İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

PATRİK SEÇİM SÜRECİ DEVAM EDİYOR

HYETERT- Müteşebbis Heyet’in 07 Ekim tarihli olağan toplantısı sonrası Heyetin sözcüsü Saro Bangliyan aracılığıyla yaptığı açıklaması şu şekildedir: 

“Patrik Seçimi Mütevelli Heyeti’nin 07.10.2019 tarihli toplantısında, evvelce Ruhani Meclisçe belirlenerek, Değabah Srpazan Hayr tarafından Heyetimize liste halinde tevdi edilen Patrik “Aday adayı” Episkoposların cismanice yetenek dereceleri tüm yönleriyle tetkik edilmiştir.

Yapılan tetkikler sonucunda, tevdi edilen listede adı geçen üç episkoposun, cismani yetenek ve yeterlilikler bakımından Patrik adaylığına herhangi bir manilerinin bulunmadığı oy birliğiyle saptanmıştır.

Böylece Türkiye Ermenileri 85. Patriği Seçimi Talimatnamesinin (“Talimatname”) 24. maddesinin gerekleri yerine getirilmiş olup, tevdi edilen listedeki isimler 5 (Beş)’den fazla olmadığından, yeniden bir oylama yapılmaya gerek kalmaksızın, Ruhani Meclisçe belirlenen listedeki episkopos isimleri heyetimizce “nihai patrik adayları” olarak kabul edilerek, keyfiyet Değabah Srpazan Hayr’a yazılı olarak bildirilmiştir.

Seçim tarihinin yaklaşmış olduğu nazara alınarak, seçim günü; seçim bölgesi vakıflarında, internet kesintisi, merkez bilgisayarlara iletişimin kesilmesi ve sair teknik aksaklıklar yaşanmaması için Müteşebbis Heyetçe görevlendirilecek ve gönüllü hizmet verecek IT (Bilişim) uzmanlarıyla bir araya gelinme kararı alındı.

Seçim günü her bir seçim bölgesinde (seçmen sayılarına göre) en az 1 (Bir) IT uzmanının ihtiyaç vukuunda her an teknik müdahalede bulunmak üzere hazır bulunması karar altına alındı.

İdarece tevdi edilen Talimatnamede yer alan hükümler ve yerleşik kadim uygulamalarımız nazara alınarak, seçim ve sandık kurullarının oluşum ve esaslarını düzenleyen bir kurallar bütünü hazırlanması ve seçim ve sandık kurullarının seçim günü uygulamaya yönelik herhangi bir zorluk yaşamaması için bu kurallar bütününün tüm seçim bölgesi vakıflarına gönderilmesi kararı alındı.

Son olarak, Heyetimizin değerli ve tecrübeli üyelerinden Sayın Garbis Duraslan’ın heyetimizin bu oturumunda istifasını Müteşebbis Heyet Başkanlığı’na sunarak, gördüğü lüzum üzerine Müteşebbis Heyet üyeliğinden istifa ettiğini üzülerek bildirmek isteriz.”

Bu açıklamanın ardından Heyet üyelerinden Nazaret Özsahakyan ve yedek üyelerden Kevork Erkan’ın da istifa ettiği yazılı basın tarafından ilan edildi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın