İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SURP HAGOP ERMENİ KİLİSESİ » Kiliseler/Churches

SURP HAGOP ERMENİ KİLİSESİ

Other Kırımlı Aziz Sok. No: 16, Altımermer İstanbul Türkiye 34098 Telefon / Phone: (0212) 588-3417

Hakkında / About

Bu kilisenin 19. yüzyıldan önce var olduğu varsayılır. Resmi kayıtlara göre kilise ilk olarak 1839’da onarıma tabi tutulmuş, daha sonra gelen Patrik Hagopos Seropyan’ın döneminde restore edilmiş ve 1858’de yeniden ibadete açılmıştır. Eskimiş olan ahşap kilisenin tehlike arz etmesi sebebiyle, 1891’de yeni inşaat izni alınarak semt sandığı desteğiyle ve Kayserili sarraf Parseğ İstanbulluyan’ın hayırseverliğiyle kilise yeniden inşa edildi. Açılışı ise 1892’de Patrik Horen Aşıkyan’ın zamanında gerçekleştirildi. Son restorasyonu ise 2012 yılında yapılmış ve Patrik Genel Vekili Başepiskopos Aram Ateşyan tarafından ibadete açılmıştır.

Roadmap Satellite Connections Business Directory | Leaflet Connections Business Directory | Leaflet

Kırımlı Aziz Sok. No: 16, Altımermer İstanbul Türkiye 34098