İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ՏԻՐԱՆ ԱՒԱԳ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ՐԷԻՍԵԱՆ

Երեսունեւերկամեայ ժամանակաւ սպասաւորեալ Առաքելական Սրբոյ Եկեղեցւոյս Հայաստանեայց, երբեմնի հոգեւոր հովուին Պաքըրգիւղի, Նառլըգաբըի, Թօփգաբըի եւ Էյուպի, Գումգաբը Դուրսի, Սամաթիոյ, Ենիգաբըի եւ Պալաթու Սուրբ Եկեղեցեաց, յետ խաթարեալ առողջական վիճակի իւրոյ կոչեցեալ հանգստեան, փոխեցաւ առ Աստուած ի յոյս կենացն յաւիտենից յամին 2022, ի 2ն Յունուարի յաւուրն Միաշաբաթի, ի ժամու միջօրէի, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։ Կամք Տեառն օրհնեալ եղիցի։

Մատչի Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ յաւուրն Երեքշաբթւոջ, ի 4ն Յունուարի ի ժամ 10.00-ի եւ կատարի օծումն նորին, յԱթոռանիստ Մայր Տաճարի Ս. Աստուածածնի, Գումգաբու թաղի քաղաքիս եւ ամփոփի մարմինն ի գերեզմանատանն որ յԷտիրնէգաբու, ի դամբարանի ընտանեաց իւրոյ։

Տէր լուսաւորեսցէ զհոգի վախճանեալ սպասաւորին, տացէ մխիթարութիւն զաւակաց Եկեղեցւոյ իւրում եւ յարուսցէ այլ մշակս ի հունձս իւր։

Աղբիւր։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın