İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Antilyas’ta Özel Dua (Video)

HYETERT – Daha önce yapılan davete istinaden 13 Mart Cuma akşam saat 18.00’da özellikle dünyanın esenliği ve hastaların şifası için Lübnan, Antilyas’ta, Aziz Krikor Lusavoriç Merkez Kilise’sinde bir dua zamanı gerçekleşti.

Kilikya Katolikosu Kadasetli Aram I. Hazretlerinin riyasetinde yapılan dua Cilicia TV’den canlı yayımlandı.

ԱՂՕԹՔ ԱՇԽԱՐՀԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԻՒԱՆԴՆԵՐՈՒ ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆ

ԱՂՕԹՔ ԱՇԽԱՐՀԻ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԻՒԱՆԴՆԵՐՈՒ ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆԱնթիլիասի Մայրավանք – 13 Մարտ 2020**ԱՂՕԹՔԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆՈ՜վ ամենակարող, բազումողորմ ու մարդասէր Աստուած, սա պահուն քեզիապաւինող զաւակներդ կ'օրհնենք ու կը փառաւորենք քու սուրբ անունդ եւ կըգովերքենք քու փառքդ ո՛վ սիրոյ ու բարութեան անսպառ աղբիւր եւերկնապարգեւ շնորհներու ու օրհնութիւններու երկնային գանձարան:Լսէ՛ մեր աղօթքը ու աղաչանքը, ո՜վ Տէր: Ցաւի ու նեղութեանց ալիքներըշրջապատած են մեր ժողովուրդի զաւակները ամէ՛ն տեղ: Ահաւորդժուարութիւններու եւ փորձութիւններու դիմաց կը գտնուինք՝ տնտեսական,բարոյական, ընկերային եւ մանաւանդ՝ պսակաձեւ (Քորոնա) ժահրիհիւանդութեան համաճարակին արագ տարածումը սկսած է աւեր գործել ամէ՛նտեղ:Ո՜վ Տէր, Դո՛ւն, որ արդար ես ու բարեգութ, սիրող ու խնամող հայր, եւչես լքեր անոնք՝ որոնք քեզի կը դիմեն հաւատքով ու յոյսով, կ'աղաչենք ո՜վԲժշկապետ, քու բժշկարար օրհնութիւնդ սփռէ ամբողջ աշխարհիժողովուրդներուն վրայ: Երկնային ցնծութեամբ լեցուր մեր խռովեալ հոգիները:Երկնային լոյսովդ լուսաւորէ մեր կեանքի ամպամած երկինքը:Տէ՛ր Յիսուս, դո՛ւն ես մեր լոյսն ու փրկութիւնը, որմէ՞ պիտի վախնանք:Դո՛ւն ես մեր կեանքն ու ապաւէնը, որմէ՞ պիտի դողանք: Կարկառէ՛ քու սուրբձեռքդ եւ մենք պիտի վերականգնինք: Հպի՛ր քու սուրբ աջովդ եւ մենք պիտիապաքինինք՝ ինչպէս բժշկութիւն գտան եւ վերստին կեանքի կոչուեցանհաւատքով քեզի մօտեցողները:Ո՜վ Տէր, դո՛ւն ես մեր օգնականը ու պաշտպանը, քեզմո՛վ միայնկ'ուրախանան մեր սրտերը, քեզմով միայն կը լուսաւորուին մեր կեանքիճամբաները, քեզմով միայն կը փարատին մեր ցաւերը ու կը բժշկուին մերվէրքերը: Քու թեւերուդ հովանիին տակ պահէ ու պահպանէ քու զաւակներդ:Ո՜վ ամենակարող Աստուած, քու հրաշագործ զօրութեամբ բժշկէ՛ եւվերականգնէ՛ համայն մարդկութիւնը եւ մեր ազգի զաւակները՝ ի Հայաստան,յԱրցախ, Լիբանան եւ Սփիւռս աշխարհի: Թող քու բժշկարար ներկայութեամբմարդկային կեանքէն հեռանան ցաւ ու տառապանք, չար ու չարիք: Փառք ուգոհութիւն Ամենասուրբ Երրորդութեանդ, յաւիտեանէ մինչեւ յաւիտեան: Ամէն:ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Posted by Cilicia TV on Friday, March 13, 2020

Her şeye gücü yeten Tanrı’ya övgüler sunarak O’ndan özellikle çok hızlı yayılan Coronavirüs’ten etkilenen hastalar için yakardılar. Kendisine imanla ve umutla yaklaşan kimseyi geri çevirmeyen Tanrı’dan şifa veren ruhunu tüm dünya ulusları üzerine dökmesini dilediler.

”Rabb İsa,

Sen bizim ışığımız ve kurtuluşumuz

Kimden korcağız?

Sensin bizim hayatımız

Kimden ürkeceğiz?

Uzat kutsal elini Ey Rabb

Biz yeniden hayat bulacağız, iyileşeceğiz.

Tıpkı imanla sana sığınanların şifa bulup yeniden hayat bulduğu gibi

Sensin bizim yardımcımız

Seninle sadece coşar yüreğimiz

Seninle sadece hayat yolarımız aydınlanır.

Seninle iyileşir yaralarımız

Senin kollarının koruması altında tut evlatlarını

Mucizevi kudretinle şifa ve hayat ver tüm insanlığa.

Amin”

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın