İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası » Web Siteleri / Web Sites

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası

Hakkında / About

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası, Hrant Dink Vakfı’nın yürüttüğü kültürel miras envanter projesinin ürünüdür. Bu harita, çevrimiçi interaktif bir araştırma aracı olduğu gibi, aynı zamanda bir seyahat arkadaşıdır da. Harita, çok kültürlülüğü ve Anadolu’da yaşamış farklı toplulukları görünür kılmak amacıyla Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi kültürel mirasını kayıt altına almaktadır.

Kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog ve hastane gibi kamu binaları hakkında bilgi vermektedir. Harita yaklaşık olarak 4250’si Ermeni, 4050’si Rum, 675’i Süryani ve 300’ü Yahudi toplumlarına ait olmak üzere toplamda 9250 yapı içeriyor.

Envanteri hazırlamak için, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan yedi adet kilise defteri ve Vital Cuinet’nin Duyun-u Umumiye Meclisi için hazırladığı “Anadolu Seyahati İdari Notları” kullanıldı. Ermeni kültürel mirasının envanteri için kullanılan başlıca kaynaklar arasında, İstanbul Ermeni Patrikliği tarafından Osmanlı Devleti Adliye ve Mezahib Nezareti’ne takdim edilen 1912-1913 tarihli “Ermeni kilise ve manastır listesi” yer alıyor. Yahudi kültürel mirası için başvurduğumuz kaynaklar arasında, Naim Avigdor Güleryüz’ün 2008’de yayımlanan kapsamlı “Türkiye Sinagogları” çalışması öne çıkıyor. Süryani yapılarıyla ilgili başlıca kaynak Gabriel Akyüz’ün Mardin ve çevresindeki kilise ve manastırlar kitabı oldu. Rum kültürel mirası için öncelikle Mikrasiatis adlı Anadolu Rum derneğinin yayımladığı 1912 tarihli okul ve kilise listesinden yararlanıldı. Bu kaynakların yanı sıra, Agos ve Şalom gazeteleri arşivleri başta olmak üzere, birçok birincil ve ikincil kaynak kullanılmıştır.

Haritada yapı ve yerleri hem güncel hem de eski adlarıyla arayabilme, ait oldukları topluluklar, özgün ve güncel kullanımları gibi farklı kıstaslara göre filtreleme olanakları bulunmaktadır. Ayrıca, yer adları ve yapı adlarıyla da aramalar yapılabilir, farklı kombinasyonlarla farklı haritalar elde edilebilir.

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası, devam etmekte olan bir çalışmadır, her şeyden önce kullanıcılarının geri dönüş ve katkılarıyla yaşayacak ve gelişecektir. Bu ve diğer konularda, çalışma yöntemleri, kaynaklar ve saha çalışmaları hakkında bilgiye harita sitesinden ulaşabilirsiniz.

https://hrantdink.org/tr/faaliyetler/projeler/kulturel-miras/147-turkiye-kultur-varliklari-haritasi