İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Review of Armenians Studies dergisinin 36. sayını

Review of Armenians Studies dergisinin yeni yayınlanan 35’inci sayısında 5 makale ve 1 kitap tahlili yer almaktadır.

36. sayının ilk makalesi Ömer Engin Lütem tarafından kaleme alınan “Facts and Comments”dir (“Olaylar ve Yorumlar”). Bu makale, 2017 yılının ikinci yarısındaki Türk-Ermeni ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini ve 1915 olaylarıyla ilgili gelişmeleri ele almaktadır. Bu dönemde dikkat çeken gelişmeler arasında; Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın Tüm Ermeniler Ermenistan-Diaspora Altıncı Konferansı ve BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmalar, Ermenistan’ın 1915 olaylarına dair iddiaların tanınması yönünde yeni bir strateji belirleme arayışına girişmesi, Lübnan/Antelias’ta bulunan Kilikya Ermeni Katolikosluğu’nun geçmişte terk ettiği kilise arazisini Türkiye’den talep etmesi ve buna bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurması ve bir devlet politikası olarak Ermeni soykırım iddialarına destek veren Almanya’nın Namibya hükümeti ile Herero ve Nama soykırımı iddiaları konusundaki müzakere süreci yer almaktadır.

Ebru Çoban Öztürk’ün hazırladığı “1915 Events, New Issues, and Reconciliation within the Framework of Persistence of Conflict and the Concept of Intractable Conflict” (“Çatışma Sürekliliği ve Çözülemeyen/İnatçı Çatışma Kavramı Çerçevesinde 1915 Olayları, Yeni Sorunlar Ve Uzlaşma”) başlıklı makale, bir yüzyıldan uzun süredir devam eden Türk-Ermeni uyuşmazlığını, özel bir çatışma türüne işaret eden “çözülemeyen/inatçı çatışmalar” (“intractable conflicts”) kavramı çerçevesinde ele almaktadır. Bu bağlamda yazar, Türk-Ermeni uyuşmazlığının sosyo-psikolojik altyapısının incelenmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.

“The Foundation of the Armenian Revolutionary Federation and Its Activities in the Ottoman Empire in View of Russian Archival Sources (1890-1915)” (“Rus Arşiv Belgeleri Işığında Ermeni Devrimci Federasyonu’nun Kuruluşu ve Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Faaliyetleri (1890-1915)”) başlıklı makalede Olga Bykova, Rus arşiv belgelerinden yola çıkarak Ermeni Devrimci Federasyonu’nun (Taşnaksutyun) kuruluşundan itibaren kendisini nasıl şekillendirmeye başladığını ve diğer Ermeni örgütlerinden nasıl farklılaştığını ele almaktadır. Bykova, Taşnaksutyun’un ihtiyatsız faaliyetleri sonucu Osmanlı İmparatorluğu’nda ciddi bir iç güvenlik sorunun ortaya çıktığını ve bu faaliyetler sonucunda en çok kendi soydaşları olan Ermenilere zarar verdiğini ifade etmektedir.

Maxime Gauin, “Stopping the Censors: The Final Defeat of Armenian Nationalism at the French Constitutional Council in January 2017” (“Sansürcülerin Durdurulması: Ermeni Milliyetçiliğinin Ocak 2017’de Fransız Anayasa Konseyi’ndeki Nihai Yenilgisi”) başlıklı makalesinde Fransa’daki Ermeni diasporasının soykırım iddialarının reddedilmesini yasaklatma çabalarını ve bu çabaların Fransız Anayasa Konseyi kararından nasıl etkilendiği anlatmaktadır. Gauin’e göre, Ocak 2017’de Konseyin aldığı karar diasporanın yirmi üç yıldır devam ettirdiği girişimleri Fransa’da hukuken sonlandırılmış, bu  durum, 1915 olaylarının tartışılması için yeni ve olumlu bir ortam yaratmıştır.

Ömer Lütfi Taşcıoğlu “Research on the Issue of Christian, Hidden and/or Islamized Armenians in Turkey”(“Türkiye’deki Hristiyan, Gizli Ve/Veya Müslümanlanlaşmış Ermeniler Meselesi Üzerine Bir Araştırma”) başlıklı makalesinde, Ermeni kökenli Türk vatandaşların genel durumlarını ve bu insanların Türk-Ermeni uyuşmazlığı konusundaki faaliyetlerini ele almaktadır. Makalede Hristiyan ile gizli ve/veya Müslümanlaşmış Ermeniler arasındaki farklılığın tarihsel kökenine değinilmektedir. Makalede, ayrıca, gizli ve/veya Müslümanlaşmış Ermenilerin nasıl tanımlanması gerektiği ve tahmini rakamlarının ne olduğu konusunda çeşitli yazarların öne sürdüğü görüşlere yer verilmektedir.

1970’li ve 1980’lı yıllarda soykırım iddialarını bahane eden ASALA ve Adalet Komandoları gibi Ermeni terör örgütlerin gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle pek çok Türk diplomatı, personeli ve onların aile mensupları yaşamını kaybetmiş, bu terör saldırıları Türk toplumunda derin izler bırakmıştır. Türk hedeflere karşı yapılan bu saldırıların aşırılığı, Türk toplumunun ötesinde de etki yaratmıştır. Örneğin, 1973’te Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir’i öldüren Gürgen Yanıkyan davasında görev yapmış Amerikalı savcı David Minier, Ermeni terör örgütlerinin faaliyetlerinden esinlenerek bir roman yazmıştır. Christopher Gunn, David Minier’in kaleme aldığı Ararat Illusion (Ağrı Yanılsaması) başlıklı bu kitabı değerlendirmekte ve bu tür çalışmalardan Soğuk Savaş dönemi ve bu dönemde faaliyet gösteren terör örgütleriyle ilgili bazı çıkarımların yapılabileceğini belirtmektedir.

 

Dergiye abone olmak veya yeni sayı temini için motulun@avim.org.tr adresi ile irtibata geçiniz.

Yurtiçi yıllık abonelik ücreti posta dâhil: 30 TL


http://avim.org.tr/tr/Duyuru/REVIEW-OF-ARMENIAN-STUDIES-DERGISININ-36-INCI-SAYISI-YAYINLANDI

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın