İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Edward Nalbandyan’ın Strasbourg konuşması; Ermenistan’ın önceliklerini ortaya koydu

“Ermenistan’ın başkanlığı döneminde Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin, kültürlerarası diyalog aracılığıyla Avrupa değerlerinin teşviki, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik Avrupa değerlerinin pekişmesi yanısıra demokratik toplumları teşvik ve Avrupa mimarisinde Avrupa Konseyinin rolünün pekişmesinin takipçisi olacağız. Hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı insan onurunu çiğnemekte ve toplumlarımızın uyumunu bozmaktadır. Husumet ve hoşgörüsüzlüğe karşı yürütülen mücadele, insanların ruhlarını kirlettiğinden, toplum bünyesinde düşman imajı yarttığından ve güvensizlik tohumları ektiğinden ayrıca düşmanlık fonunda  cürümlerin teşvikini getirdiğinden siyasal propaganda aleti olarak kullanımına müsaade edilemiyecek ırkçı ve yabancı düşmanı retorik dikkat merkezinde olacaktır.”

***
Ermenistan bugün 16 Mayıs’ta Strasbourg’da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 123. Oturumunda Komitenin başkanlığını Andorra’dan devraldı. Görevi üstlenmesi sonrasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan bir konuşma yaptı.
Nalbandyan konuşmasında şunları kaydetti.
«Bugün bu kürsüden Avrupa’nın en eski ve itibarlı kuruluşlarından biri olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanı olarak konuşma yapmak müstesna bir onurdur.
Ermenistan’ın, Avrupa Konseyine üye olduktan sonra ilk kez Bakanlar Komite Başkanlığını üstlenmesi büyük bir fırsat, sınav ve büyük bir sorumluluktur. Ermenistan öncü saflarda olacağından, AK üyesi ülkelerin demokratik Avrupa inşasına yönelik çabalarına liderlik edeceğinden  fırsattır. Sınavdır, zira Avrupa anakarası bugün birçok acil sorunla karşı karşıya bulunduğundan, bunlar temel değerlerin korunması işini zorlaştırabilirler. AK’nın başarısı sadece kuruluşun her bir üyesinin çabalarına değil, aynı zamanda bu çabalara doğru öncülük edilmesine de bağlı olduğundan büyük bir sorumluluktur.
Avrupa kimliği, kökleri ortak değerlerden, düşünceler ve mirastan gelen Ermenistan, bu sorumluluğu emin bir şekilde üstlenmektedir.
Saygıdeğer çalışma arkadaşları,
Dönem başkanlığımızın öncelikleri, kanaatimizce daha esaslı olan ve gecikmeksizin tepki talep eden meselelere özel dikkat göstererek kuruluşun karşı karşıya bulunduğu aciliyetler tarafından belirlenmiştir. Bu amaçla Avrupa Konseyinin kabiliyetlerinin pekişmesi için çabalayacağız.
Genel Sekreterin girişimiyle kuruluşun verimini yükseltmek için başlayan Avrupa Konseyi reform sürecine desteğe devam edeceğiz.
Ermenistan’ın başkanlığı döneminde Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelenin, kültürlerarası diyalog aracılığıyla Avrupa değerlerinin teşviki, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne yönelik Avrupa değerlerinin pekişmesi yanısıra demokratik toplumları teşvik ve Avrupa mimarisinde Avrupa Konseyinin rolünün pekişmesinin takipçisi olacağız.
Hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı insan onurunu çiğnemekte ve toplumlarımızın uyumunu bozmaktadır. Husumet ve hoşgörüsüzlüğe karşı yürütülen mücadele, insanların ruhlarını kirlettiğinden, toplum bünyesinde düşman imajı yarttığından ve güvensizlik tohumları ektiğinden ayrıca düşmanlık fonunda  cürümlerin teşvikini getirdiğinden siyasal propaganda aleti olarak kullanımına müsaade edilemiyecek ırkçı ve yabancı düşmanı retorik dikkat merkezinde olacaktır. Ermenistan’ın dönem başkanlığı, Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmalığı ve hoşgörüsüzlüğe karşı mücadeleye yönelik yüksek düzeyli konferanslar gerçekleştirerek bu yönde gösterilen çabalara katkıda bulunacaktır.
Ermenistan’ın başkanlığı, düşmanlık retoriğiyle mücadeleye yönelik on-line gençlik kampanyasına önem vererek  ″Husumet sözüne hayır″ hareketine destek gösterecektir.
Kültürlerarası diyaloğun teşviki Avrupa toplumlarında daha iyi karşılıklı anlayış için verimli bir enstrumandır. Çoğulculuk Avrupa’nın gücü ve zenginliğidir ve ortak müstesna kültürel mirasımızı  korumak için hiçbir çabayı esirgememeliyiz. Ermeni başkanlığı 2013 yılında Dini Düzlemde Kültürlerarası Diyalog insiyatifini kabul edecektir.
İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü kıstaslarının belirlenmesi bu kuruluşun öncelikli alanlarından biridir. Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonunun herkesçe uygulanmasını daha da pekiştirmeliyiz. Bu Avrupa’da yaşayan herkesin hak ve özgürlülerinin korunması için gerekli ön koşuldur.
Hukukun üstünlüğüne ilişkin  Avrupa standartlarına  tekrar değinmek amacı, Avrupa Konseyi Birleşik Krallık çabalarının devamı mahiyetinde, Ermenistan başkanlığı çerçevesinde Ermenistan Anayasa Mahkemesi Erivan’da ″Hukukun  üstünlüğüne yönelik Avrupa standartları ve Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde iktidarların görüş sınırları″ başlıklı bir konferans düzenlenecektir.
Yerel demokrasi bir dizi eski başkanlıklar döneminde öncelik alanı oldu ve bu yerel demokrasinin toplumun demokratik gelişimi için ana eksen unsuru olduğuna inandığımızdan bizim önceliklerimiz safında da kalacaktır. Bu yönde biz esasta yerel ve bölgesel meselelere ilişkin karar kabul süreçlerinde yurttaşların katılım düzeyinin yükseltilmesi üzerine odaklanacağız. Bu amaçla Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde bu alanda en iyi deneyime yönelik bir konferans düzenlenecektir.
Ermenistan başkanlığı siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel yaşamda ve yerel demokrasinin gelişiminde rolü, ağırlığı ve etkisini dikkate alarak, başkentlerin sorunlarına dikkat gösterecektir.
Eğitim de aynı şekilde, Ermenistan başkanlığının dikkat odağında olacaktır. Yüksek öğrenim alanına ilişkin konulara yönelik diyaloğa katkımızı getireceğiz. Avrupa Konseyi, halihazırda Ermenistan’ın başkanlığını sürdürdüğü Bolonya Sürecine destek babında önemli çalışma yürütmektedir. Hissedilir sonuçların varlığına rağmen, bunların daha da pekişmesi amacıyla çabaların devamı önemlidir.
Ermenistan katılımcı demokrasi ve eşdeğer bilgilerin özelikle gençlik çevresinde yayılmasına da özel dikkat gösterecektir. Bu amaçla Erivan’da bir sempozyum düzenlenecektir, bu gençlerin katılımına ilişkin görüş alışverişi ve derinlemesine tartışmalar için  bir platform hizmeti görecektir.
Ermenistan dönem başkanlığı, Avrupa’nın zengin ve çoklu kültürel mirasına ilişkin bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik Avrupa Konseyi kültürel düzlemdeki faaliyetlerine büyük önem vermektedir.
Ermenistan’ın dönem başkanlığı Avrupa Konseyinin diğer uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğinin gelişimine de katkıda bulunacaktır. Benzeri işbirliği, gösterilen çabaların daha verimli şekilde harmanlanması için esaslıdır. İnsan Hakları Avrupa Konvansiyonu, Avrupa Birliğiyle birleşme sürecini büyük bir dikkatle takip edeceğiz, bu Avrupa ortak hukuk alanının yaratılması ve insan haklarının korunmasına daha da katkıda bulunacaktır.
Başkanlık süresince Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi ve Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresiyle daha sıkı çalışacağız. Önümüzdeki 6 ay esnasında anılan kurumlar Erivan’da 2 büyük etkinlik gerçekleştirmeyi planlamaktalar.
Önceki Andorra ve bir sonraki Avusturya dönem başkanlığıyla sıkı işbirliğinde bulunarak, izleyen dönem balşkanlıklarının  sürekliliğini temin edeceğiz.
Bayanlar ve baylar,
Ermenistan, Avrupa Konseyi yetkileri dahilinde bulunan meselelere ilişkin yapıcı diyalogda yer alma iradesinde bulunan ve bu kuruluşun amaçlarının hayata geçirilmesi arzusunda bulunan  tüm üye devletlerle iyi niyetle işbirliğinde bulunacaktır.
Teşekkürler.»
News from Armenia – NEWS.am

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: