İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Huşamadyan/Houshamadyan » Web Siteleri / Web Sites

Huşamadyan/Houshamadyan

Hakkında / About

Huşamadyan nedir?What is Houshamadyan?
Kar amacı gütmeyen ve 2010 yılında Berlin’de kurulmuş bir derneği adı Huşamadyan. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Ermenilerin yaşadığı hayatın hatırasını araştırmalar vasıtasıyla canlandırıp korumak Huşamadyan’ın temel görevi. İnternet sayfamız (www.houshamadyan.org) dernek çalışmalarının sonuçlarının en iyi şekilde sunulacağı başlıca araç olacak. Bu nedenle, internet sayfamızın korunması, finanse edilmesi, daha da geliştirilmesi, mükemmelleştirilmesi ve zenginleştirilmesi
Huşamadyan derneğinin başlıca amacıdır.

Huşamadyan’ın finans kaynaklarını şimdilik kişisel bağışlar oluşturmakta. Umarız sayfalarımızı ziyaret edenler arasında banka hesabımıza bağışlar yapma yoluyla çalışmamızı destekleyenler olacaktır.

Araştırmalarımız Osmanlı Ermeni tarihinin her alanını kapsamakta; sosyal tarih, güncel hayat tarihi, yerel mikro-tarih, lehçeler, müzik, edebiyat, maddi kültür öğeleri vs. Bu anlamda Osmanlı Ermenilerine dair kültürel değeri olan materyallerin toplanması ve muhafaza edilmesi bizim için özel bir önem taşımakta; mesela tarihi değeri olan müziki kayıtlar, eski fotoğraflar, tablolar, eski filmler, haritalar vs.
Çalışmalarımızda Osmanlı Ermeni tarihi hakkında yayınlanmış kitaplar, süreli yayınlar, arşiv materyalleri gibi belgeler, aynı zamanda özel koleksiyonlarda bu
lunan mektuplar, yayınlanmamış notlar, resmi belgeler, otobiyografik veriler vs. de önem arzetmekte. Benzer koleksiyonları yüksek çözünürlükte tarayıp bize
yollamanız mümkün. Sözlü tarihe ait işitsel ve görsel röportajları ve materyalleri de toplama gayretindeyiz.

Ana hatlarını çizdiğimiz bu çerçeve sitemizi besleyen temel konuları sunmakta.
İlerde, sitemizin çalışması doğal akışını kazandığında, Huşamadyan derneği olarak Osmanlı Ermenilerinin belirtilen konuları hakkında bilimsel sunumlar, konferanslar ve sergiler de düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bu konular hakkında ilerde yayınlar yapmak da planlarımız arasında. Bu bağlamda, sitemizde yayımlanmış bazı konular tekrar gözden geçirilip yayına hazırlanacaktır.

Huşamadyan’ın faaliyetinin ekseni bu site olacak. Eminiz ki Osmanli Ermenilerinin geçmişini canlandırmak gibi bir çalışma için internet en işlevsel, etkileyici ve iletişimsel araç. Dahası, amacımız her ziyaretcinin öneriler ve kendisine ait materyallerle (fotoğraflar, kitaplar, anılar, bilgiler) bu sayfaları işbirliği ile zenginleştireceği özel bir site yaratmak. Benzer materyalleri ziyaretcilerimiz e-mail aracılığı ile Huşamadyan’ın yazı işlerine yollama imkanı bulacaklar.

Düşüncemiz sitemize özellikle bir Ermeni aidiyeti vermek değil. Seçilen konuların daha çok Ermenilere ait olduğu aşikar ve bu yüzden de bu sayfaların ziyaretçilerinin daha çok Ermeniler olacağını düşünüyoruz. Evet, Ermeniler bu topraklardan sürgün edilmiş ve yurtsuzlaştırılmış bir toplum. Türk gerçekliğinde onun anısı bile çoğu kez çiğnenmiş ve silinmiş. Öyle ki, projemiz Osmanlı genel mirası dahilinde layık oldu
ğu konumu geri kazandırarak Osmanlı Ermeni hafızasına yeni bir değer vermeyi amaçlamakta. Fakat bu demek değil ki Osmanlı Ermenilerinin hafızasına adanmış bu site yazılarla ve multimedya vasıtasıyla, Ermenilere kaybettikleri alanı Ötekine rağmen (özellikle Türk’e ve Kürt’e) yeniden “kazandıracak”, onları oraya yeniden yerleştirecek, Öteki şiddetli saldırılara maruz kalacak, şehir ve köy hafızasındaki geçmişteki rolü ve yeri hor görülecek.

Aksine, büyük ölçüde günümüz Türkiye sınırları dahilinde bulunan bu köy ve şehirlerin hafızasının sadece Ermenilere ait olmadığını düşünüyoruz. Evet, araştırma konumuz Osmanlı Ermeni mirası olacak. Fakat bu aynı zamanda farklı grupların birlikte yaşama şartlarında oluşmuş yerel genel mirasın kopmaz bir parçası.

Bu anlamda Huşamadyan sitesi hem bizi ilgilendiren yerlerin günümüz sakinleri, hem kökleri itibariyle bu bölgelerden gelen insanlar, Osmanlı uzmanlarını ve
tarihçileri içine alan sosyal bilimler uzmanları, hem de böyle bir mirasın yeniden inşasının önemine inananlar için bir işbirliği alanına dönüşmeyi hedeflemekte.
Bölge sakinlerinin, bu yörelerin toprağı ve suyuna dolaysızca bağlı kişilerin Osmanlı Ermenilerinin geçmiş yaşantısını yeniden canlandırmaya dair bu çalışmaya getirecekleri katkının yaptığımız şeyi daha da zenginleştireceğine ve geliştireceğine inanıyoruz. Geçmiş mirası ortak çabayla yeniden inşa etme yolunda sitemiz bir buluşma noktasına döndüğü an Huşamadyan başlıca amaçlarından birine ulaşmış olacak.

İşimizin zor olduğunu farkındayız. Evet, internet teknolojisi çeşitli, dağınık ve giderek daha ender bulunan tarihi kaynakları ve kültürel materyalleri sitemiz
üzerinde toplamaya imkan vermekte. Bu anlamda benzer büyük bir çalışmaya atılmak için gerekli zengin kaynaklara sahip olduğumuzu dile getirmek isteriz. Ama
söz konusu olan Ermenilerin yaşadığı yaklaşık üç bin Osmanlı köy ve şehir mirasının yeniden inşa edilmesi. Bütün bu yerleşim alanları hakkında materyaller bulmak belki imkansız olacak, bazen de kaynaklar eksikli olabilecek. Fakat Huşamadyan uzun soluklu bir çalışma. Site ortamı metinleri ve multimedya öğeleri her daim zenginleştirme ve onları tazeleme imkanı da sunuyor.

Dolayısıyla, sitemiz kendilerine ait materyalleri Huşamadyan’ın kullanımına tahsis etmek isteyen ziyaretçilerimiz için açık bir davet. Yaptığımız çalışmaya yenilik katacabilecek farklı materyalleri (makaleler, kitaplar, arşiv kaynakları, fotoğraflar, haritalar, ses kayıtları, filmler vs.) kabul etmeye hazırız. E-mail adresimize (houshamadyan@googlemail.com) bu konuda yazabilirsiniz: Materyalin kullanım şartları ve telif hakları konusunda gerekli bütün bilgileri derhal vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Huşamadyan