İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

HOKEHANKİSD

Anuş Karmen Sar

22 Eylül 2019 Pazar

Türkiye Ermeni Patrikhanesi’nin en kıdemli din adamlarından olan ve Ermeni Kilisesi’ne 60 yıl boyunca hizmet eden Müteveffa Başepiskopos Şahan Sivaciyan, ölümünün 6. yılında tüm kiliselerimizde Surp Badarak ayini sonrası okunan hokehankist dualarıyla anıldı.

Tanrı, Kilisesi’nin hizmetkârının ruhunu aydınlatsın.

BAŞEPİSKOPOS ŞAHAN SIVACIYAN’IN BİYOGRAFİSİ

Vaftiz adıyla Simon, 15 Eylül 1926’da Üsküdar’da doğdu. Babası Toros, annesi ise Martadır. Üsküdar’daki S. Haç Kilisesi’nde vaftiz oldu. Nersesyan-Yermonyan ve Cemaran okullarında eğitim gördü. 1946-1948 yılları arasında, Samsun’da vatani görevini yaptıktan sonra, 1949’da Kudüs’teki Sırpots Hagopyants Manastırı’nda öğrenimine devam etti.

Patriklik Kaymakamı Başepiskopos Kevork Aslanyan tarafından, 1948 yılında, Üsküdar S. Garabed Kilisesi’nde muganni takdis edildi. Halep Dini Önderi Episkopos Zareh Payaslıyan (daha sonra Kilikya Katolikosu) tarafından, 5 Mayıs 1951’de Sırpots Hagopyants Patriklik Kilisesi’nde, diyakos takdis edildi. 1 Ağustos 1954’te, İzzet Yortusu’nda, Kudüs’teki Sırpots Hagopyants Patriklik Kilisesi’nde, Başepiskopos Yeğişe Derderyan (daha sonra Kudüs Patriği) tarafından Kevork Kıbrıslıyan (daha sonra Episkopos Vazgen) ile birlikte rahip takdis edildi. 

Kudüs’teki Sırpots Tarkmançats Okulu’nda öğretmenlik yapmış, 1954-1957 yılları arasında ise Yafa ve Hayfa’daki Ermeni cemaatlerinin ruhani görevlisi olmuştur.

Patrik Karekin I. (Haçaduryan), Mart 1957’de Rahip Şahan’ı İstanbul’a davet ederek Surp Haç Tıbrevank’ın gözetmen yardımcılığına atar. Aynı yıl, 23 Haziran’da ise Üsküdar S. Haç Kilisesi’nde üstrahip takdis eder.

1957-1960 yılları arasında Ruhani Meclis’e üye olur. 1959-1962 yılları arasında S. Haç Tıbrevank’ın gözetmenliğini yapar.

1961’de, Kudüs Patriği Yeğişe Derderyan tarafından, Yafa’daki Surp Nigoğayos Manastırı’nda başrahip takdis edilir.

Müteveffa Patrikler Karekin I. ve Şınorhk dönemlerinde Ruhani Meclis üyeliği ve 19 Mayıs 1965-1990 döneminde aynı meclisin başkanlığı görevini yürütür. 

Yaklaşık yirmi yıl Kadıköy Aramyan-Uncuyan ve Feriköy Merametçiyan okullarında din kültürü, ahlâk bilgisi ve Ermenice derslerini vermiştir. 

13 Ekim 1966’da, Başrahip Khosrov Emirzeyan ile birlikte, Tüm Ermeniler Katolikosu Vazgen I. tarafından, Eçmiadzin’de episkopos takdis edilir. 

Patrik Şınorhk’un vefatı sonrasında, Patrik Karekin II. Hazretleri’nin seçimine kadar, Patrik Genel Vekili görevini yürütür. 

Patrik Karekin II. tarafından, 6 Kasım 1990’da, Patrik Vekili olarak tayin edilir ve bu görevi 16 Mart 1998’e kadar sürdürür. Aynı dönemde, Patrik Karekin II. tarafından, Episkopos Mesrob Mutafyan (daha sonra Türkiye Ermenileri Patriği) ile birlikte Danışmanlar Kurulu’na yardımcı gözetmen olarak atanır. 

Tüm Ermenileri Katolikosu Vazgen I.’in beratı ile 12 Kasım 1991’de Başepiskoposluk payesine yükselir. 

Patrik Mesrob II. Hazretleri tarafından 2000 yılında Patrik Vekili olarak atanır.

Eçmiadzin’deki evini Eçmiadzin Katolikosluğu’na, İstanbul’daki üç dairesini ise Galata S. Krikor Lusavoriç Kilisesi ile Getronagan Lisesi’ne, Feriköy S. Vartanants Kilisesi ile Merametçiyan Okulu’na ve Yeşilköy S. Istepanos Kilisesi ile okuluna hibe eder.

Patrik Mesrob II.’nin rahatsızlığı döneminde, Patrik Genel Vekili seçimine kadar (1 Temmuz 2010), Ruhani Meclis başkanı Başepiskopos Aram Ateşyan’ın davetiyle, Ruhani Meclis’e gözetmen olur.

Sağlık durumu sebebiyle, 2013’deki Doğuş Yortusu sonrası, S. Pırgiç Ermeni Hastane’sinde tedavi altına alınana kadar, İstanbul’daki kiliselerin vaizliği görevini yürütür. 23 Eylül 2013, Pazartesi sabahı, tedavi gördüğü Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde hayata gözlerini yumar. 

2004 yılında rahip takdis edilişinin 50. Yılı, İstanbul Ermeni cemaati tarafından büyük bir coşku ile kutlanır. Bu vesile ile hatıra kitabı yayınlanırken, Tüm Ermenileri Katolikosu Karekin II. tarafından, Surp Krikor Lusavoriç Madalyası ile onurlandırılır.

1969’da “Hayasdanyayts Yegeğetsvo Surp Badarakı” (Ermeni Kilisesi’nin Surp Badarakı) ve 1993’de “Ukhdakınatsutyun Mayr Ator S. Eçmiadzin” (Surp Eçmiadzin’e İnanç Ziyareti) kitapları yayımlanır. Aynı zamanda İstanbul’daki gazete sütunlarında ruhani içerikli yazıları yer bulmuştur.

Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’ın vefatı ile Ermeni Kilisesi en kıdemli episkoposunu kaybetti. O, görevi süresince, Ermeni Kilisesi’ne karşı beslediği sonsuz sevgiyle, kilise gelenekleri üzerine titrer, onları korumak isterdi. Aynı zamanda, kin gütmeyen ve bağışlamayı bilen kişiliği ile ruhani hayatımızda bizlere örnek teşkil eden bir din adamı oldu.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın