İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Fatih’in annesi Mara Hatun kimdir? Fatih’in annesi Hrıstiyan mı Müslüman mı?

Fatih Sultan Mehmet’in annesi Mara Hatun kimdir sorusu Kanal D’de yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden sonra sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada ayrıca Fatih’in annesinin Hrıstiyan mı Müslüman mı? olduğu da tartışılıyor. Dardanel Boğazını geçtikten sonra tahta çıkmak için harekete geçti ama karşısına Çandarlı Halil Paşa ve yeniçerililer çıktı ama Fatih’in arkasında Mara Hatun vardı. İşte Fatih’in annesi kimdir? sorusunun yanıtı…

Fatin’in annesi kimdir? Mara Hatun kimdir? Fatih’in annesinin HrıstiyanMüslüman mı? soruları Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden sonra sosyal medyada gündem oldu. Mara Hatun, tarihe düşen notlara göre Fatih Sultan Mehmed’in üvey annesidir. Ve gerçek adı  Mara Brankoviç veya Mara Despina Hatun‘dur. Fatih’e olan bağlılığı ve Osmanlı Devleti’ne olan sadakatiyle tanınan Mara Hatun, fethe giden yolda önemli bir rol oynamıştır. Fatih tarafından da sevilen bu isim hakkında merak edfilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

FATİH SULTAN MEHMET’İN ANNESİ MARA HATUN KİMDİR?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi 20 Mart salı akşamına damgasını vurdu. Dizinin hemen sonrasuında sosyal medyada Fatin’in annesi kimdir? Mara Hatun kimdir? Hrıstiyan mı Müslüman mı gibi sorular sorulmaya başlandı. Mara Hatun Ossmanlı tarihinde çok büyük bir öneme sahiptir. Mara Hatun’un gerçek adının Mara Brankoviç veya Mara Despina Hatun olduğu iddia ediliyor.

MARA HATUN KİMDİR?

Bir Sırp prensesi olan Mara Hatun Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden sonra gündeme geldi.

Mara Hatun, Fatih Sultan Mehmet’in babası olan II. Murat’ın eşidir. Fatih Sultan Mehmet’in annesi değildir. Bir Sırp prensesi olan Mara Hatunun II. Murat’tan çocuğu olmamıştır. Osmanlıya gelin olan Mara Hatun müslüman olmamıştır. Eşi öldüğünde ise Sırbistan’a geri dönmüş ancak üvey oğlu olmasına rağmen II. Mehmet ile olan bağını koparmamıştır. Venedik-Osmanlı ilişkilerinde önemli rol üstlenen Mara Hatun iki devletin arasını iyileştirmek için çabalamıştır. II. Bayezid döneminde de bu görevini devam ettirmiştir. Tarihte bu kadar öneme sahip olan Mara Hatun bu dizide de kuşkusuz en önemli karakterlerden biri olacak.

MARA HATUN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN İDİL FIRAT KİMDİR?

Sırbistan Prensesi Mara, 14 yaşında Sultan Murad’a siyasi evlilik amacıyla gönderilmiştir. Mara çocuk doğurmamış olsa da Fatih Sultan Mehmed’e üvey annelik yapmış ve Mehmed tarafından hep sevilmiştir. Bir hristiyan olan Mara, dinini özgürce yaşamış, baskı görmemiştir. Sultan Murad’ın ölümüyle tahta geçen Mehmed onun bilgisi ve sadakatinden her daim yaralarlanmak ister. Osmanlı’ya ve Mehmed’e olan bağlılığı Mara’yı fetihe giden yolda önemli bir figür haline getirecektir.

5 Kasım 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen İdil Fırat, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden 1995 yılında mezun oldu. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosunda çalıştı.

MARA HATUN KİMDİR?

Fatih Sultan Mehmet babası ikinci Murat’tan sonra tahta genç yaşta gelen padişahlar arasında yerini aldı. Fatih Sultan Mehmet ‘in gerçek annesinin adı Hüma Hatun. Fatih’in öz annesi olan Hüma Hatun ise, Babinger gibi bazı yabancı araştırmacıların farklı yorumlarına rağmen, aslı nereden gelirse gelsin, Müslüman Türk bir kadındır.

Fatih Sultan Mehmet’in annesinin Hrıstiyan mı Müslüman mı tartışmaları yeniden gündeme gelmeye başladı.

Bazı araştırmacılar Hristiyan deseler de o bir Türk kadınıydı. Bazı tarihçiler, Hüma Hatun’un İsfendiyaroğlu İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun Olduğunu ifade etmişlerdir. Hatta 1428’de II. Murad İsfendiyar Bey’in kızıyla evlenir. Bu evlilikten 6 yıl sonra, Bizans Tarihi ve Hıristiyanlığın belası kesilen Büyük Mehmed dünyaya gelir.

II. Murad Han’ın hanımı ve Fatih Sultan Mehmed’in validesidir.

Fatih Sultan Mehmed’in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları’ndan Taceddin İbrahim Bey’in kızı Hatice Halime Hatun’u Fatih’in annesi olarak gösterirler.

Avrupalı tarihçiler ise bunun Sırbistan Kralı Brankoviç ile İrene Komninos’un kızı Mara olduğunu belirtirler.

Hatta Mara’yı annesi olarak kabul eden bazı yazarlar¸ bu kadının Fatih’e Hıristiyanlık akidesini bulaştırdığı gibi saçma bir iddiayı da dillendirdiler. Bu arada Stella adlı bir İtalyan veya bir Fransız prensesi olabileceği yönünde iddialarda da bulunuldu. Ancak bunlar hiçbir şekilde bilim adamları tarafından ciddi bulunmadı ve bir delile dayandırılamadı.

Nihayet Fatih’in annesi olarak ifade edilen bir isim de Hüma Hatun’dur. Aslında Fatih’in annesinin kim olduğu meselesi türbesindeki bilgilerde gizlidir. Zira o¸ 1449 yılında vefat etmiş ve Bursa’da defnedilmiştir. Buradan hareketle II. İbrahim Bey’in kızının olması mümkün değildir. Zira Hatice Halime Hatun’un II. Bayezid Han devrine kadar yaşadığı ve 1500 tarihinden sonra vefat ettiği bilinmektedir. Bu durumda Fatih’in annesi olması imkân dışıdır.

Diğer taraftan Sırp kralının kızı olan Mara Hatun’un da Fatih’in annesi olma ihtimali yoktur. Çünkü II. Murad Han’ın¸ Mara Hatun ile evliliği 1435 veya 1437 yılında olmuştur. Bu durumda 1432 doğumlu olan Fatih’in bu hanımdan doğmuş olması düşünülemez. Hatta Fatih babasının vefatından sonra ana diye hitap ettiği Mara Hatun’u devlet adamlarından biri ile evlendirmek istemiş ancak o Serez’de bir manastıra çekilmeyi tercih etmiştir. Şayet öz annesi olsa Fatih¸ böyle bir teşebbüse girişmezdi. Keza Mara Hatun da İstanbul’dan ayrılmazdı. Bu durumda gerek Bursa mahkeme sicillerinden gerekse Peçevi Tarihi gibi kaynaklardan elde edilen bilgiler ışığında Fatih’in annesinin Hüma Hatun olduğu anlaşılır. Babasının adının Abdullah olarak kaydedilmesinden Hüma Hatun’un cariyelikten gelme olup muhtemelen Kafkas asıllı olduğu tahmin edilmektedir.

Hüma Hatun¸ oğlu Mehmed’i 1432’de Edirne Sarayı’nda dünyaya getirdi. Çocukluk yılları Edirne Sarayı’nda geçti. Muhtemeldir ki annesi Hüma Hatun ve sütannesi Hundi Hatun onun yetişmesinde özel bir ihtimam gösterdiler. 1438 yılında ağabeyi Alaaddin ile beraber sünnet merasimleri yapıldı. Şehzade Mehmed 11 yaşına geldiğinde Manisa’ya vali tayin edilince Hüma Hatun da onunla birlikte bu şehre geldi. Şehzade Mehmed¸ Manisa Sancakbeyliği’ne getirildiği sene¸ ağabeyi Amasya Valisi Şehzade Alaaddin vefat etti. Bu durum üzerine o¸ yegâne veliaht durumuna geldi. II. Murad Han ise gerek büyük oğlunun vefatından duyduğu ıztırap gerekse son yıllardaki bunalımlı hâdiseler sebebiyle saltanatı oğlu Mehmed’e terk ederek Manisa’ya çekildi (1444). Böylece Hüma Hatun on iki yaşındaki oğlunun ilk saltanatını görme bahtiyarlığına erdi.

Valide Sultan olarak Edirne Sarayı’nda yerini aldı. Ancak iki sene sonra II. Murad Han’ın tahtı tekrar devralması üzerine bir kez daha Manisa’ya çekildiler. İstanbul’u fethedecek ve Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olacak şehzadeyi dünyaya getiren bu mutlu valide¸ oğlunun ikinci kez tahta çıkışını ve feth-i mübini göremedi. 1449 yılında hayata gözlerini yumdu. Türbesi Bursa’da Hatuniye Türbesi denilen yerde yani Bursa Muradiye Camii’nin doğusunda ve yüz metre kadar ilerisindedir. Bu türbeyi Şehzade Mehmed¸ Eylül 1449 tarihinde daha babası hayatta iken vefat eden annesi için yaptırmıştır. Türbenin kitâbesinde şöyle yazılıdır: “Allah’a hamdolsun bu türbe-i münevvere Mevlâna Sultan’ul-a’zam ve’l-Hakanü’l-muazzam es-Sultan ibni’s-Sultan Bayezid Han oğlu Mehmed Han oğlu Murad Han zamanında Allah onun mülkünü ve devletini ebedi kılsın oğlu ve gözünün nuru Rasûlullah sallâllahu aleyhi vesellemin isim ortağı Seyyid Necib Sultan Mehmed Çelebi (Fatih Sultan Mehmed Han)’nin emriyle hatunların ulusu annesi merhume için bina olundu. Allah onun esâs-ı saltanatını muhalled ve erkân-ı devlet ve izzetini müeyyed kılsın. Hicrî 853 (1449).” Bu türbe “Hatuniye Kümbedi” diye adlandırılmaktadır.


http://www.karar.com/hayat-haberleri/fatihin-annesi-mara-hatun-kimdir-fatihin-annesi-hristiyan-mi-musluman-mi-792297#

 

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın