İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı” Konferansı / Conference on “Legal Personality of Belief Communities in Turkey: Seeking a Path”

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi 30 Mayıs 2014 tarihinde, / İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsünde  “Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği: Bir Yol Arayışı” başlıklı bir konferans düzenleyecek.

Demoktratikleşme ve inanç özgürlüğünün Türkiye’de yaşayan tüm inanç grupları için etkin bir şekilde korunması için önem arz eden bir konu olan tüzel kişilik edinme hakkı bağlamında farklı görüşlerin paylaşılacağı bir konferans olmasını umuyoruz.
Aşağıda sunulan programa sizin de katılım ve değerli katkılarınızdan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.
Etkinlikte simültane çeviri sağlanacaktır.
LCV ve bilgi için: 0533 338 29 61 ve info@inancozgurlugugirisimi.org
Toplantı halka ve basına açıktır, ancak toplantıya katılım için LCV yapılması gerekmektedir.
30 Mayıs 2014- Cuma / İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Norveç Helsinki Komitesi İnanç Özgürlüğü Girişimi Organizasyonuyla
“Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliği – Bir Yol Arayışı” Konferansı
PROGRAM
8:30                Kayıt
9:15- 9:25        Hoş Geldiniz ve Başlangıç Konuşması- Prof. Turgut Tarhanlı- İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
9:25-9:35         Hoş Geldiniz ve Başlangıç Konuşması – Gunnar Ekelove-Slydal – Norveç Helsinki Komitesi
9:35-11:30       1. Oturum – İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkına İlişkin Olarak Yaşadıkları Sorunlar
                        Moderatör – Prof. Turgut Tarhanlı
                        – Arif Koçer (Mazlum-Der), Laki Vingas (Cemaat Vakıfları Temsilcisi), Suzan Karaman (Bahai Dış İlişkiler Temsilcisi), Doğan Bermek (AVF Başkanı), Makuta Eleuthère (Latin Katolik Kilisesi), Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği) Ali Kenanoğlu (Hubyar-Sultan Kültür Derneği), Selahattin Özgündüz  (Caferi Toplumu) 
 
11:30- 11:45    Ara
11:45- 12:45    2. Oturum – Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk (İnanç Gruplarının Tüzel Kişiliğine İlişkin Farklı Modeller)
                        Moderatör-   Doç Dr. Bülent Şenay – Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Dini Özgürlükler  Danışma Kurulu Üyesi
                        “Uluslararası Hukuk” – Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül – İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
“Farklı Ülkelerdeki Modeller – Karşılaştırmalı bir Analiz” – Prof. Cole Durham – Brigham Young Üniversitesi, Susa Young Gates University Professor of Law; Hukuk ve Din Çalışmaları Merkezi Direktörü-
12:45-13:45 Yemek Arası
13:45- 15:15    3. Oturum – Türkiye’de İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı- Yasal Çerçeve Arayışı
                       
Moderatör – Mine Yıldırım – Norveç Helsinki Komitesi: İnanç Özgürlüğü Girişimi Yöneticisi
“Türkiye’deki Hukuki Durum ve Olası Modeller”- Yard. Doç. Dr. L. Bertan Tokuzlu- İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 
“Cemaat Vakıfları’nın Sorunları” – Av. Setrak Davuthan
“Ruhani Temsilciliğe Sahip Kurumların Tüzel Kişilik İhtiyacı” – Av. Ali Elbeyoğlu 
“İnanç Gruplarının İnsan Hakları Yükümlülükleri” –  Mine Yıldırım- AAbo Akademi İnsan Hakları Enstitüsü
                        
15:15- 15:30 Ara
15:30- 16:45    4. Oturum – İnanç Gruplarının Tüzel Kişilik Edinme Hakkı-  Nasıl bir Zihniyet Değişimi Gerektiriyor?
                       
Moderatör- Özge Genç -TESEV Demokratikleşme Programı Direktörü
 “Diyanetin Rolü” – Prof. İştar Savaşır, Doğuş Üniversitesi
“İslami Cemaatler ve Tüzel Kişilik” –  Dr. Necdet Subaşı
““Din ve Vicdan Özgürlüğü Bakımından Alevi Talepleri” – Cafer Solgun –  Gazeteci
  
Dear Friends,
İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center and the Norwegian Helsinki Committee: Freedom of Belief Initiative will organize a Conference on “Legal Personality of Belief Communities in Turkey: Seeking a Path” on May 30th, 2014.  
We hope that it will be an opportunity to listen to different views on the right to acquire legal personality which remains an important issue for democratization and the effective protection of the right to freedom of religion or belief for all belief communities in Turkey. 
 We would appreciate your attendance and contribution to the Conference. The program of the Conference can be found below. 
Simultaneous translation will be provided. 
Information and RSVP: 0533 338 29 61 and info@inancozgurlugugirisimi.org
The Conference is open to public and the media, however, RSVP is necessary for attendance. 
30 May 2014- Friday / İstanbul Bilgi University Dolapdere Campus
 Conference on “Legal Personality of Belief Communities in Turkey- Seeking a Path” 
8:30                Registration
9:15- 9:25        Welcome Prof. Turgut Tarhanlı- İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center
9:25-9:35         Welcome – Gunnar Ekelove-Slydal – Norwegian Helsinki Committee
9:35-11:30       Session 1 – Problems Encountered by Belief Communities as a Result of Not Having Legal Personality  
                        Moderator – Prof. Turgut Tarhanlı – İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center
                        – Arif Koçer (Mazlum-Der), Laki Vingas (Representative of Community Foundations to the General Assembly of Directorate of Foundations), Suzan Karaman (Bahai Representative), Doğan Bermek (Head of the Federation of Alevi Foundations), Makuta Eleuthère (Latin Katolik Kilisesi), Umut Şahin (Protestan Kiliseler Derneği) Ali Kenanoğlu (Hubyar-Sultan Kültür Derneği), Selahattin Özgündüz (Caferi Community) 
11:30- 11:45    Break
11:45- 12:45    Session 2 – International Law and Comparative Law
                        Moderator-   Associate Professor Bülent Şenay – Uludağ University Faculty of Theology and Advisor on the Advisory Panel on Freedom of Religion or Belief of the OSCE
                        “International Law Standards” – Associate Professor İdil Işıl Gül – İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center
  
“Various Models – A Comparative Analysis” – Prof. Cole Durham – Brigham Young University, Susa Young Gates University Professor of Law; Director of Centre on Law and Religious Studies
 12:45-13:45 Lunch Break
13:45- 15:15    Session 3 – The Right of Belief Communities in Turkey to Acquire Legal Personality– Seeking a Legal Framework 
Moderator – Mine Yıldırım – Norwegian Helsinki Committee: Freedom of Belief Initiative Project Manager
“Turkish Law and Possible Moldels?”- Associate Professor. L. Bertan Tokuzlu- İstanbul Bilgi University Human Rights Law Research Center
  
“The Problems of Community Foundations” – Legal Counsel Setrak Davuthan
  
“The Need of Representative Institutions for Legal Personality” – Legal Counsel Ali Elbeyoğlu
“Human Rights Obligations of Belief Communities”  –  Mine Yıldırım- AAbo Akademi Institute for Human Rights
                         
15:15- 15:30 Break
15:30- 16:45    Session 4 – The Right to Acquire Legal Personality- A Need for Mentality Change?
                       
Moderator- Özge Genç -TESEV Director of Democratization                      Program
  
“The Role of the Presidency of Religious Affairs?” – Professor İştar Gözaydın, Doğuş University
 “Islamic Communities and Legal Entity Status” –   Dr. Necdet Subaşı
“Alevi Demands from Freedom of Religion or Conscience Perspective” – Cafer Solgun – Journalist
   
M i n e  Yıldırım
Proje Yöneticisi / Head of project
İnanç  Özgürlüğü  Girişimi / Freedom of Belief Initiative
Norveç Helsinki Komitesi / Norwegian Helsinki Committee
T: +90 533 338 29 61
yildirim@nhc.no
Skype: mine.yildirim1
www.inancozgurlugugirisimi.org
www.nhc.no
İnanç Özgürlüğü Girişimi Türkiye’de herkes için düşünce, vicdan, din veya inanç özgürlüğünün korunmasının iyileştirilmesi amacına sahip bir insan hakları projesidir. / Freedom of Belief Initiative is a human rights projectfounded to improve the protection of the right to freedom of thought, conscience, religion or belief for all in Turkey.
info@inancozgurlugugirisimi.org
Mine Yildirim [yildirim@nhc.no]

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: