İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Davut Peygamberi ve Resul Yakup’u Anma Günü

23 Aralık 2019

Davut Peygamber, Boaz ve Ruth’un tornunun çocuğu, Kutsal Kitap’daki Mezmurlar Kitabı’nın yazarıdır. O meziyetli, cesur, hikmetli, yakışıklı ve güzel konuşan biriydi.
Çobanlık yapmış, Filistlilerin saldırısı sırasında 3 metrelik Golyat’ı yenmiş,
Kral Saul’ün ölümünden sonra İsrail’e Kral olmuş ve Kudüs Şehri’ni kurmuştur.
Davut Peygamber, Eski Ahit’in en önemli ve etkili şahsiyetlerinden biridir.
Dünyanın Kurtarıcısı Rab İsa Mesih onun soyundan gelmiştir.

Resul Yakup (Rabbin Kardeşi) Kudüs’deki ilk kilisenin episkoposu olmuş, dikkat çekici kutsallığından ve doğruluğundan dolayı ona “âdil” ünvanı verilmiştir.
Kayıtlara göre kendisini tapınağın çatısının en yüksek noktasına çıkarmışlar ve Rab İsa Mesih hakkında kötü konuşmasını istemişlerdir. O da yüksek sesle, İsa’nın En Yüce Gücün sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geleceğini bildirmiştir.
Resul Yakup’un tanıklığı üzerine oradakilerin büyük bir kısmı iman etmişlerdir.
Bu durumdan rahatsız olanlar, sinirlenip onu aşağıya atmışlardır.
Mezarı Kudüs’deki Ermeni Patriklikliği’ne bağlı Surp Hagopyans Kilisesi’ndedir.
İncil’de Yakup’un Mektubu adında bir bölüm vardır.

Kilise Eski ve Yeni Ahit’in azizlerini aynı gün anmayı uygun görmüştür.

Ermeni Apostolik Kilisesi Davut Peygamberi ve Resul Yakup’un anısını Kutsal Doğuş yortusu öncesinde kutlar.

Kaynak: Qahana

Tercüme: Anuş Karmen Sar

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın