İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KUTSAL CUMA – KRİSDOS’UN KATLANDIĞI EZİYETLERİN VE ÇARMIHA GERİLİŞİNİN ANISI

Kıdemli Peder Krikor Damadyan

Elem Gecesi yapılan törenlerde Krisdos’un ele verilişini hatırlıyor ve “Kutsal Tanrı, Kutsal ve güçlü, Kutsal ve ölümsüz, bizim için ele verildin” ilahisini ilk ve son kez seslendiriyoruz. Çünkü yılda bir kez sadece bu törende seslendirilir. 

Kutsal Cuma gününün önemli bir başka evresinde Krisdos’un bizlerin kurtuluşu için katlandığı eziyetleri ve çarmıha gerilişini hatırlıyoruz. Bu bağlamda öğle saatlerine yakın kiliselerimizde tören düzenlenmekte ve bu törende Kutsal Hafta boyunca ilk kez “Kutsal Tanrı, Kutsal ve güçlü, Kutsal ve ölümsüz, bizim için haça gerildin” ilahisini seslendiriyoruz.

Çarmıh ölüm cezasının infazında kullanılan bir aletti. Krisdos’un Golgota’da kendini kurban olarak sunmasından sonra çarmıh  Hristiyan imanlılar için bir övünç işaretine dönüştü.

Krisdos’un çarmıha gerilişinin anıldığı törenlerde Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten Kutsal Kitap bölümleri okunur ve Surp Nerses Şınorhali’nin kaleme aldığı ilahiler seslendirilir.

Krisdos’un katlandığı eziyetleri ve çarmıha gerilişini anarken, Petrus’un Krisdos’u üç kez inkarı ve tövbe gözyaşları dökmesi, başkahinlerin huzurunda yapılan sözde yargılamaları, Krisdos’un sorgulanmasıyla ilgili olarak Romalı Pilatus ile Herodes’in dost olmaları, eziyetlere katlanması, dikenli taç takılarak alay edilmesi, ağır suçlar işlemiş olan Yeşu Barabba ile Krisdos’un aynı terazide tartılasları, insanların günahları nedeniyle daha da ağırlaşmış çarmıhın taşınmasında yardımcı olarak çağrılmış Kireneli Simon’u,  insanların çarmıha gerimiş Krisdos’dan mucize beklemeleri, Krisdos’un yanında çarmıha gerilmiş iki eşkıyadan birisinin tövbe etmesi gibi bir dizi olaylar hakkında okuyoruz.

Fakat bunlardan ayrı olarak çarmıh üzerinde Krisdos’un sözlerini hatırlıyoruz.

Bu kutsal günde bu sözleri paylaşmayı arzu ettik.

A. “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.”  (Luka; 23:34)

B. “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın” (Luka; 23:43)

C. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, “Anne, işte oğlun!” dedi. Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” dedi. (Yuhanna; 19:26-27)

D. “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” (Matta; 27:46)

E. “Susadım!”  (Yuhanna; 19:28)

F. “Tamamlandı” (Yuhanna; 19:30)

G. “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!” (Luka;  23:46)

Çarmıhın üzerinde Krisdos’un sunduğu Kutsal Sunu’nun kurtarıcı kudreti, kıyamet gününe kadar kiliselerimizde sunulacak tüm Surp Badaraklar vasıtasıyla imanlılara ulaşmakta. 

Tanrı’nın inayetiyle imanımızın güçlenmesi ve güçlü kalması için dua edelim.

https://www.facebook.com/krikor.damadyan/posts/2924132947821887

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın