İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Süryaniler, 6000 Yıldır Geciken Haklarını İstediler

Zeynep Tozduman /zeynoege@mynet.com
Süryaniler, Mezopotamya dediğimiz coğrafyada kan, zulüm ve acıyla örülü bir hayatın Altı bin yıllık kadim Yolcularıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca devletle belli bir mesafede ve hoş görü içerisinde iletişimlerini, bu güne değin hiç sorunsuz sürdürmüşlerdir. Sorunsuz, çünkü yok sayılmıştır. Âdeta devletinde, Türkiye coğrafyasının da unuttuğu/görmemezlikten geldiği bu halka; devletinde, bu ülkede yaşayan bütün halklarında insanlık borcu vardır.

T.C. Anayasa uzlaşma komisyonun yeni anayasa için 20 Şubat 2012 gününe randevu vermesi bir tesadüf müdür? Bilinmez.19 Şubat Dil bayramından tam bir gün sonra.. Umarım başta Ana dil talepleri en azından hayata geçer.
Yine, ilk kez bu ülkede anayasal değişiklik için Azınlık sorunun muhatabı olan halklara ve Dini kurumlara gidilerek bu ülkeden taleplerini, beklentilerini bizatihi istemek doğru, ama hayata nasıl geçeceği konusunda kuşkularım var.
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan bir Türkiye’nin daha ileriye gitmesi için Kopenhag kriterlerine uygun Azınlıklarla ilgili yeni yapılacak anayasa olmazsa, olmazıdır bu ülkenin.
Kânun önünde eşitlik, bireyin bütün değerlerinin ve her türlü kimlik tercihinin de saygı görmesi ve korunması, halen yürürlükte olan 1982 anayasasının, 24.maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu ve ibadet, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı zorlanamayacağı; dini inanç ve kanaatlerinden ötürü kınanamayacağı ve suçlanamayacağı yazılıdır.
Ama bu yasanın pratikte hayata geçirilmesi ancak ve ancak Azınlıklar lehine güvencelerle mümkündür.
Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına saygılı, azınlık haklarını koruyucu, farklı kültürlerin gelişimine dayalı, temel hak ve hürriyetleri koruyucu bir anayasa olmazsa eğer, tüm bu istemler havada kalacaktır.
Süryanilerin bu ülkeden kısaca talepleri şunlardır.
A)   Süryani kimliğinin ve diğer Etnik kimliklerin sivil bir anayasa ile güvenceye alınmasını ve tanınmasını,.
B)    Süryani dili ve kültürü önündeki her türlü engellerin kaldırılmasını ve Anadilde eğitim hakkı.Ana dilde eğitim en temel insan hakkıdır.
C)    Süryanilerin Azınlık statüsünün anayasal ve yasal anlamda güvence altına alınmasını
D)   Düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü temelinde serbestçe siyaset ve örgütlenme özgürlüğü yapabilmek, etnik ve toplumsal kökene dayalı her türlü Ayrımcılığın kaldırılarak anayasal güvenceye alınmasını
E)    Toplumsal uzlaşı projesiyle yurtdışında yaşayan Süryani vatandaşların anayurtlarına(Köylerine)dönebilmeleri için yasal düzenlemeler yapılarak kolaylıklar sağlanmalı, ayrıca ekonomik,politik,sosyal nedenlerle vatandaşlıktan çıkarılan Süryanilerin iadeyi itibarlarının yeniden verilmesini,.
F)     Süryaniler, dini vecibelerini  korkusuzca yerine getirebilme ve yaşatabilmesi için Azınlık vakıf mallarının demokratik bir şekilde yönetilmesinden tutunda, Gayri Müslim vatandaşlara yönelik  açık ve gizli uygulamaların  derhal kaldırılıp,Miili eğitim bakanlığı bünyesinde okutulan ders kitaplarında (Ayrımcılığın kaldırıldığı)nefret söylemli ifadelerle bezemek yerine, dayanışma içerisinde ;Milli eğitim bakanlığının, ders kitapları ile ilgili müfredata uygun  ve Süryani tarihçileriyle ortak bir heyet oluşturarak yeniden yazılmasını,
G)   F maddesine paralel olarak Laiklik ilkesinden hareketle dinler arası eşitlik ilkesinden yola çıkarak Cami,Mescit,Diyanet işlerine bağlı dini kurumlara sağlanan maddi ve manevi kolaylıkların, Süryani halkına da sağlanmasını, Kiliselerimize bağlı din adamlarımıza ,Diyanet işleri bünyesinde oluşturulacak bir bütçeyle maaşa ve sosyal güvenceye bağlanmasını
H)   Sosyal devlet ilkesine dayalı Yargı, Askeri alan ve Kamuda Süryanilerin yer almasını, toplumsal hizmet sayılacak alanlarda Yol,Su,Elektrik,Eğitim,Sağlık,Sosyal güvence (SGK)’nin  anayasal güvenceyle teminat altına alınmasını.
İ)       Başta Mor Gabriel davası olmak üzere diğer Azınlık mallarının vakıf Davaları, demokratik hukuk devletine yakışır bir biçimde sonuçlandırılması, idareyle uzlaşma müessesinin hayata geçirilmesini.
Süryanilerin devletten istedikleri bu taleplerin, hayata geçmesi bu ülkenin azınlıklara verdiği değerle ilgilidir. Süryaniler bu ülkenin en kadim halkıdır onlar bu ülkede misafir değildir.6 bin yıldır yaşadıkları bu topraklarda Süryanilerin devletten beklediği tek şey ötekileştirilmeden/ayrımcılığa uğramadan barış içerisinde yaşamaktır.
İnsan, haklarıyla insandır. Dünyaya, çağdaş bir Türkiye fotoğrafı çizmek için, öncelikle iç barışın sağlanıp, bu ülkede yaşayan, tüm ezilenleri ve azınlıkları kapsayan bir anayasaya şiddetle ihtiyaç vardır.
ZEYNEP TOZDUMAN

Yorumlar kapatıldı.