İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Tarih Vakfı Perşembe Konuşmaları 5 Şubat 2015

Tarih: 5 Şubat 2015 Perşembe
 Saat: 18:30
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)
Perşembe Konuşmaları seminer serisinin dokuzuncu buluşmasında konuğumuz Clark Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden Ümit Kurt. Kurt, konuşmasında Antep özelinde emval-i metrûkelerin el değiştirme sürecini anlatacak.

Ermeni soykırım sürecinde Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mallarının devletin idaresi altında kamusallaştırılarak devletin uhdesine geçirilmesi süreci sadece İttihat ve Terakki iktidarının çıkardığı hukuksal mevzuatın uygulanmasıyla sınırlı olmayıp, bu kararların uygulandığı vilayetlerde bulunan farklı toplumsal grup ve sınıfların davranış ve tutumlarıyla yakından ilintilidir. Yelpazesi geniş olan bu farklı grupların içerisindeki yerel elitler/ağalar/mütegallibe ve zaten zengin olan yerel unsurlar da bu süreçte etkin olmuşlardır.
Kurt konuşmasında sürgün edilen Osmanlı Ermenilerine ait menkul ve gayrimenkul malların kamusallaştırılması sürecinin iktidarın ve devlet elitlerinin kontrolünde ‘kurallara’ ve ‘hukuksal mevzuata’ uygun yapıldığını ve bunun geniş ölçekli yerel destek ve katılım gördüğünü anlatarak böylece İttihat ve Terakki’nin kendi suçuna yerel unsurları da ortak ettiğini ve kolektif suça dönüştürdüğünü vurgulayacak.
Tarih: 5 Şubat 2015 Perşembe
Saat: 18:30
Yer: Tarih Vakfı, Ragıp Gümüşpala Caddesi No: 10, Eminönü (Marmara Belediyeler Birliği Binası)
Ümit Kurt kimdir?
2006 yılında ODTÜ İ.İ.B.F’den mezun olan Ümit Kurt, 2006-2007’de İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Bölümü’nde araştırmacı olarak bulundu. 2008’de Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Kurt’un, AKP Yeni Merkez Sağ mı?,Türk’ün Büyük Biçare Irkı: Türk Yurdu’nda Milliyetçiliğin Esasları 1911-1916, Bülent Aras ve Şule Toktaş ile birlikte kaleme aldığı Araştırma Merkezlerinin Yükselişi: Türkiye’de Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Kültürü ve Taner Akçam ile birlikte kaleme aldığı Kanunların Ruhu: Emval-i Metruke Kanunlarında Ermeni Soykırımının İzini Sürmek başlıklı kitapları bulunuyor. Kurt, halen Clark Üniversitesi Tarih Bölümü Holocaust and Genocide Studies Merkezi’nde Antep Ermenileri üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: