İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

«ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԷՆ – KİTAB-I MUKADDES’TEN – FROM THE HOLY BIBLE» KİTABI TANITILDI

Patriklik Makamı, geçtiğimiz günlerde Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin talimatları ve takdisleriyle, “ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԷՆ – KİTAB-I MUKADDES’TEN – FROM THE HOLY BIBLE” kitabının yayınlandığını ve çalışmanın Ermenice Kutsal Kitap’ın basımının 350. yıldönümüne ithaf edildiğini duyurmuştu. 

Patriklik Makamı’nın tesis edilişin yıldönümünü ve Eçmiadzin Yortusu’nu takip eden bu kutlu dönemde, bu çalışma Ermenice harflerle kaleme alınmış Kutsal Kitap’a bir hizmet olarak nitelendirilmektedir. Ne yazık ki, coronavirüs pandemi sürecinde bu çalışmanın basıldığını duyurmak mümkün olmamış ve elde olmayan nedenlerden dolayı bir erteleme söz konusu olmuştu. Diğer yandan ise, normalleşme sürecinde kaydedilen olumlu gelişmelerin ışığında benzer bir kitap tanıtım günü organize etmek mümkün olmuştur. 

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri’nin riyasetinde ve Patrikliğin Yayın Komisyonu’nun girişimleriyle, 12 Haziran 2021, Cumartesi, saat 15.30’da, Patrikhane kabul salonunda kitabın tanıtımı gerçekleşti. Törene Patrikliğimiz ruhbanları, ruhani meclis üyeleri, diyakonları ve Armaş Korosu üyeleri katıldılar. Öte yandan, Kitabı Mukaddes Şirketi Müdürü Tamar Karasu, basın mensupları ve kitabın hazırlık aşamasında hizmet edenler de hazır bulundular.

Hayr Tatul Anuşyan

Salonun tam ortasında, Üstrahip Vosgan Yerevantsi’nin yayınladığı Kutsal Kitap’ın bir örneği dururken, çevresinde yeni yayınlanan kitaptan örnekler bulunmaktaydı. Tören, Kadasetli Patrik Hazretleri’nin açılış duasıyla başladı. Daha sonra, Yayın Komisyonu Sorumlusu Başrahip Tatul Anuşyan açılış konuşmasını yaptı ve Ermeni Kültürü’nün önemli simalarından ve dönemeçlerinden birisini anmak için toplandıklarını belirtti. Emenice Kutsal Kitap’ın basımını övmek için Patrikhane’de bir araya geldiklerini hatırlattı ve sözlerine şöyle devam etti: “Patriklik Makamı’nda, bir yayın komisyonu olduğuna göre ve bu komisyon Üstrahip Vosgan’ın meşalesini devam ettirmeye çalıştığına göre, tarihi bu an göz ardı edilemezdi. Öyle ki, çeşitli fikirler arasından bugün elimizde bulunan bu eser ön plana çıktı. Dünya genelinde nadir örneği kalmış Vosganyan Kutsal Kitap’a ulaşmanın zorluğu göz önünde bulundurulduğunda, bizlerin başlıca amacı bu önemli eseri kültürüne sadık okurların dikkatine sunmak oldu”.      

Hayr Harutyun Damatyan

Daha sonra, Basın Bölümü Yöneticisi Rahip Harutyun Damadyan, Dünya Ermenileri Patriği Kadasetli Karekin II. Hazretleri’nin, Ermenice Kutsal Kitap’ın basımının 350. Yıldönümü münasebetiyle yayınladığı ve kitapta da yer bulan Katolikosluk Mesajı’nı okudu.

Katasetli Katolikos Hazretleri, bu önemi yıl dönümü hakkında konuşurken, Kutsal Kitap’ın Ermenice olarak basılması şu şekilde anlatıyor: “Kitaba, eğitime ve bilime karşı sınırsız bir sevgi besleyen halkımız, ülkemizde matbaacılık yoluyla aydınlanmanın daha da yayılabilmesi için hiçbir şeyden kaçınmadı. Özellikle Kitab-ı Mukaddes’in basımı kaçınılmazdı. Bu amaçla Kadolikos Hagop IV. Çuğayetsi tarafından Eçmiadzin rahipler topluluğu üyelerinden Üstrahip Vosgan Yerevantsi Avrupa’ya gönderildi. Bu aydın ruhani, çok ağır maddi şartlar ve yoksunluklar altında, birçok zorluk ve engeller aştı, yardım bulabilmek ümidiyle Avrupa’daki farklı kentleri ve Ermeni nüfusun yoğun olduğu yerleri ziyaret etti, üstün çabalarıyla 1666 yılında, Amsterdam’da Ermenice ilk Kitab-ı Mukaddes’i yayınladı.” 

Hayr Hovagim Seropyan

Daha sonra Yayın Komisyonu Yöneticisi ve kitabı yayına hazırlayan Rahip Hovagim Seropyan söz aldı, kitap hakkında konuştu ve Dünya Ermenileri Katolikosu Hagop Çuğayetsi’nin ve Episkopos Vosgan Yerevantsi’nin, Kutsal Kitap’ın Ermenice olarak yayılması konusundaki çalışmalarına değindi. Tarihi bazı bilgiler verdikten sonra, ilk basılan Ermenice kitaptan 154 yıl sonra Ermenice Kutsal Kitap’ın Amsterdam’da ilk olarak basıldığını söyledi. Daha sonra İstanbul’da yayınlanan Kutsal Kitap yayınlarının sayılarını belirtti. Bununla birlikte, Vosganyan Kutsal Kitap’ta yer bulan 150’den fazla resim hakkında konuşurken, basılan ilk kutsal kitapta bulunan o resimlerin yüzyıllar sonra İstanbul Patrikliği’nin çabalarıyla tekrar gün yüzüne çıktığını söyledi. 

Öte yandan, yaklaşık 50 yıl önce, 300. yıl vesilesiyle, Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde, Müteveffa Patrik Şınorhk Hazretleri’nin riyasetinde görkemli törenlerin gerçekleştiğini ve kabri kilisede bulunan Katolikos Hagop Çuğayetsi’nin kabri başında dualar okunduğunu hatırlattı. O dönemde, Kitab-ı Mukaddes Şirketi Müdürü, Vosganyan Kutsal Kitap’ın bir örneğini Ermeni Patrikliği’ne hediye etmişti. Törende salonun ortasında bulunan Kutsal Kitap, hediye edilen o örnekti. 

Rahip Hovagim, sözlerinin sonunda kitaptaki İngilizce tercümeleri gerçekleştiren ve İngilizce bölümü düzenleyen Başrahip Tatul Anuşyan’a ve Arusyan Safa Cemilabadi’ye teşekkür etti. Ayrıca kitabın hazırlık aşamasında emekleri geçen Kd. Peder Krikor Damadyan’a, Krikor Sahakyan’a, Aris Karafil’e ve Sarven Dane’ye teşekkür etti. 

Armaş

Konuşmalardan sonra, Diyakos Harutyun Edvin Galipyan’ın önderliğinde ve orgu eşliğinde, Armaş Korosu üyeleri ilahiler seslendirdiler. Bu esnada, Patriklik Ormanyan Kütüphanesi Sorumlusu Kd. Peder Krikor Damadyan Vosgyanyan Kutsal Kitap’ın sonunda bulunan kitabede ismi geçen herkesin isimlerini bir bir andı ve onların ruhlarının esenliği için dua etti.  

Der Kirkor Damatyan
Maşalyan

Törenin kapanış konuşmasını Patrik Hazretleri gerçekleştirdi ve kültürümüze de hizmet eden bu organizasyon münasebetiyle memnuniyetini belirtti. Pandemi sürecindeki en büyük kayıplardan birinin, askıya alınan kültürel faaliyetler olduğunun altını çizdi ve uzun süre sonra Patrikhane çatısı altında benzer bir kültürel faaliyetin gerçekleşmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Kutsal Kitap’ın değiştirici gücünün tarih boyunca topluluklar arasında hissedildiğini belirtti ve Kutsal Kitap’ın özel bir kitap olduğunu vurguladı. Kutsal Kitap’ın ışığında kültürler şekillenirken, Ermeni toplumu bu olgunun en iyi örneklerinden biri olmuştur. Patrik Hazretleri, Aziz Çevirmenler’in hizmeti ile Kutsal Kitap’ın yayınlaması süreci arasındaki benzerlikleri vurguladı ve şöyle dedi: “Aziz Sahak Hayrabed, Aziz Mesrob Maşdots’a Ermenice alfabeyi kullanarak Kutsal Kitap’ı tercüme etme görevini tevdi etti. Bu talimatın ana amacı, Kutsal Kitap’ı halkımıza anlaşılır kılmaktı. 17. Yüzyılda ise, Ermeni Kilisesi birçok problemle mücadele ederken, Katolikos Hagop Çuğayetsi, Kutsal Kitap’ın ulaşılabilirliğinin önemini kavradı ve Ana Taht Surp Eçmiadzin ruhbanlarından Vosgan Yeravantsi’ye yayıncılık çalışmalarını takip etme ve Kutsal Kitap’ı Ermenice olarak yayımlama görevini tevdi etti. Dolayısıyla, çeşitli dönemlerde, kilisemizin en büyük amacı farklı yollar şekillendirmek ve bu metotlarla Kutsal Kitap’ı halkımıza ulaştırmaya çalışmak olmuştur. Patrikliğin bu son yayını da, Vosganyan Kutsal Kitap’taki resimleri yeniden yayınlamak, onları güncellemek ve cemaatimiz evlatlarının dikkatine sunmayı amaçladı. 

Maşalyan Tamar Karasu

Patrik Hazretleri, Patriklik Makamı’nın bu önemli yıldönümüne kayıtsız kalmadığını ve Ermenice Kutsal Kitap’ın 350. Yıldönümü’ne ithaf edilen bu çalışmayı tarihe sunduklarını belirtti. Bu bağlamda, Yayın Komisyonu Sorumlusu Başrahip Tatul’un şahsında emeği geçen herkese ve kitabı yayına hazırlayan Rahip Hovagim’e teşekkür etti. Bu vesileyle, Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin sponsorluğunu özel olarak andı ve şirket müdürü Tamar Karasu’ya teşekkür etti. Son olarak törene katılan Armaş Korosu üyelerine ve basın mensuplarına da teşekkür etti.

Tören, hepi birlikte söylenen Rab’bin Duası’yla son buldu. Sonrasında ise, salondakiler Patrik Hazretleri’nin elinden, yeni yayınlanan kitabın ilk örneklerinden aldılar.

Belirtmek isteriz ki, pandemi koşulları kapsamında tanıtım günü kısıtlı sayıda katılımcıyla gerçekleşti. Öte yandan, 13 Haziran, Pazar, öğleden sonra, Patrikliğimizin resmi sayfasında ve “Lraper” kanalında törenin tamamı yayınlanacaktır. Böylece törene katılım olanağı olamayan cemaatimiz evlatları, töreni takip etme olanağını bulacaklar.

https://www.facebook.com/127576530735572/posts/1868951339931407/?d=n

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın