İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sahte belgeli Ermeni yalanı ifşa edildi

Sahte belgeli Ermeni yalanı ifşa edildiAraştırmacı Güzel, Ermeni yalanlarını belgelerle teşhir etti. Türk Tarih Kurumu, Osmanlı (Türkiye) Ermeni nüfusunun 376 bin kişi fazla hesaplanmasına ve 95 bin Ermeni kadın ile çocuğun zorla Müslüman yapıldığı iddialarına dayanak gösterilen İngiliz-Amerikan yapımı yalan belgeyi dünyaya kanıt olarak sunuyor. (Sayılar ile uğraşmak 1,5 milyon değil, 800.000 kişi ya da 250.000 kişi öldürüldü demek neyin yalanlaması? Anlamak zor. HYETERT)

Araştırmacı Mehmet Şükrü Güzel,  sahte olduğunu öne sürdüğü belge ile Osmanlı (Türkiye) Ermeni nüfusunun fazla  hesaplanmasının yanında İstanbul ve Anadolu’da yaşayan Ermeni nüfusu da mülteci toplamına katılarak mülteci sayısının da şişirildiğini iddia etti…
Türk Tarih Kurumu (TTK), 1921 yılındaki Osmanlı (Türkiye) Ermeni nüfusunun 376 bin kişi fazla hesaplanmasına kaynak olan İngiliz İstanbul Büyükelçiliği ile ABD’nin yardım kuruluşu görünümündeki “Near East Relief Society” in ajanlarının bilgileri doğrultusunda hazırlanan belgeyi dünyaya kanıt olarak sunuyor. Belgede, 1921 yılı itibarıyla 95 bin Osmanlı (Türkiye) Ermenisi kadın ve çocuğun zorla Müslüman yapıldığı bilgisi de yer alıyor. ABD tarafından1922’de “gizli” olarak arşivlenen “Ermenilerin 1921 yılındaki dağılımı” adlı belgenin gizliliği 5 Mayıs 1961’de kaldırılmış. Belge, Türk Tarih Kurumu’nun internet sitesinde ise “Ermenilerle ilgili bazı yabancı arşiv belgeleri” bölümünde yer alıyor. O günlerde Osmanlı (Türkiye) ve dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Ermenilerin nüfusu rapor edilmiş.

İngiliz ve ABD ajanlarının hazırladığı Osmanlı (Türkiye) Ermeni nüfusu ile mülteci sayısını çarpıtarak olduğundan fazla gösteren belge, Türk  araştırmacılarını da yanıltıyor. (üstte)
İşte yalanın kaynağı
Yanlışlığa kaynak olan çarpıtılmış bilgiler, belgenin giriş kısmındaki açıklamada yapılıyor. “Aşağıda belirtilen mülteciler içerisinde 817 bin 873 kişi Osmanlı (Türkiye) Ermenisi’dir” açıklaması yer alıyor. Böylece 1921 yılı itibarıyla dünyada mülteci olarak 817 bin 873 Osmanlı (Türkiye) Ermenisi olduğu ABD arşivinde bulunan bir belge ile tescil edilmiş oluyor. O dönemdeki Osmanlı (Türkiye) Ermeni nüfusunu hesaplayan tarihçiler de bu ifadeleri kaynak alıyor. Dünyadaki Osmanlı (Türkiye) Ermenisi nüfusunu bulmak için yine belgede yer alan 150 bini İstanbul’da, 131 bini Anadolu’da yaşayan toplam 281 bin Ermeni nüfusu mülteci sayısı ile topluyor. Ortaya çıkan rakam 1 milyon 98 bin 873 Ermeni. Aynı bilgi notunun son cümlesinde ise “Osmanlı Ermenisi 95 bin kadın ve çocuğun zorla Müslüman yapıldığı” yer alıyor. Tarihçiler bu rakamı da ekleyince 1921 yılı itibarıyla toplam 1 milyon 193 bin 873 Osmanlı (Türkiye) Ermenisi ortaya çıkıyor.
1919 Paris Barış Konferansı ile Lozan Konferansı Ermeni Delegasyonu üyesi H. Turabian’ın editörlüğünde yazılan kitaptaki bilgiler TTK tarafından kanıt olarak sunulan belgeyi yalanlıyor. (üstte)
Belgeler Cenevre’de
Türk Tarih Kurumu tarafından kanıt olarak kullanılan bu belge ile neden olan yanlışları “Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçları” (Kızılay ve Kızılhaç Belgeleriyle) kitabının yazarlarından Mehmet Şükrü Güzel, bizzat Ermeni belgeleriyle ortaya koydu. İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan BM Kütüphanesi’nde görev yapan Güzel, İngiliz-ABD yapımı belgedeki bilgileri Cenevre’de bulunan Milletler Cemiyeti Arşivi’ndeki Ermeni belgelerinin asılları ile kıyaslayarak bu sonuçlara ulaştı. Kıyas yapılan belgeler, 1919 Paris Barış Konferansı ve devamında Lozan Konferansı Ermeni Delegasyonu Başkanı Aharonyan tarafından Milletler Cemiyeti’ne mektupla gönderilmiş. Bir diğeri de aynı delegasyonda yer alan H. Turabian’ın editörlüğünde “Ermenistan ve Ermeni Sorunu, savaştan önce, savaş sırasında ve savaş sonrasında” 1922 yılında yayınlanan kitabın orijinali.
Güzel: Belge sahte
Güzel, bugün ne yazık ki sahte bir belgenin Türk Tarih Kurumu web sitesinde “Ermenilerle ilgili bazı yabancı arşiv belgeleri” başlığı altında olan bölümde “İngiliz İstanbul Büyükelçiliği… Near East Relief Society’nin 1921’de dünyadaki Ermeni nüfusu ve bunun içinde Osmanlı Ermenilerinin durumunu belirten rapor” başlığı altına yer almakta olduğunu belirterek, “Belgenin TTK web sitesinde verilen arşiv kayıt numarası ise US Archives, Nara 867.4016/816.Jan.10,1923’tür. Bu sahte belgenin önemi ise Ermenilerin nüfus verilerinin yer alması ve Türkiye’deki tüm Ermeni uzmanların yaptıkları çalışmalarda bu belgeyi temel almalarıdır. Sahte belgenin istatistiki olarak referans kullanılması sebebiyle 281 bin fazla Osmanlı (Türkiye) Ermenisi nüfusunun hesaplanması gerçekleştirilmektedir” dedi. Güzel, şöyle konuştu:
Tarihçiler zor durumda
“Dünyada bu belge kullanımı sebebi ile Türk tarihçiler sahtekar konumuna düşmektedir. Zira burada bahsi geçen belge niteliğindeki istatistiki bilgilerin yer aldığı kitap Ermenilerin temel kabul edilen kaynaklarından birisinde ilk kez basılmıştır ve bu kitabı bilmeyen bir Ermeni tarihçi nerede ise yok gibidir. Ne yazık ki Türkiye’nin Ermeni uzmanları ise bu temel eseri incelememişler. 1919 Paris Barış Konferansı’na Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi delegasyon ve daha sonrasında Ermenistan Cumhuriyeti’nde yaşanan Bolşevik ihtilali sonrasında Paris’de kalarak, Ermenistan delegasyonun çalışmalarına, Erivan’daki hükümetten ayrı ve bağımsız olarak, Ermenilerin gerçek temsilcileri oldukları iddiası ile devam etmişlerdir.
Neler yazıyor
1922 tarihinde bugünkü sürgün hükümeti mantığında hareket eden Ermeni delegasyonu H. Turabian’ın editörlüğünde, ‘Ermenistan ve Ermeni Sorunu, savaştan önce, savaş sırasında ve savaş sonrasında’ isimli bir kitap yayımlamışlardır. Kitabın ekler kısmında sayfa 69 ile 72 arasında Kasım 1922 tarihi itibari ile Türkiye ve dünyadaki Ermeni nüfusuna ilişkin iki ayrı istatistik yer almıştır. Birinci belgenin giriş kısmında açıklayıcı not olarak, 1921 tarihinde İstanbul’da bulunan Ermenistan Büyükelçiliği’nin ve ABD kökenli Near East Relief ajanlarınca temin edilen bilgiler temelinde elde edilen bilgiler ile Osmanlı (Türkiye) Ermenilerinin Türkiye ve dünyada bulundukları yerlere göre nüfusları verilmiştir. Bu istatistik sayfa 69 ile 71 sayfalar arasında yayımlanmıştır.Kitabın 71. sayfasında ise dünyadaki Ermeni nüfusuna ait ikinci bir istatistik yer almıştır. Başlık olarak 1 Kasım 1922 tarihi itibari ile dünyadaki tüm Ermeni nüfusunun rakamları verilmiştir. Ermeni delegasyonu kitabın yayımlanmasından sonra başlayacak barış görüşmeleri öncesinde aktif faaliyet göstermiş Lozan Oşi’ye gelmişlerdir. Milletler Cemiyeti’ne Ermeni Delegasyonu 2 Aralık 1922 tarihinde Milletler Cemiyeti Genel Sekreteri ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve 4 Aralık 1922 tarihinde Ermenistan Delegasyonu Başkanı Aharonyan tarafından gönderilen bir mektup ile kitapta yayımlanan her iki istatistik gönderilmiştir. Ermeni Delegasyonu tarafından gönderilen her iki istatistik ise 12 Aralık 1922 tarihinde Milletler Cemiyeti’ne üye devletlere ve Konsey üyelerine genel dağıtımı yapılmıştır.
ABD çarpıtması
Türk Tarih Kurumu web sitesinde yer alan ABD arşiv kökenli belgede ise belgenin giriş kısmında Kasım 1922 tarihi itibari ile dünyadaki yaklaşık Ermeni nüfusu başlığı altında yer alan belgenin açıklayıcı giriş notunda aşağıda belirtilen mülteciler içerisinde 817 bin 873 kişi Osmanlı (Türkiye) Ermeni’sidir açıklaması yapılmıştır.Bu açıklama sonrasında Ermeni Delegasyonunun kitabında yer alan ikinci istatistik bilgisi, tüm dünya Ermenilerin nüfusunun verildiği kısım yer almaktadır. Ayrıca Osmanlı Ermeni’si 95 bin kadın ve çocuğun zorla Müslüman yapıldığı bilgisi yer almıştır.
Mülteci sayısı şişirme
Ermeni delegasyonun kitabında yer almayan ve Milletler Cemiyeti’ne gönderilen Ermeni delegasyonu mektubunda belirtilen birinci nüfus verilerindeki 817 bin 873 kişilik Osmanlı Ermeni nüfusu içerisinde İstanbul ve Anadolu’daki yaklaşık 281 bin Ermeni nüfusu yer almaktayken, ABD arşiv belgesinin giriş kısmında yer alan açıklama sebebi ile Türk tarihçiler 817 bin 873 rakamını dünyaya yayılmış Osmanlı (Türkiye) Ermeni’lerinin mülteci nüfusu olarak kabul etmekte ve ayrıca 281 bin rakamı ile toplayarak, yaşayan Osmanlı  (Türkiye) Ermeni nüfusu hesapları yapmaktadırlar. Bu ise gerçek olmayan nüfus verilerini bir belgeye istinaden ortaya çıkarmaktadır.
Türk Tarih Kurumu web sitesinde yer alan belgeye göre nüfus hesaplaması yapan tarihçilerden örneklerini vermekten özellikle ahlaki bulmadığım için kaçınmaktayım, zira kendilerinin akademik bir kusuru olmadan yanlış nüfus hesaplaması yapmak durumunda kalmışlardır.
Türkiye’de yaşayanlar da mülteci
Yanlış nüfus hesaplamasına örnek olarak Türk Tarih Kurumu’nun web sitesinde, dünyada yaşayan Osmanlı (Türkiye) Ermenisi nüfusu birinci belge de yer alan İstanbul ve Anadolu’daki 281 bin Osmanlı (Türkiye) Ermeni sayısının da dahil olduğu 817 bin 873 kişi, ABD’den alınan belgenin giriş kısmında belirtildiği şekli ile dünyadaki mülteci Osmanlı (Türkiye) Ermenisi olarak kabul edilmiş ve tekrar 281 bin kişi, 817 bin 873 rakamına eklenmiştir. Ayrıca hesaplamaya ABD’den gelen  belgede yer alan 95 bin kadın ve çocuk Ermeni sayısı eklenerek toplamında 1 milyon 193 bin 873 rakamına ulaşılmıştır ki 281 bin rakamı İstanbul ve Anadolu’da yaşayan Ermeniler iki kez hesaplanmış bulunmaktadır.”

Yorumlar kapatıldı.