İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aziz Barnabas kimdir? Barnabas İncili’nde ne yazıyor?

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Hz. İsa aleyhisselamın 12 havarisi vardı bunlar Petrus, Petrus’un kardeşi Andrea, Zebedi’nin oğulları yakup ve Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Tomas, Matta, Alfay’ın oğulları Yakup ve Taday, Simun ve Hz.İsa’yı ihbar eden Hz.İsa’ya ihanet ettiğine inanılan Yahuda İskariot. 12 havarinin çarmıha gerilme olayından sonra da Hz. İsa’nın havarileri sıfatıyla vaazlar veren kişiler olmuştur ve bunlardan biri de Aziz Pavlus’dur. Peki Aziz Barnabas kimdir? Aziz Barnabas Hz. İsa’nın havarilerinden mi? Aziz Barnabas nerelidir? Barnabas incili nedir? Barnabas incilindene yazıyor?

Aziz Pavlus Hz. İsa’nın öğretilerini insanlara anlatmak için Kıbrıs’ı ziyaret eder ve bu ziyaret sırasında Aziz Barnabas ile tanışır. Aziz Barnabas aslen Kıbrıs’lıdır ve Kıbrıs’ta kiliselerin kurucusu olarak bilinir ve her yıl 11 Haziran’da Aziz Barnabas günü olarak kutlamalar yapılır. Barnabas İncili olduğu varsayılan bir kitap, 1981 yılında Uludere’de bir mağarada bulunmuştu.   Aziz Barnabas kimdir?

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) geleceğini müjdeleyen Barnabas kimdir?

Kıbrıslı bir yahudi ailesinin çocuğu olarak Kıbrıs’ın antik Yunan dönemi kentlerinden Salamis’te dünyaya gelen Barnabas, Hıristiyanlığın ilk döneminin en büyük şahsiyetlerinden biridir. Asıl adı Yusuf olan bu azize Havariler Barnabas ismini verirler.

Öğrenim görmek için gittiği Kudüs’te, Hz. İsa’yı gören ve mucizelerine şahit olan Barnabas Hristiyan olur ve Kıbrıs’ta ailesinden miras olarak kalan arazileri kendisi için küçük bir miktarını ayırdıktan sonra fakirlere dağıtır ve hayatının sonuna kadar Hristiyanlara ve Hristiyanlığa hizmet eder. Hatta bu yüzden evlenmediği söylenir.

Bir rivayete göre havarilerden, bir başka rivayete göre Hz. Îsâ tarafından seçilen yetmiş şâkirtten biridir. Mûsevî-hıristiyan geleneği ise Barnabas’ın havâri olduğunu kabul eder.

Havari veya değil ama Hristiyanlık içinde oldukça önemli bir isim olan Barnabas’tan Ahd-i Cedid’de bir çok yerde bahsedilmesi boşuna değil. Bugün Hristiyan akidesinin şekillenmesinde ve oluşmasında Hz. İsa’dan daha çok etkili olan Pavlus’un Hristiyanlığa girmesi Barnabas’ın ölümü ile olmuştu.

Pavlus’la birlikte ve Pavlus’tan sonra

Barnabas’ın hayatını iki evreye ayırabiliriz. İlki Pavlus’a birlikte iken ve Pavlus’tan ayrıldıktan sonra.

Barnabas, Pavlus’la birlikte Hristiyanlığın yayılması için faaliyetlerde bulunmuş, seferlere çıkmış, eziyetler çekmiştir. İncil’de bu devri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir çok ayet bulunurken Pavlus’tan ayrıldıktan sonraki yaşamı hakkında pek bilgi bulunmaz. Bunun iki nedeni olabilir. İlki kısa bir süre sonra öldürülmesi. İkincisi ve daha önemlisi ise Pavlusçu geleneğin ona karşı gösterdiği dışlayıcı tutum.

Bir rivayete göre ayrılmalarının nedeni sünnettir. Pavlus putperestlerin Hristiyan olurken sünnet olmalarına gerek yok derken Barnabas Yahudi şeriatına göre sünnet olmaları gerektiğini savunur ve bu yüzden aralarında ihtilaf çıkar. Kısaca aralarındaki ayrılık Musa’nın şeriatına uyup uymama konusu olmuştur diyebiliriz.

Aziz Barnabas’ın mezarı nerede?

Hristiyanlar, hatta Müslümanlar tarafından bile oldukça önemli bir isim olan Barnabas’ın mezarı Mağusa taraflarında, Selamis antik kentinin yakınlarında. Mezarının yapılması ise Kıbrıs’taki diğer türbelerin hikayelerine benziyor.

Barnabas Pavlus’tan ayrılıp Kıbrıs’a dönünce Hıristiyanlığı yaymaya, anlatmaya devam eder. MS 75 yılında Yahudiler Barnabas’ı tutuklarlar ve Salamis’teki bir sinagogda karanlık bir hücreye atarlar. Daha sonra önce taşlarlar, sonra da yakarlar. Barnabas’tan kalanları ise kendisine inanlar tarafından ele geçmesin diye denize atılmak üzere bir beze sararlar. Ancak olayı izleyen Barnabas’ın öğrencileri karanlıktan istifade ederek içinde Barnabas’ın külleri olduğu bezi kaçırırlar ve Selamis’in batısında bir harup ağacının altındaki bir yer altı mağarasına götürüp gömerler. Göğsünün üzerine de Barnabas’ın yazdığı Matta İncili’ni koyarlar.

Barnabas İncili’nde Hazret-i İsa diyor ki: Ben günah affedemem, günahları ancak Allah affeder. (71. bab)

Ben, Allah’ın resulünün yolunu hazırlamak için geldim. Bu Resul, sizden birkaç yıl sonra, İncil tahrif edilip hakiki inananların 30 kişi kadar kalacağı bir zamanda gelecektir. O zaman, Cenab-ı Hak, elçisini gönderecektir. Onun başının üzerinde beyaz bir bulut bulunur. O, putları kırar. Onun sayesinde, insanlar Allah’ı tanır ve ben de hakiki olarak tanınırım. (72. bab)

O resul güneyden gelecektir. (96. bab)

O resulün adı Ahmeddir. (97. bab)

Görüldüğü gibi, Barnabas İncilinde, Hazret-i İsa’nın, son Peygamberin geleceğini, isminin [Muhammed ile aynı manadaki] Ahmed olacağını) bildirdiği açıkça yazılıdır. Bu husus, Kur’an-ı kerimde de bildirilmektedir:

(Meryem oğlu İsa, “Ey İsrail oğulları, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı tasdik eden, benden sonra gelecek ve ismi Ahmed olan bir Peygamberi müjdeleyen, size gönderilmiş bir Peygamberim” demişti. Ancak, o kendilerine apaçık delillerle [mucizelerle] gelince, bu apaçık bir sihirdir dediler.) [Saf 6]

https://m.yeniakit.com.tr/haber/aziz-barnabas-kimdir-barnabas-incilinde-ne-yaziyor-1035594.html

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın