar boyunca insanlar ölüme karşı zafer kazanmayı arzu ettiler. Ancak Rab İsa Mesih’in gelişine kadar, tüm bu arzular, sadece güçlü hayallerin bir ürünü olarak, şiirsel bir duygu ve mitolojik anlayışla yaratılmış masallar, efsaneler veya menkıbeler şeklinde dile gelmiştir.

Amerikalıların aya ayak basmalarına kadar insanlar aya gitmeyi hayal ettiler. Kolomb’dan önce insanlar Atlas Okyanusu ufkunu gözlediler ve mavi uçurumu yararak diğer kıyıda ne olduğunu bulmayı arzu ettiler. Wright Kardeşlerden önce hemen hemen herkes kuşlar gibi uçmayı hayal etti. Bunların tümü sadece rüya, pembe hayaller olarak kaldı. Benzer şekilde, Rab İsa Mesih’in ölülerden dirilişi Yeni Ahit kutsal yazılarında kaydedilmiş olup, güvenilir tanıklıklarla ispatlanmış gerçek ve tarihi bir olaydır.

İsa Mesih’e çağdaş Yahudiler gibi, dünyada Mesih’in Dirilişini inkâr edecek insanlar her zaman olagelmiştir. Ancak bu muhteşem olayın ispatı, milyonlarca imanlı için ikna edici ve inandırıcıdır.

İsa Mesih’in yirmi asır önce dirilişi Hıristiyanlık inancının temel taşlarından birisi olup; inkârı ve reddi mümkün olmayan bir gerçektir. Kurban olmuş Kurtarıcı ölümden dirildi. Ölümün ve cehennemin anahtarları O’nun elindedir ve O, yaşam, yol ve gerçektir.

“Ölümüyle ölümü yendi ve dirilişiyle bize hayat verdi. Ona sonsuza dek övgüler olsun.”

Dirilmiş Mesih bize geleceğimiz için umut veriyor. Mezarın ötesinde bir hayat olduğuna dair inancımızı güçlendiriyor. Diriliş Yortusu, mezarlıktan dahi ümitsiz insanlığa müjde veriyor. Günümüzde imanımızın düşmanları ve yaşama sevincimizi kurutmaya yarayan etmenler ne kadar da çok? Her yerde etrafımızdalar onlar, içimizde ve dışımızda. Dirilmiş Kurtarıcıya olan imanlarını koruma şansına erişmiş olanlar ruhani bir coşkuyla donanacak ve içsel bir sevinçle günün ilahisi ve müjdesine şevkle katılacaklar.

“Ölümsüz ve göksel Güvey bugün ölülerden dirildi”

Herkesin bu imanı koruma lütfuna sahip olmasını diliyor ve dua ediyoruz. Bu lütuf hiçbir değerle değiştirilemez. Çünkü ebedi yaşamımız ve yazgımız buna bağlıdır.

Kurtarıcı güce sahip bu müjdenin lütuflarının halkımızın tüm evlatlarının yaşamında yer bulması ve pekişmesi için dua ediyoruz. Onlar “nurun çocukları” olarak anılmaya layık olsunlar. Yaşamlarını atalarımızın iman kayası üzerinde sabit kılsınlar. Ermeni Kilisesi’ne sadık kalsınlar. Yaşam yolları boyunca iyilik etmeye her daim hazır olsunlar.

Ölülerden dirilmiş Kurtarıcı’nın dünyaya bıraktığı barış ruhunun, insanların ve ulusların maneviyatında giderek daha fazla yer bularak, onları daha adil ve uyumlu bir varoluş ve mutluluk limanına doğru yönlendirmesini diliyoruz.

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

Mesih’in dirilişi, boş mezarın nurlu aydınlığı şimdi ve sonsuza dek kutsaldır.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle, Mesih’ten bizlere miras kalan sevgiyle, Resulî kilisemizin tüm evlatlarını, tüm episkoposları, rahipleri, pederleri, sargavakları, tıbirleri, Kalfayan Topluluğu rahibesini, Patrikliğimiz Mali Komisyonu’nu, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu ile alt komisyonlarını, Kadınlar kolumuzu, Menti-Mentor Komisyonumuzu, Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı yöneticilerini, Başhekimi’ni, tabiplerini ve hemşirelerini, cemaat ve kilise vakıflarımızın yöneticilerini, kadın kollarını, cemaat okullarımızın kurucu temsilcilerini, müdürlerini ve öğretmenlerini, yoksullara ve engellilere yardım kollarını, İstanbul’daki okullarımızın derneklerini, insanî yardım kuruluşlarını, basınımızın yazarlarını ve çalışanlarını, İstanbul, Anadolu ve Girit Adası’ndaki tüm imanlıları kutluyor ve hepsine mutlu bir Diriliş Yortusu dilerken, ruhanî, sosyal ve hayrî çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesiyle Surp Eçmiyadzin, Kilikya ve Kudüs’teki tarihî Patriklik makamlarımız için de dua etmeyi sürdürüyoruz. Bayram coşkusu içersinde Tüm Ermeniler Katolikosu Kadasetli Karekin II. Hazretleri’ne derin saygılarımızı sunuyoruz. Kadasetli Katolikosumuz’dan ve Eçmiyadzin Rahipler topluluğundan Patriklik Makamı’nın bekası için dualarını sürdürmelerini rica ediyoruz.

Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretleri’ni ve Kudüs Patriği Saadetli Nurhan I. Hazretleri’ni ve onlara bağlı tüm rahipleri, ayrıca tüm Kilise Önderleri’ni ve onlara bağlı din görevlilerini Mesih’teki sevgi ile selamlıyor, Kutsal Diriliş Yortusu’nu kutluyoruz.

Diaspora’da bulunan İstanbul, Tıbrevank, Getronagan, Esayan, ve Mıhitaryan Okulları Dernekleri’ne, yurtdışında yaşayan ve zor şartlarda gelenek ve göreneklerine sahip çıkmaya çalışan imanlı cemaat üyelerimize en içten sevgilerimizi gönderiyoruz.

Kutsal Diriliş Yortusu vesilesi ile başta Ermeni Katolik ve Protestan Kiliseleri olmak üzere tüm kardeş Kiliseler’in ruhani önderlerini, din görevlilerini ve imanlı cemaatlerini de Mesih sevgisi ile kutluyoruz.

Tanrı’nın lütuf, sevgi ve kutsayan gücü hepimizle birlikte olsun. Amen.

MESİH ÖLÜLERDEN DİRİLDİ!

MESİH’İN DİRİLİŞİ KUTLUDUR!

Pederane sevgilerim ve Mesih’te dualarımla,

PATRİK SAHAK II.

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate 

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın