İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SURP HARUTYUN ERMENİ KİLİSESİ » Kiliseler/Churches

SURP HARUTYUN ERMENİ KİLİSESİ

Other Çakmak Taşı Sok. No: 31, Kumkapı İstanbul Türkiye 34126 Telefon / Phone: (0212) 458-1733

Hakkında / About

Bu semtte oturan Ermeniler İstanbul’un fethinin akabinde Anadolu’dan buraya getirilip yerleştirilmişlerdi. Kendi uğraşıları balıkçılık ve sandalcılıktı. 1832’de padişah fermanıyla semtte “Papaz menzili” adıyla vaftizhanesiyle birlikte bir ibadethane inşa edilir. Daha sonraları Harutyun Amira Bezciyan’ın elde ettiği müsaade ile bu küçük ibadethane genişletilerek kiliseye çevrilmiştir, ayrıca yanına Boğosyan-Varvaryan okulu inşa edilerek Harutyun Amira’nın ebeveyni Boğos ve Varvare’nin isimlerine atfedilmiştir.

Bezciyan’ın vefatından sonra, Surp Harutyun ismiyle kilise inşa etmek için darphane ustaları kendi aralarında para toplamışlarsa da toplanan meblağ Cemaat Meclisi kararıyla Surp Yerrortutyun kilisesinin inşası için ödünç verilmiştir. 1855’te inşa fermanı elde edilir ve tekrar para toplanmaya başlanır ve aynı yıl bu fon sağlanarak inşaat tamamlanır ve Patrik Hagopos III. Seropyan’ın eliyle ibadete açılır.
Kilise’nin sunağının hemen arkasında bulunan Bizans suru orijinal hali ile korunmuştur.
Bitişikteki Boğosyan-Varvaryan okulu ise kapanmış olup cemaatin değişik faaliyetleri için kullanılmaktadır.

Kilise’nin avlusunda gömülmüş olan hayırseverler şunlardır:
Hagop Beyleryan’ın kızı: Bayan Makruhi Esayan 1846-1876
Garabed Nışastacıyan (65 yaşında vefat etmiştir) 1880
Hagop Beyleryan (vefatı: 1865)
Kevork Amira Papazyan (78 yaşında vefat etmiştir) 1874
İzar Garabedyan (60 yaşında vefat etmiştir) 1874
Takuhi Hunudcyantz (vefatı: 1869)

Roadmap Satellite Connections Business Directory | Leaflet Connections Business Directory | Leaflet

Çakmak Taşı Sok. No: 31, Kumkapı İstanbul Türkiye 34126