İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE BEKLENEN DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

HYETERT – 10 Eylül 2022 Cumartesi günü Azınlık Vakıflarının, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğine ilişkin istişare toplantısında yönetmeliğin aksayan yönleri ele alınmıştı.

Azınlık Vakıflarından gelen seçim bölgesini İstanbul geneline açma talebi, yönetim kurulu üye sayısının azaltılması ile seçilme hakkının Milletvekili seçimlerinde olduğu gibi bölgeye bağlanmaması gibi talepleri kabul görmemişti.

Diğer yandan nüfusu değil ancak Vakıf sayılarını göz önünde bulundurarak seçim bölgesini Istanbul geneline açma taleplerinde düzenleme ile bazı vakıfların suistimaline meydan veren 10. ve 13. Maddelerde değişiklik yapılacağı ve maddenin daha anlaşılabilir olabileceği konusunda fikir birliğine varılmıştı.

Beklenen yönetmelik 17 Eylül günü yayımlandı. Yapılan düzenleme ile Ermeni toplumunun Seçim Tertip Kurulu’nun hazırlamış olduğu seçmen listesi ilgili vakıfların tamamında geçerli olacak ve seçmenlerin tek tek gidip kendi bölgelerindeki vakıflara kayıt yapmaları gerekmeyecektir. Bir örnekle açıklamak gerekirse Feriköy Kilisesi’ne kayıtlı olan bir seçmen kendi bölgesinde (2. Bölge) yer alan Beşiktaş Kilisesi için de ek bir kayıt yaptırmadan oy kullanabilecek.

Yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olan yönetmelik şu şekildedir:

CEMAAT VAKIFLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/6/2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cemaat Vakıfları Seçim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, İstanbul ili içinde aynı cemaat mensuplarından oluşan cemaat vakfı sayısının on beşten az olması halinde seçim çevresi tüm ildir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Vakıf, seçime ilişkin yönetim kurulu kararını, seçim çevresini, seçim tarihini, bulunduğu seçim çevresindeki seçmenlik şartlarını haiz tüm cemaat mensuplarını tespit ederek oluşturduğu seçmen listelerini, seçim tertip heyetinin kimlerden oluştuğunu, seçim tarihinden en az altmış gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne yazı ile bildirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vakıfta kayıtlı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Bu yönetmeliğin yayınlanması ile birlikte seçim başvurusu için bekleyen tüm vakıfların önümüzdeki hafta içinde ilgili VGM’ye başvurularını tamamlaması bekleniyor.

Halıcıoğlu Meryemana Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi Ve Kalfayan Yetimhanesi Vakfı’nın kayıtlı olduğu bölge (2. Bölge) ile hizmet ettiği bölge (1. Bölge) arasındaki farktan doğan muğlaklığın da bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın