İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

AB Projesi AZINLIK VATANDAŞLARI EŞİT VATANDAŞLAR

RUMVADER, Kasım 2011’de ‘Azınlık vatandaşları = Eşit vatandaşlar’ başlıklı bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirmek üzere ilk başvurusunu yapmıştır. İlk değerlendirmeyi başarı ile geçen proje için 28 Mayıs 2012’de ikinci ve son başvuru yapılmıştır. Bu ikinci başvurunun da değerlendirilmesi sonucunda Eylül 2012’de program kabul edilmiştir ve Şubat 2013`de uygulamalara başlanacaktır. Proje, Ankara’daki AB Delegasyonu’nun  “Demokrasi ve İnsan Hakları” Οfisi’nin Türkiye çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  Cemaat üyelerinin sivil toplumdaki yerini pekiştirmek için çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir. (Rum kardeşlerimizi bu grişiden dolayı yürekten kutluyoruz. HYETERT)

Projenin ana amacı, Türk toplumunun Türkiye’de yaşayan azınlıkları daha iyi tanımasına katkıda bulunmaktır. Projenin temel hedefi, cemaatin kurum ve kuruluşlarının ülkenin sosyal hayatına katılımını arttırmaktır. Bunu gerçekleştirmek için de, cemaat mensuplarının sahip oldukları hakları özümsemelerini ve bu hakları savunmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamaktır.
Bu çalışmadan beklenen sonuçlar:
1- Azınlık vatandaşlarının, mevcut hakları ile ilgili bilgilendirilerek, bu hakları talep etme ve savunma konusunda bilinçlendirilmeleri,
2- Azınlık vatandaşlarının, hakları ihlal edildiği taktirde, bunları savunmak ve uygun tepkiyi göstermek için gerekli bilgiye sahip olmalarını sağlamak,   ve
3- Cemaat kurumlarının karşılaştıkları sorunları medya kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşabilme, resmi kurumlar ve insan hakları örgütleriyle işbirliği yapabilme becerisini kazanmalarıdır.
Projenin hedef kitlesi:
Cemaat kurumlarının yönetim kurulu üyeleri, cemaate mensup gençler,Türkiye içindeki ve dışındaki medya kuruluşları, İstanbul’a son yıllarda gelip yerleşen Yunan vatandaşları, tüm resmi ve idari kurumlar ve Rum cemaati mensubu olup İstanbul,Bozcaada,Gökçeada ve Hatay’da yaşayan tüm Türk vatandaşlarıdır. Projenin gerçekleştirilme süresi 20 aydır ve 90.000 Avro’luk bir bütçeye sahiptir.( RUMVADER % 8 lik bir katkıda bulunacaktır).
Şubat 2013 ‘ de uygulanmaya başlanacak olan proje 2014 yılı sonunda tamamlanacaktır.
Projeyi gerçekleştirecek olan kurum “RUMVADER” olup Yunanistan’dan İstanbul Rumları Evrensel Federasyonu – “IREF” ( Oİ.Om.Ko ) proje ortağı olarak katkıda bulunacaktır.
Ayrıca aşağıdaki dernekler de programa katkıda bulunacaklardır:
—Zoğrafyon Lisesi Mezunları Derneği
—Amatör Tiyatro Topluluğu
— Kınalıada Fakir ve Hasta Çocuklar Veliler Yaz Kampı Derneği
—Yunanistan’daki Gökçeadalılar Derneği
—Azınlık Grupları Araştırma Merkezi
—İnsan Hakları Birliği
İşbirliği yapılan ve katkıda bulunacak olan kuruluşların sayısı ileride değişebilir.
Proje etkinlikleri, başta İstanbul olmak üzere, ”Rum cemaati”nin yaşadığı Gökçeada, Bozcaada ve Hatay’da yapılacaktır.
Program çerçevesinde yapılacak etkinlikler üç ana başlık altında toplanabilir:
a-Cemaat mensuplarının insan hakları ve azınlık hakları ile ilgili konularda bilgilendirilmesi. Bu çerçevede seminerler ve eğitim ziyaretleri yapılacaktır.
   Hedef: İstanbul, Bozcaada-Gökçeada ve Hatay’dan 60 katılımcı.
b-Eğitim seminerleri ve çalıştaylar.
   Bu çerçevede altı adet eğitim semineri yapılacak ve bu seminerlerden ikisi mutlaka Bozcaada-Gökçeada ve Hatay’da düzenlenecektir.
   Hedef: 60-100 katılımcı.
c-Ayrımcılıkla savaşma etkinlikleri.
Bu çerçevede, özellikle “azınlık kurumları”nın yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile beş adet toplantı düzenlenecektir.Aynı çerçeve içinde medya kuruluşlarının temsilcileri cemaatin karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak bilgilendirilecektir. Konu ile ilgili bildirimler üç dilde (Türkçe,Yunanca, İngilizce) yayınlanacak, yerel Rum basınında ve RUMVADER’in WEB sayfasında Newsflash formunda yer alacaktır. Ayrıca diğer azınlık guruplarının da katılımına açık olacak bir kongre düzenlenecektir.
Program etkinliklerinin çağdaş yöntemlerle verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile bir danışma kurulu oluşturulacaktır.
Program etkinliklerinin çağdaş yöntemlerle verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile bir danışma kurulu oluşturulacaktır. Bu kurulu oluşturacak kişiler Bu kurulu sivil toplum örgütlerinin mesupları ve tanınmış sahsiyetler arasından seçilecektir.
 
Programı gerçekleştirmeyi üstlenecek olan grup Rum Cemaatin üyelerinden oluşacaktır.

Yorumlar kapatıldı.