İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İnsanlar ve Yeni Yıl

Nurettin Değirmenci
İnsanlara yapılacak en büyük iyilik onlara evrensel ölçüler ile düşünmeyi, karar vermeyi, davranmayı, yaşamayı öğretmektir. Evrensel ölçüler evrensel yasaların ürünleridir. Batılı gelişmiş ülkelerde evrensel yasaları kavrayan insanlar evrensel ölçüler ve yöntemle başta insan olmak üzere doğayı tanımaya çalışıyor. Tanınan nesneler denetim altına alınır. Böylece, gelişmiş bellekler doğayı kısmen denetim altına alıyor; yenlikler ortaya çıkarıyor, gelişmiş araç-gereçler üretiyor. Geri toplumlarda, insanlar, zorunlu ihtiyaçların pençesinde kıvranıyor, hemcinsinin boğazına sarılıyor, kan, gözyaşı, acılar çevreye saçılıyor.

“Şu toplum suçludur! Diğer toplum acımasızdır! Bu toplum katildir!” deyip kestirmeden sonuca ulaşmak kolaydır. Önemli olan kendimizi değiştirmek ve bazı kusurları kendimizde aramaktır. Ayrıca, bilgelik eyleme dökülmelidir. Asırların doğru kabul edilen sağduyuları ile toplumlarda gelişme ve yenilik olmuyor.
 Dünyadaki toplumlara uzaylı gibi baktığımızda:
1-Çalışıp üreten toplumlar vahşetten uzaklaşıyor; sürekli gelişiyor, “Evrende neyiz, neredeyiz, biz kimiz?” diye kendilerine soruyorlar. Kendilerine ve hemcinslerine değer verip, iyi insan olmaya çalışıyorlar.
2-Savaş ile başarıya koşanlar vahşet bataklığına saplanıyor; insan olma yetilerini ve değerlerini kaybediyorlar.
*
Evrende zaman yoktur.
A-Zamanın maddesi yoktur. Madde olmadan hareket olmaz.
B-Zamanın yasası yoktur. Yasa olmadan ölçü yapılmaz.
C-Zamanı ölçmek için dayanak noktası yoktur.
Zaman ölçülemez.
Evrende hareket yasalarına göre düzenli hareket aralıkları ölçülür.
Bütün gök cisimleri gibi Dünya kendi çevresinde ve Güneş çevresinde düzenli hareket yapar. Dünyanın kendi çevresindeki tam hareketine, “Gün” denir. Gün 24 eşit parçaya bölünür ve her birine, “Saat” adı verilir. Dünya, yaklaşık, 365 gün 6 saatte Güneş çevresindeki turunu tamamlar. Bu hesaplama ve ölçme kolay olmamıştır. Asırlarca, bilgeler, bu ölçüleri yapabilmek için çaba harcarlar. Evrensel yasaların keşfi, belleklerde bilgi birikimi, dış dünyada araç-gereçlerin gelişmesi ile Dünyanın düzenli hareketleri ile ilgili evrensel bilgilere ulaşılır.
Evrende ölçü için alınacak sabit bir dayanak noktası yoktur. Görecelilik Yasası gereği, seçilen dayanak noktasına göre ölçü yapılır. Kabul edilen evrensel ölçülere göre, Dünya Güneş çevresindeki bir turunu diğer bir ifadeyle bir yılı daha geride bırakıyor. Koca Dünya bir yıl daha yaşlanıyor. Yaşlanan Dünyada sizlere sağlıklı düşünme, yaratma, çalışıp üretme ile dolu mutlu yeni yıl diliyorum.
**
Günümüzde kullandığımız evrensel takvimi yaratanlara teşekkür ederiz. Ama:
Yeni Yılın, 21 Aralığı 22 Aralığa bağlayan gece olması gerekmez mi? Yan, 31 Aralığın kaydırılarak 21 Aralığa getirilmesi gerekmez mi?
***
2013 yılında Suriye’de yaklaşık 25.000 kadın, ilkel, çapulcu, yağmacı Müslümanlar tarafından tecavüze uğradı. İnsan olarak, olaylardan utanç duyuyorum.
****
Türkiye’deki ilkel Müslümanların derdi ve sorunları kadınlara yapılan saldırılar, savaşlar, yoksulluklar… Değil. Peki, temel sorunları nedir? Yeni Yıl neşesi, umudu ve sevgisi. Korkuyu ve gücü temel alan, sevgi ve umuttan asırlarca uzakta bulunan ilkel Müslümanların uyarılarını, belki gözünüzden kaçmıştır diye, sizlere iletiyorum.
 Milligazete.com.tr 30-12-2013

Milligazete.com.tr 29-12-2013
degirmencinurettin@gmail.com
Nurettin Değirmenci
Elk. Yük. Müh.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: