İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulundan Kamuoyuna Duyuru

Kamuoyunda son günlerde malum basın organında Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulu hakkında, güya halktan davacı olduğu iddiası ile yayın yapılmıştır. Bu yayın gerçekleri yansıtmadığı gibi, yönetim kurulu üyelerinden bazı arkadaşlar da yasalara aykırı olarak ve suç işleyerek hedef gösterilmektedir.

Oysa gerçek, gazetede yazılanlar gibi olmayıp, seçim dönemi öncesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Kamuoyunun da malumu olduğu gibi, seçmen kütüklerinin yeni çıkan Vakıflar Yasası’na göre güncelleştirilmesi için Cemaatimize mensup 5 arkadaş görevlendirilerek bu arkadaşlardan yasa gereği Beyoğlu İlçesi hudutları dahilinde ikamet eden Ermeni Gregoryan Cemaatine mensup kişilerin tespit edilerek seçmen kütüğünün oluşturulması istenilmiştir.
Bu arkadaşlar, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün denetimi altında seçmen kütüklerini oluşturmaya başlamakla seçmen kütüğüne kayıt için yapılan başvuruları değerlendirmeye almış, bu arada kamuoyunda bu başvuruda bulunan büyük çoğunluğun Beyoğlu İlçesi Hudutları dahilinde ikamet etmedikleri duyumu ve bununla birlikte görevleri gereği ikamet eden kişileri tespit etmek için Beyoğlu 9. Noteri ile birlikte belirtilen adresler teker teker dolaşılmış ve sonuçta da bazı kişilerin belirttikleri adreslerde oturmadıkları ve gösterilen birçok adresin yıkık, harabe, terk edilmiş binalar olduğu ve hatta yıkık ve harabe binaların her birinde 30-40 kişinin aynı adreste aynı binada gösterdikleri yerlerde ikamet edinilmesinin mümkün olmadığı ve ikamet etmedikleri tespit edilmekle bu kişilerin seçmen kütüklerine kayıt talepleri reddedilerek belirtilen sürede seçmen kütükleri oluşturulup nihai şekli verilerek Vakıflar Bölge Müdürlüğünün onayına sunulmuş ve bölge müdürlüğünce de kütükler onaylanarak, seçimlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Yapılan seçim ve seçim öncesinde, sarı liste yandaşları olduğunu iddia eden kişilerce Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yüzlerce şikayette bulunulmuştur. Vakıflar Bölge Müdürlüğünce de bu yüzlerce kişinin neden kayıt edilmediğinin sorulması üzerine de seçim kurulunca bu kişilerin belirtilen adreslerde ikamet etmediklerine dair belgelerin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne sunulması zorunluluk haline gelmiştir.
Nüfus Kanununda belirtilen şekli ile kişiler İkametgah nakilleri yaptıkları taktirde Nüfus Müdürlüğü’nce bu kişilerin İkametgahların Kaymakamlık’ça tespiti için bilgi verilmesi zorunlu olmakla, Kaymakamlıkça da bu adreslerde ikamet edilip edilmediği tespiti yapılmaktadır.
Yine Nüfus Kanununda belirtildiği gibi, yanlış ikametgah beyanında bulunanlar hakkında suç duyurusu yapılacağı ve para cezası verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, yasalara ve yönetmeliklere dahi dil uzatma cesaretini gösterenler, mahkemeleri suçlayanlar, bu gerçekleri bilmezden gelerek kamuoyuna Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Yönetim Kurulunu hedef göstermek sureti ile suç işlemektedirler.
Kamuoyunun gerçekleri en kısa zamanda öğreneceğinden hiç kuşkumuz yoktur. Yönetim Kurulumuzca hiçbir şekilde kimse şikayet edilmediği gibi, yönetim kurulu böyle bir şeye teşebbüs etmemiştir.
En kısa zamanda konu açıklığa kavuşacağı gibi şikayet edenler ki bu kişilerin kimler olduğu da dosyalar incelendiğinde ve yargılama sonunda ortaya çıkacaktır.
Yönetim Kurulu olarak Cemaatimizin bir ferdinin dahi karşısında olmadığımızı, ama bununla birlikte yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket eden, seçimlerden önce ve sonra gazetelere boy boy ilanlar verip halkımızı suça azmettiren bu kişilerin, kendi yaptıkları şikayetler neticesinde açığa çıkan işlemiş oldukları suça karşılık halen dahi tarafımızın suçlanması anlaşılır gibi değildir.
Bununla birlikte Cemaat fertlerimizi yasadışı bu durumla maruz bırakan, hatta bir çoğunun haberi bile olmadığı halde bu duruma getiren ve azmettiren ve halen de yasa dışı ve gerçeğe aykırı olarak cemaati karşı karşıya getirme gayretinde olan, cemaat içinde bazı kişileri hedef olarak gösteren yayın kuruluşları ve kişilerin de halkımıza ve adalete hesap vermesi gerektiği kanaatinde olduğumuzu üzüntüyle belirtiriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BEYOĞLU ÜÇ HORAN ERMENİ KİLİSESİ VAKFI YÖNETİM KURULU
Not: Bu duyuru Marmara Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.normarmara.com/

Yorumlar kapatıldı.