İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

PKK bir Ermeni Terör Hareketidir

Mehmet Şevket Eygi

İki kimlikliler, iki dinliler, ikilikler Türkiye’nin büyük problemlerindendir.İki kimlikliler, iki dinliler, ikilikler Türkiye’nin büyük problemlerindendir. Ülkemizde bir buçuk milyon Kripto Yahudi, yine bir buçuk milyon Kripto Ermeni bulunduğu iddia ediliyor. Bunların ne kadarı erimiştir, ne kadarı gizli kimliklerine sımsıkı bağlıdır, bilinmiyor.PKK dıştan bir Kürt hareketi gibi görünüyor ama içten bir Ermeni hareketi olduğu iddiaları var. Bu iddialara kulak tıkamak, bunları göz ardı etmek doğru mudur? (İnsaf da dini yarısı derler Sayın Eygi. 20-25 milyonluk bir halkı yok sayıp PKK’yı Ermenilere mal etmek insafla bağdaşır mı? HYETERT).

PKK Türkiyeli Kürtlere hizmet mi ediyor, yoksa onların başını belaya mı sokuyor?
Ermeniler, Doğu Anadolu’dan, bugünkü Ermenistanın beş misli arazi istiyor. /akunq.net Batı Ermenistan/ Sitesine bakınız, gözleriniz fal taşı gibi açılsın.
PKK işte bu Ermeni emellerine hizmet etmektedir.
Kürtler için en uygun formül nedir?
Bu ülkeyi Türkler ve diğer etnik unsurlarla birlikte kardeşçe paylaşmak ve barış içinde yaşamaktır.
1912’ye, 1918’e kadar Osmanlı devleti çok büyük araziye sahipti. İmparatorluk tasfiyeye uğradı ve bugünkü küçük Türkiye kaldı.
Ermeniler, Osmanlı devleti bünyesinde, çok geniş bir coğrafya içinde yaşıyorlardı. Paylaşmayı kabul etmediler, ülkenin bir kısmı hep/tamamen bizim olsun dediler ve kumarı kaybettiler. Eskiden iyi kötü var idiler, şimdi yoklar.
PKK hareketinin gizli bir Ermeni hareketi olduğunun ispatı hükümete düşer.
Devletimizin istihbaratı vardır, bu iş için ayıracağı bütçesi vardır, emrinde uzmanlar vardır.
Halkımızın, PKK’nın bir Kürt terör hareketi değil, bir Ermeni terör hareketi olduğunu çok iyi bilmesi gerekir
Bugün Türk ismiyle, Müslüman kimliğiyle görünen nice kimseler vardır ki, Kripto Ermenidir.
Hiçbir Müslüman Kürt bu ülkenin parçalanmasını, bu geminin batmasını istemez.
Şu anda İstanbul Diyarbakır’dan daha fazla Kürt nüfus barındırmaktadır.
Milyonlarca Kürt vatandaşımız Batı Anadolu şehirlerinde yaşamaktadır.
Türkler, Kürtler, Çerkesler, Gürcüler, Arnavutlar, Boşnaklar ve daha nice etnik kökenliler bu toprakları birlikte paylaşmaktayız.
Bize lazım olan toplumsal barış ve uzlaşıdır.
Şunu arzu ediyorum:
Medyada PKK’dan bahsedilirken Ermeni PKK hareketi denilsin.
Şu husus da beyan etmek isterim: Ülkemizde yaşayan tek kimlikli Ermenilere bir şey dediğim yoktur. İki kimlikli olanların da hepsini suçlamıyorum.
1915 ile 1918 arasında kurunun yanında yaş da yanmış, yakılmıştır.
Türkiye’nin bütünlüğünü korumak şartıyla, adalete ve insafa dayanan bir çözüme taraftarım.
1924’e kadar Anadolu ve Trakya’da milyonlarca Rum yaşıyordu. Megali İdea hayal ve emelleri onların sonu oldu. İzmir metropoliti Osmanlı vatandaşı Hrisostomos işgalci ve düşman Yunan ordusunu dinî törenle karşıladı ve takdis etti. Yanlış ata oynamıştı, Kumarı kaybettiler. Bu coğrafyada var idiler, yok oldular.
Var olmaya devam etmeleri için, Osmanlı Rum lejyonları kurarak, Elen kuvvetleri ile çarpışmaları gerekirdi. Buna akılları ermedi.
Ermenistan’ın Türkiye ile barışık olması gerekir. Onların menfaatleri bunu gerektirir.
Ermenistan Türkiye ile öylesine barışık olmalıdır ki, sınırlar sembolik hale getirilsin, pasaport ve vize kaldırılsın, her iki ülkenin halkı kimlik kartıyla gezip dolaşabilsin. Yazık ki, onlarda bunu gerçekleştirecek akıl yok.
Yukarı Karabağı Azerbaycan’a iade etmeleri ve Azerilerle de barışmaları gerekir.
Bendeniz sâlih bir Kürdü, fasık bir Türke tercih eden bir Müslümanım. Müslüman Kürt kardeşlerimden çok rica ediyorum:
PKK postuna bürünmüş terörist Ermenilerin tuzaklarına düşmesinler, gemiyi batıracak olumsuzluklardan kaçınsınlar…
Bu vatan hepimizindir.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: