İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ALMANYA ERMENİ RUHANİ ÖNDERLİK YÖNETMELİĞİ

Değerli Okurlar,
Eş patrik seçimi ile ilgili gelişmeleri biliyorsunuz.  Toplumun akıl tutulması yaşadığı bu ortamda görüldü ki, eş patrik seçimi karşıtı heyetle işbirliği yapan lobinin yöneticileri bile Patriklik (Badriarklik) ile Ruhani Önderliği (Araçnortluğu) birbirinden ayıramıyor. Patriklik için belli bir süre önerenlerin de bu iki kurumu birbirinden ayıramayan olduğu görülüyor. Bu nedenle bir ruhani önderlik yönetmeliğini (Ganonatrutyun)  tercüme edip yayımlamaya karar verdim. Almanya Ruhani Önderi (Araçnortu) Saygıdeğer Başepiskopos Karekin Bekçiyan bu konudaki yardımlarını esirgemedi. Yönetmeliği gönderdi ve gönderdiğimiz çevirileri düzeltti. Kendisine huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.

Çevride ve düzeltmelerde yardımlarını esirgemeyen Aret Çiçekeker’e ve eşim Mari Bebiroğlu’na da ayrıca teşekkür ederim.
Çeviride bazı zorluklar yaşadık, bazı kelimelere Karekin Başepiskopos’un da onayı ile yeni karşılıklar bulduk. Ermenice Tem episkoposluk anlamına geliyor ama bu söz Ruhani Önderliği karşılamıyor. Bu yüzden Tem kelimesini Ruhani Önderlik olarak çevirdik. Ermenice Hokevor Hoviv ya da Hoviv sözünü dini önder olarak çevirdik. Badvo nahakah onursal başkan anlamına geliyor ama Türkçede farklı anlamda kullanılıyor onursal. Bu yüzden onursal başkanlık yerine yüksek başkanlık dedik.
Yönetmeliğin Türkçesinin yanında imkân bulursak Ermenice ve Almancasını da yayımlamaya çalışacağız.
 Umarız yararlı olur.
Murat Bebiroğlu / murat.bebir@gmail.com

ALMANYA ERMENİ RUHANİ ÖNDERLİK YÖNETMELİĞİ
KISALTMALAR LİSTESİ
YK                  = Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu
DM                 = Ruhani Önderlik Delegeler Meclisi
MDK              = Ruhani Önderlik Mali Denetim Kurulu
HUK               = Ruhani Önderlik Hakem ve Uzlaştırma Kurulu
VK                  = Ruhani Önderlik Varlıklar Kurulu
RM                 = Ruhani Meclis
NOT
Almanya’daki Ermeni kilisesinin Ruhani Önderlik yönetmeliği Dünya Ermenileri Katolikosu tarafından 10 Ocak 1994 tarihinde Eçmiyadzin’de kabul edilmiş ve onaylanmıştır.
Bu yönetmelik Köln Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 31 Ocak 1995 tarihinde kabul edilmiştir ve 43 VR 11785 sicil numarası ile onaylanmıştır.
Bu yönetmelik, Episkopos Karekin Bekdjian ve Dr. Sarkis Kehyayan tarafından hazırlanmıştır.
ALMANYA ERMENİ RUHANİ ÖNDERLİK YÖNETMELİĞİ
ÖNSÖZ
31.01.1992 tarihli Dünya Ermenileri Katolikosu I.Vasken’in kutsal emirleriyle Almanya’daki Ermeni kilisesinin Ruhani Önderliği kurulmuştur ve bu belge ile söz konusu yönetmelik ilan edilmiştir.
I. BÖLÜM
§ 1 RUHANİ ÖNDERLİĞİN ADI VE MERKEZİ
1.1 Ruhani Önderliğin adı “KUTSAL ERMENİ APOSTOLİK KİLİSESİNİN ALMANYA RUHANİ ÖNDERLİĞ’İDİR. Almanya Ermeni Ruhani Önderliği Ermeni Ortodoks Apostolik Kutsal Ermeni kilisesinin ayrılmaz bir parçası olup, Dünya Ermenileri Katolikosluğu’nun en üstün yönetimi altındadır. Bu yönetmelikte kilise “ERMENİ KİLİSESİ” olarak anılacaktır. İnançla, dini ritüellerle, dini düzen ve kanunlara ve yönetmelikler ile ilgili bütün sorunlarda Kutsal Eçmiyadzin’deki Dünya Ermeni Katolikosluğu yetkilidir.   
1.2 Yönetmeliğin Almanya Birlikler siciline kaydından sonra “ Kayıtlı Birlik” adını alır. Bu adın kısaltılmış şekli: “e.V.” dır.
1.3 Ruhani Önderliğin merkezi Köln’dür.
§ 2 RUHANİ ÖNDERLİĞİN YETKİ ALANI VE ORGANLARI
2.1 Ruhani Önderliğin yetki alanı Federal Almanya Cumhuriyeti’ topraklarıdır.
2.2 Ruhani Önderlik yetki alanında yaşayan din adamları Ruhani Önderliğe bağlıdır.
2.3 Din adamları, uyruğuna bakılmadan apostolik kiliseye mensup din adamlarından oluşur.
2.4 Ruhani Önderlik Almanya’da bulunan topluma hizmet eden Ermeni dini topluluklarından (Cemaatlerden) oluşur ve onun organları şunlardır:
2.4.1 Dini Topluluk Üyelerinin Genel Toplantısı
2.4.2 Dini Topluluğun yönetim kurulu toplantısı;
2.4.3 Ruhani Önderlik Delegeler Genel Meclisi (DM);
2.4.4 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu (YK)
2.4.5 Ruhani Önderlik Ruhani Önderi;
2.4.6 Ruhani Meclis (RM);
2.4.7 Hakem ve uzlaştırma kurulu (HUK);
2.4.8 Mali Denetim Kurulu (MD);
2.4.9 Varlıklar Kurulu  (VK);
2.5 Almanya’daki Ermeni Dini toplulukları şunlardır:
          Braunschweig’daki Ermeni Topluluğu, 30 – 34 ve 37 – 39 no’lu posta kodları dahilindeki üyeler için yetkili;
          Neuwied’deki Ermeni Topluluğu, 53 – 56 no’lu posta kodları için yetkili;
          Stuttgart’daki (Baden Württemberg) Ermeni Topluluğu, 70 – 72500 ve 74 – 75 no’lu posta kodları için yetkili;
          Kehl’deki Ermeni Topluluğu, 76 – 77 ve 79 no’lu posta kodları için yetkili;
          Nürnberg’deki Ermeni Topluluğu, 90 – 99 no’lu posta kodları için yetkili;
          Köln’deki Ermeni Topluluğu, 50 – 52 no’lu posta kodları için yetkili;
          Hanau’daki (Hessen Eyaleti) Ermeni Topluluğu, 60 – 61, 63 – 65, 66 – 69 ve 35 – 36 no’lu posta kodları için yetkili;
          Göppingen’deki Ermeni Topluluğu, 72501 – 73 ve 78 no’lu posta kodları için yetkili;
          Münih’teki Ermeni Topluluğu, 80 – 89 no’lu posta kodları için yetkili;
          Berlin deki Ermeni Topluluğu 1000 – 1999 no’lu posta kodları için yetkili;
           Duisburg’daki Ermeni Topluluğu 40- 45 no’lu posta kodları için yetkili;
          Bremen’deki Ermeni Topluluğu, 2000 – 3000 posta kodları için yetkili;
          Giessen’daki Ermeni Topluluğu, 30 – 35no’lu posta kodları için yetkili;
          Maunz’daki Ermeni Topluluğu, 60 – 69 no’lu posta kodları için yetkili;
          Sachsen-Anhalt Eyaletindeki Ermeni Topluluğu, 034 – 035 no’lu posta kodları için yetkili.
2.6 Almanya’daki Ermeni kilisesi Ruhani Önderliğine üye olabilmek için yazılı başvuru gerekir. Üyelik Yönetim kurulunun (YK) onayı ile gerçekleşir. Üyelerin topluluklardan ayrılması da yazılı başvuruyla olur.
§ 3 RUHANİ ÖNDERLİĞİN AMAÇLARI
3.1 Ruhani Önderlik kendisine bağlı, topluma hizmet eden Ermeni dini topluluklarının ilgi sahalarını ve haklarını Alman kamu yönetimi nezdinde korur. Ruhani Önderlik cemaatin en yüksek organıdır.
Ruhani Önderliğin Amaçları şunlardır:
3.1.1 Ermeni toplumuna hizmet eden toplulukların dini, kültürel ve sosyal görevleri için topluluklar arasında ilişkiler kurmak ve geliştirmek.
 3.1.2 Kendisine bağlı toplulukların dini, kültürel ve sosyal yaşantılarının gelişimi için gerekli kilise binası, kültür merkezi, kütüphane ve okul gibi imkânları yaratmak;
 3.1.3 Almanya’daki Ermeni mezarlıklarına özen göstermek ve yönetmek;
 3.1.4 Yaşlılarla, hastalarla ve yardıma muhtaçlara ilgi göstermek;
 3.1.5 Ermeni kilisesi,  kültürü, dili ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenlenmek ve teşvik etmek;
3.1.6 1991 Tarihli Gençlere Yardım Kanununa uygun olarak genç nesilleri kimliklerini geliştirmek ve entegrasyon amacıyla yardım ve teşvik etmek;
3.1.7 Farklı Ermeni organizasyonlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi;
3.1.8 Kendisine bağlı toplulukların ilgi alanlarını ve haklarını koruyarak, onları Alman dini ve politik yetkili makamlarında temsil etmek;
3.1.9 Emrinde olan toplulukların mal varlığının korunması ve varlıkların çoğaltılması ve bu varlıkları bu yönetmeliğin genel amaçlarına uygun olarak kullanmak;
II. BÖLÜM
§ 4 BİR DİNİ TOPLULUĞUN ORGANİZASYONU VE ÜYELİĞİ
4.1 Her dini topluluğun bulunduğu eyaletin kanunlarına uygun olarak yetkili asliye hukuk mahkemelerine tüzel kişi olarak kaydedilmesi şarttır ve bu topluluğun hukuki yapısının bu yönetmeliğin hükümlerine uygun olması gerekir. Bir topluluk tüzel kişi olarak kaydedilmeden önce kesin olarak Ruhani Önderin ve Ruhani Önderlik Yönetim kurulunun yazılı onayını alması gerekir.
4.2 Ermeni kiliselerinin ilgili dini topluluklarındaki üyelerin vaftiz edilmeleri ve kutsal yağla kutsanmış olması şarttır. Eğer kurallara uygun olarak vaftiz edilmişlerse, kutsal yağla kutsanması ve Ermeni kilisesinin öğretisini, kurallarını ve ritüellerini kabul etmeleri gerekir. Katolik veya Protestan mezheplerinden kişiler topluluk yönetim kurulunda görevler üstlenebilirler.
4.3 Episkoposluğa aidat ödeyen en az 30 üyesi olan gruplar, Ruhani Önderin ve Yönetim Kurulunun onayı ile dini topluluk kurabilirler.
4.4 Dini Topluluğun üyesi olmanın koşulları:
4.4.1 18. yaşını doldurmuş olmak;
4.4.2 Üyelik başvurusunun topluluk yönetimi ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi.
            Bir başvurunun içeriği şu şekilde olacaktır:
İşbu belge ile ben (adı ve soyadı) Ermeni kilisesi tarafından vaftiz edildiğimi ve kutsal yağla kutsanmış olduğumu belirtir ve Ermeni kilisesinin öğretisini kabul ederek ve Ruhani Önderliğin yönetmeliğine sadık kalacağımı garanti ederek, başka bir Ermeni topluluğuna üye olmadığımı da belirterek, cemaate (yerel cemaatin adı ve bulunduğu şehir ) üye olmayı talep ederim.
4.4.3 Üye, Ruhani Meclisin Merkezi Sandığına belli bir aidat ödeyecektir.  Aidat tutarı Delegeler Genel Meclisi tarafından belirlenir.
4.4.4 Bir topluluğa en az bir yıldan beri üye olan her üyenin kendi topluluğunun yönetim kurulu seçimlerine katılma hakkı vardır. Seçme hakkına sahip her üyenin 21 yaşından sonra topluluğunun yönetimine seçilmek için adayı olma hakkı vardır.
4.4.5 Kurallara uygun olarak sadece bir topluma üye olunabilir.
4.4.6 Üyelik başvurusu reddedildiği takdirde, başvuru sahibi taleplerini Hakem ve Uzlaştırma Kuruluna yazılı olarak bildirerek hakkını arayabilir. 
§ 5 DİNİ TOPLULUKTAN (CEMAATTEN) AYRILMA
5.1 Her üye istediği zaman yönetime yazılı olarak başvurarak cemaatten ayrılabilir. 
§ 6 DİNİ TOPLULUK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA
 6.1 Bir cemaatin üyesi, şu sebeplerden dolayı üyelikten çıkartılabilir:
6.1.1 Topluluk menfaatlerine karşı kaba aykırı hareket;
6.1.2 4.4.3. maddede belirtilen hükmün ihlal edilmesi,
6.1.3 Ayrıca Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun Delegeler meclisine başvurusu ile üye üyelikten çıkarılabilir. Bu konuda son kararı Delegeler Meclisi verir.
6.2 4.4.3. ve 6,1. maddelere göre üyeliğini kaybetmiş olan her üye Hakem ve Uzlaştırma Kuruluna yazılı olarak başvurarak hakkını arayabilir. Hakem ve Uzlaştırma Kurulu,  inceleme sonuçlarını kesin kararı vermeleri için Ruhani Öndere ve Yönetim Kuruluna sunar.
6.3 Bir üyenin çıkartılması kararı alınmasından hemen sonra uygulanır.
6.4 Ruhani Önderin bir üyenin çıkarılması başvurusunu kabul edip, Yönetim Kurulunun ve Ruhani Önderlik Delegeler Meclisinin kararından önce söz konusu üyenin üyeliğini dondurmaya hakkı vardır.
6.5      6.2. ve 6.3. madde gereğince topluluktan çıkarılan üyenin itirazı, ancak aşağıdaki şekilde olur.
Topluluk yönetimi, Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu, topluluk üyeler meclisi ya da Ruhani Önder itirazı Hakem ve Uzlaştırma Kuruluna verir. Uzlaştırma Kurulu gereken incelemeleri yaptıktan sonra son kararın verilmesi için sorunu Ruhani Öndere ve Ruhani Önderlik Yönetim kuruluna sunar. Eğer Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu, Hakem ve Uzlaştırma kurulu ile ortak bir karara varamazlarsa konu Delegeler Meclisine götürülür. Delegeler Meclisinin basit çoğunlukla alacağı karar geçerli olur. 
6.6 Ruhani Önderlik Yönetimi Kurulu üyelikten çıkarılma kararını üyeye yazılı olarak bildirilecektir.
III. BÖLÜM
§ 7 TOPLULUĞUN ÜYELER TOPLANTISI
7.1 Topluluk üyeleri topluluğun dini önderinin yüksek başkanlığında topluluk üyeleri genel toplantısını gerçekleştirir; bu toplantıda topluluğun bütün hukuki işleri düzenlenir.
7.2 Topluluğun Dini Önder görevi gereği topluluk üyeler genel toplantısının yüksek başkanıdır. Topluluğun önder bir din adamı yoksa topluluk yönetimi tarafından seçilmiş olan bir cemaat üyesi toplantı başkanlığını üstlenir; fakat bu üyenin yönetim kurulunda herhangi bir görevi olmamalıdır.
7.3 Topluluğun üyeler genel toplantısı kurallara uygun olarak senede bir defa Ocak ayında toplanır. Gerektiği takdirde olağanüstü toplantılar yapılabilir.
Topluluk Üyeler Genel Toplantısının görev ve sorumlulukları:
7.3.1 Genel kurul toplantısında, din adamı olmayan bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir kâtip ve yardımcı kâtipten oluşan divanı, 3 yıl görev yapmak üzere seçmek.  Seçim basit oy çokluğu ile yapılır. Seçilen yöneticilerden sonra en yüksek oy alan adaylar otomatik olarak yedek üye olurlar;
7.3.2 Topluluğun Ruhani Önderlik delegelerini seçmek;
7.3.3 Topluluk Dini önderinin, toplum yönetiminin ve komisyonların yıllık raporlarının ve hesaplarının; yıllık denetimini yapmak
7.3.4 Üç yıl görev yapacak, 2 üyeden oluşan hesap denetim komisyonunu seçmek; 
7.3.5 Topluluk yönetim kurulunun üyelerini seçmek;
7.3.6 Gelecek yıl için mali bütçe planını onaylamak ve topluluk üyeler genel toplantısının belli olan gündemini kaydetmek;
7.3.7 Bu yönetmeliğin 57. ve 58. Maddelerine göre Ruhani Önderliğe ait gayrimenkullerin satın alınmasıyla, satılmasıyla, devredilmesiyle ile ilgili öneriler hazırlamak. Bu önerileri fikir alış verişinde bulunmak amacıyla Ruhani Önderlik Yönetim Kuruluna bildirmek;
7.3.8 Topluluk üyelerinin toplantılarının sonuçlarını alınan kararları ve yeni seçilen yöneticilerin isim listesini, 2 hafta içinde onaylanmak üzere Ruhani Öndere ve Ruhani Önderlik Yönetim Kuruluna yazılı olarak bilgi vermek;
7.3.9 Toplumun yardım, kültür ve soysal işleri için komisyonlar oluşturmak;
7.3.10 Din görevler için muganni, diyakoz ya da dini önder adaylarını belirlemek ve atanmak üzere Ruhani Öndere önermek;
7.3.11 Ruhani Önderlik yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili önerileri, incelenmek üzere hakem ve uzlaşma kuruluna sunmak;
7.4 Topluluk genel toplantısının gününü ve öngörülen gündemini en az 15 gün önce topluluğun her üyesine yazılı olarak bildirerek davet etmek;
7.5 Topluluk üyeler genel toplantısına katılan üye sayısı topluluğun üye tam sayısının yarısından az ise, kararları mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır;
§ 8 TOPLULUK ÜYELER OLAĞANÜSTÜ GENEL TOPLANTISI
             Aşağıdaki koşullarla toplanır:
8.1 Ruhani Önderin ve Yönetim Kurulunun ortak çağrısıyla;
8.2 Topluluk yönetiminin ve o topluluğun yüksek başkanının ortak çağrısıyla;
8.3 Topluluk üyelerinin, toplantının amaç ve nedenlerini belirterek en az üçte birinin yazılı talebi üzerine;
8.4 Topluluk üyeleri Olağanüstü Genel toplantısına her üye en az 15 gün önce, gündem belirtilerek yazılı olarak davet edilir;
8.5 Topluluk üyeleri Olağanüstü genel toplantısı, Topluluk üyeleri genel toplantı divanı tarafından yönetilir.  Başkan ve kâtibi toplantı tutanağını imzalayarak onaylanmak üzere Ruhani Öndere ve Ruhani Önderlik Yönetim Kuruluna sunar:
8.6 Olağan ve olağanüstü topluluk üyeleri toplantılarında her üyenin bir oy hakkı vardır ve bu hak şahsen kullanılır, başkasına devredilemez. Hazır bulunmama veya bir hastalık durumu söz konusu olduğu takdirde, bir üye oyunu posta yoluyla da gönderebilir. Oylar eşit olduğunda yüksek başkan kendi oyuyla sonucu belirleyebileceği gibi, ikinci bir oylama istemeye hakkı da vardır.
§ 9 HAZIR OLMA
9.1 Topluluk Üyeleri, genel toplantıdan önce başkanın ve kasa sorumlusunun huzurunda ismini hazırlar listesine kaydettirmelidir.
9.2 Topluluk Üyeleri genel toplantısına sadece Ruhani Önderliğe aidat ödeyen topluluk üyeleri katılabilir.
IV. BÖLÜM
§ 10 MALİ DENETİM KURULU
10.1 Mali denetim Kurulu,  2 üyeden oluşur ve görev süresi üç yıldır.
10.2 Mali denetim Kurulu düzenli olarak yılda bir kez topluluğun muhasebesini denetler ve mali yılsonunda, öncelikle topluluk yönetimine ve daha sonra genel kurul toplantısına bir denetim raporu sunar.
10.3 Mali Denetim Kurulunun topluluk muhasebesini denetleme hakkı vardır. O topluluk maddi varlıklarının amaca uygun olarak kullanılmadığı ya da kötüye kullanıldığında kurul önce topluluk yönetimine sonra topluluk üyeleri toplantısına bilgi verir. Eğer bu organlar arasında fikir uyuşmazlığı çıkarsa, konu kesin çözüme için Hakem ve Uzlaştırma kuruluna havale edilir.
V. BÖLÜM
§ 11 DİNİ TOPLULUK YÖNETİMİ
11.1 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu en az 5 ve en fazla 11 üyeden oluşur. Onlar topluluğun dini önderi ile birlikte topluluğun varlıklarının ve mülklerinin korunmasını sağlarlar. Topluluğa ve onun kurumlarına yön verirler. Eğer yönetim kurulu üyelerinin yarısından çoğu hazır bulunuyorsa, Ruhani Önderin ya da dini önderin yüksek başkanlığında topluluk yönetim kurulu normal toplantı yapar.
11.2 Ruhani Önderlik delegeleri kurulu üyeleri topluluk yönetim kurulunun toplantılarına danışman sıfatıyla katılabilirler. Oylamalarda eşitlik olduğu takdirde yüksek başkanın oyu etkin olur. Eğer toplumun dini önderi yoksa ya da dini önder orada değilse bu durumda topluluk yönetiminin başkanı toplantıya başkanlık yapar.
11.3 Topluluk yönetim kurulunun görev süresi üç yıldır. Üçüncü yılın sonunda üyeler yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulunun Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim kurulunca onaylanması gerekir.
11.4 Topluluk yönetim kurulunun seçimi Genel kurul Toplantısından sonra 15 gün ile 3-haftalık bir süre içerisinde, Şubat ayında yapılır.
11.5 Topluluk yönetim kurulunun seçiminde oylama bir ya da birden fazla aday listesiyle gerçekleşir. Eğer sadece bir aday listesi varsa, bu durumda bu listede seçilecek aday sayısının en az iki katı isim bulunması gerekir.
11.6 Topluluğun yönetim kurulu üyesi herhangi bir mantıklı gerekçe veya zorunlu bir sebep olmaksızın, arka arkaya üç toplantıya katılmadığı takdirde, diğer üyelerce istifa etmiş kabul edilir. Bu durum Ruhani Öndere ve Ruhani Önderlik yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Ayrıca sivil bir yönetim kurulu üyesi için 6. Madde geçerlidir. Yüksek başkanlar için ise (Ruhani Önder, dini önder) 12. ve 13.3 maddeler uygulanacaktır.
11.7 Yönetim Kurulu üyelerinden birinin istifası, üyelikten çıkarılması ya da ölmesi halinde en geç bir sonraki topluluk genel toplantısında yeni bir yönetim kurulu üyesi seçilir.
11.8 Topluluk Yönetim Kurulu üyeleri, yeni seçilen yönetim kurulunun Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunca onaylanmasına kadar görevlerini sürdürürler. 
11.9 Eski yönetim kurulunun, bütün hesapları ve karar defterlerini yeni yönetime devri topluluğun dini önderinin onayı ile olur.
11.10 Topluluk yönetim kurulu Almanya Kanunlarına göre (26 BGB) kendi yönetimini kurar: yüksek başkan ( Ruhani Önder), başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve kâtip yardımcısı, kasa yöneticisi ve hesap sorumlusu. Başkanın ve kâtibin hazır bulunmadığı takdirde onların görevlerini tam yetkiyle yardımcıları yerine getirecektir. Bu kural Ruhani Önderin ve dini önderin bulunmadığı durumlarda da geçerlidir.
11.11 Topluluk yönetim kurulu ayda en az bir kere toplantı yapar. Her toplantıda en son toplantının tutanağı okunur ve başkan ve kâtip tarafından imzalanır.
11.12 Yönetim kurulunun topluluk adına bir mührü olacak ve topluluğun bütün resmi belgeleri mühürlenecektir.
11.13 Topluluğa ait olan bütün belgeleri ve mühür ile bütün yazışmalar topluluk merkezinde saklanır.
 § 12 TOPLULUK YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI    
            Topluluk yönetim kurulunun görev ve sorumlulukları:
12.1 Topluluk üyeleri genel toplantısında alınan kararları uygulamak;
12.2 Dini ayinlerin düzenli olarak yapılmasının sağlamak;
12.3 Kültürel ve sosyal etkinliklerin organize etmek;
12.4 Ermeni dili ve tarihi hakkında ders verilmesini teşvik etmek;
12.5 Ermeni-Alman ilişkilerinin geliştirilmesi için etkinliklerin organize etmek; Gerektiğinde Ruhani Önderliğin temsilcilerinden ya da Ruhani Önderlik bölgesinden ya da Ruhani Önderlik bölgesi dışından düşünürlerin davet etmek.
12.6 Kiliseler arasında yapılan etkinliklere ve dini ayinlere iştirak etmek;
12.7 Topluluğa ait yıllık faaliyet raporunu ve toplum komisyonlarının faaliyet raporlarını genel kurula sunmak ve aynı zamanda bu raporların Ruhani Önderliğe vermek.
12.8 Genel Kurula hesap ve denetleme kurulunca incelenmiş ve onaylanmış kendi mali raporunu sunmak;
12.9 Her sene topluluğun muhasebesini incelemek ve onaylamak. Kendisine bağlı kuruluşların hesaplarını incelemek ve onaylamak. Ayrıca bu kuruluşların mali ve yönetim işlerinin gözetlemek ve düzenlemek;
12.10 Her bir topluluk üyesinin aidatını otomatik olarak düzenli ödenmesini sağlamak amacıyla ödemeleri denetlemek;
12.11 Topluluğun pedagojik, hayırsever, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin oluşturulması, teşvik etmek ve gözetlemek;
12.12 Özel bir sicil defterine bütün topluluk üyelerinin adreslerinin ve o üye ile ilgili yapılan dini ayinleri kaydetmek. Sicil kayıtlarının bir suretinin Ruhani Önderlik ofisine göndermek;
12.13 Topluluğun dini yönetimi için Ruhani Önder tarafından belirlenen dini önderi onaylamak;
12.14 Topluluğun varlıklarının ve mülklerinin listelenmesi ve bu doğrultuda envanter listesinin Ruhani Önderlik ofisine göndermek;
12.15 Topluluk genel kurulunun verdiği yetkiye dayanarak herhangi bir varlığı satın almak, satmak, yenilemek ve inşa etmek;
12.16 Topluluğun işleriyle ilgili olarak Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun verdiği kararları uygulamak;
12.17 Episkopos delegeleri ile topluluğun durumunun ve sorunlarının denetlenmesi amacıyla olağan Delegeler toplantısından en az bir ay önce toplantıları yapmak.
12.18 Topluluk yönetim kurulunun başkanı görevi gereği, şahsen ya da vekiliyle topluluğun ve bağlı kuruluşların bütün toplantılarına katılma hakkı vardır.
12.19 Kendisine bağlı kuruluşlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak ve yön belirlemek amacıyla senede bir defa toplantı yapmak;
12.20 Bir yönetim kurulu üyesi hakkındaki ya da herhangi bir topluluk üyesi hakkındaki şikâyetlerin yazılı olarak Ruhani Önderlik Yönetim Kuruluna bildirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu bir çözüm getiremezse sorunu hakem ve uzlaşma kuruluna gönderir. Oradan da Delegeler Meclisine havale edilir.
12.21 Topluluk üyeleri ve dini önder arasında bir anlaşmazlık halinde, konu çözüm için Ruhani Öndere ve Ruhani Meclise havale edilir ve onların kararı kesindir.
12.22 Bir topluluk yönetim kurulu bu yönetmeliğin ilkelerini ihlal ettiği takdirde, Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun neticesiz kalan iki uyarısından sonra konuyu gereğinde yönetimin görevine son vermek ve seçime gitmek yetkisiyle Hakem ve Uzlaştırma Kuruluna havale eder.
IV. BÖLÜM
§ 13 DİN GÖREVLİLERİ
13.1 Bir topluluğun dini önderlik makamı boş ise, Ruhani Önder o topluluğun dini hizmetlerinin görülmesi için bir din adamı atar;
13.2 Din adamlarıyla bağlantı kurarak dini önder belirlemek sadece Ruhani Önderin yetkisindedir. Topluluk Ruhani Öndere dikkate alınması amacıyla din adamlarının bir isim listesini verebilir.
13.3 Bir topluluğun dini önderi istifa edebilir ya da başka bir göreve atanabilir. Dini önder, yönetmelik kuralları veya kiliseyle ilgili kuralları ihlal ettiği takdirde görevden alınabilir. Dini öndere verilecek cezaya ya da dini önderin görevden alınmasına, söz konusu din adamının Ruhani Meclise Meclisçe dinlenmesinden sonra, iç ceza tüzüğüne uygun olarak Ruhani Önder karar verir.
13.4 Kilisenin kuralını ihlal eden ya da uygunsuz davranışları yüzünden suçlanan bir din adamı Ruhani Önder tarafından geçici olarak görevinden alınarak konu çözüm için Ruhani Meclise havale edilir. Ruhan Meclis söz konusu din adamına kendisine yönelik suçlamaları yazılı olarak bildirerek, kendisini dinlemek için en az on beş gün sonraki oturum tarihini bildirir. Ruhani Önder Ruhani Meclis ile fikir alışverişinde bulunarak kararını verir ve kararı din adamına bildirir. Eğer alınan karar din adamının rütbesinin alınması ise durum son kararın alınması için Bütün Dünya Ermenileri Katolikosluğuna bildirilir. Din adamının Bütün Dünya Katolikosundan konunun tekrar incelenmesini isteme hakkı vardır. 
13.5 Dini önderler ücretlerini Ruhani Önderlikten alırlar.
13.6 Ruhan Önder tarafından davet edilmedikçe hiçbir din adamı Almanya Episkoposluğu bölgesinde dini ayin yapamaz, dini ayine katılamaz ya da bir topluluğun özel davetine katılamaz.
   § 14 DİNİ ÖNDERİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI
            Dini önderin görev ve sorumlulukları:
14.1 Dini önder görevi dolayısıyla topluluk genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yüksek başkanıdır. Dini önderin toplantılarda hazır bulunmadığı takdirde 7.1. ve 11.2 madde hükümleri geçerlidir. Oy eşitliğinde yüksek başkanın oyu etkili olacaktır;
14.2 Dini ayinler ve ibadetleri Ermeni kilisesinin kurallarına geleneklerine uygun olarak yapmak;
14.3 Topluluk üyelerinin ziyaret edilmesi; hastaları, muhtaçları ve yaslıları teselli etmek;
14.4 Topluluğun dini yaşantısının yapılandırılması ve düzenlenmesine yardımcı olmak:
14.5 Topluluk yönetim kurulunun sürekli danışmanlıklarla görevlerini yapmalarına yardımcı olmak ve çalışmalarını kolaylaştırmak;
14.6 Kilise korosuna, kutsal sofra hizmetlilerine (diyakoz, muganni, mum taşıyıcısı), topluluğun pazar okullarına ve okullara yardımcı olmak ve yönetmek;
14.7 Topluluğun yönetim Kurulu kararlarına, aynı zamanda bu yönetmeliğin kurallarına ve Ruhani Önderin ve Ruhani Önderlik Yönetim kurulunun talimatlarına uyulmasını sağlamak;
14.8 Senede bir defa kendi faaliyet raporunu topluluk genel kurula ve Ruhani Öndere sunmak;
14.9 Bir dini önder sadece Ruhani Önderin rızası ve onun talimatı ile kendi kilise çevresi dışında hizmet verebilir.
14.10 Dini önderin başka bir Ruhani Önderlikte bir görev üstlenmesi için Ruhani Önderin rızası ve elinde serbest olduğunu belgeleyen bir yazı olması gerekir;
14.11 Diyakozlar, muganniler, yöneticiler ve büro sekreterleri dini önder tarafından topluluk yönetim kuruluna danışarak belirlenirler. Onlar dini öndere bağlıdırlar ve dini önder tarafından topluluk yönetimi ile fikir alışverişi yaparak görevden alınabilirler.
14.12 Topluluk yönetiminin olmadığı yerlerde, Ruhani Önderin bilgisi dâhilinde, onayı ya da emriyle bir din adamı dini ayinler yapabilir;
VII. BÖLÜM
§ 15 RUHANİ ÖNDERLİĞİN ORGANLARI VE RUHANİ ÖNDERLİK DELEGELER MECLİSİ
15.1.1 Önderlik Delegeler Meclisi toplantısı Almanya Ermeni Ruhani Önderliğinin Yönetim organıdır ve Ruhani Önderliğe ait dini ve yönetimle ilgili organlarını gözetimini ve denetimini yapar. Delegeler Meclisi aynı zamanda bu yönetmeliğin 33. Maddesine göre Ruhani Önderliğin en üst yasama organıdır.
15.2 Ruhani Önderlik Delegeler Toplantısı şu organlardan oluşuyor:
          Ruhani Önderlik Ruhani Önderi;
          Delegeler Meclisi başkanlığından;
          Topluluklar tarafından seçilen delegelerden;
          Topluluk başkanlarından;
          Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu üyelerinden;
          Diyakozlar dâhil Ruhani Önderliğin bütün din adamlarının sayısı toplumun Delegeler meclisindeki genel sayısının yüzde onu kadar olmalıdır. Eğer din adamlarının sayısı yüzde onu buluyorsa, doğal olarak diyakozlar bu sayının dışında kalır.
15.3 Ruhani Önderlik Delegeler Meclisin divanı, Yüksek başkan (Ruhani Önder), başkan, başkan yardımcısı, kâtip ve kâtip yardımcısından oluşur.
15.4 Topluluğun, yirmi beş yaşını doldurmuş olan her bir üyesi, Ruhani Önderlik Delegeler Meclisine ve Ruhani Önderliğin yönetim organları için seçilme hakkına sahiptir
15.5 Her topluluğun Ruhani Önderlik Delegeler Meclisinde kendisine aidat ödeyen topluluk üyeler sayısının oy oranında sivil delegeleri olacaktır. 
       Her topluluğun delegelerinin sayısı şu şekilde tespit edilir:
TOPLULUK ÜYELERİNİN SAYISI Delegeler Meclisi DELEGELERİNİN SAYISI
50’ye kadar                                             1
51-100                                                    2                     
101-150                                                  3
151-200                                                  4
201-250                                                  5
251-300                                                  6
301-350                                                  7
351-400                                                  8
401-450                                                  9
451 veya daha fazla                               10
15.6 Hiçbir topluluk on delegeden fazla delegeye sahip olamaz.
15.7 Her topluluk en az bir delegeye sahip olacaktır.
15.8 Delegeler, topluluk üyeleri genel toplantısı tarafından seçilirler.
15.9 Toplulukların delegeleri en geç Mart ayının sonunda seçilmiş olmalıdır. Herhangi bir nedenle görevi bırakmış olan delegenin yerine seçim listesinde o delegeden sonra en çok oy almış olan üye geçer.
15.10 Ruhani Önderlik Delegeler Meclisi üyelerinin görev süresi üç yıldır.
15.11 Ruhani Önderlik Delegeler Meclisi yönetiminde görevi olanlar başka görev alamazlar.
15.12 Ruhani Önderlik Delegeler Meclisinin, Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun ve Ruhani Önderliğin diğer organlarının yönetici üyelerinin görevden ayrılması ya da görevden alınması, bu yönetmeliğin 6.6.1. ve 6.1.2. maddelerine uygun olarak kararlaştırılabilir.
15.13 Bir topluluğun Ruhani Önderlik delegeleri, topluluğun yönetim kurulu hariç topluluk içerisinde bulunan bütün topluluk heyetlerinde görevler üstlenebilirler.
 15.14 Her delegenin başkasına devredilemeyen ve şahsen kullanması gereken bir oy hakkı vardır. Delegenin ölüm, hastalık veya iki kez sebepsiz yere görevde bulunmama söz konusu olduğunda, vekili yerini alır.
15.15 Herhangi bir Ruhani Önderlik delegesi ya da herhangi bir topluluğun yönetim kurulu üyesi seçimden önce ya da seçimden sonra haklı gerekçelerle Ruhani Öndere ya da Yönetim Kuruluna itirazda bulunabilir. Bu durumda konu incelenmek üzere Hakem ve Uzlaşma kuruluna götürülür, son karar Delegeler Meclisi tarafından basit oy çokluğu ile alınır.
15.16 Bir toplulukta seçilen Delegeler Meclisi üyeleri onaylanmak üzere Ruhani Öndere ve Yönetim Kuruluna sunulur.
15.17 Delegeler meclisinin oturumları, bir önceki toplantıda aksine bir karar alınmamışsa Mayıs ayının ilk hafta sonunda Ruhani Önderliğin bulunduğu şehirde toplanır.
15.18 Ruhani Önderin ya da bir Delegeler Meclisi üyesinin seçilmesi söz konusuysa Delegeler Meclisi olağanüstü toplanır. Bu durumlarda üç ay içinde bir toplantının yapılması şarttır.
15.19 Dünya Ermeni Katolikosluğu ile Delegeler Meclisi arasında bağlantı Ruhani Önder tarafından sağlanır. Bu konuda Yönetim Kurulu bilgilendirilir. Ruhani Önder Delegeler Meclisi kararları konusunda bir ay içinde Dünya Ermenileri Katolikosluğuna bilgi verir.
§ 16 DELEGELER MECLİSİNİN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMA ŞEKLİ
16.1 Delegeler Meclisi, Ruhani Önder ya da Delegeler Meclisi başkanı tarafından toplantı tarihinden üç hafta önce mektupla toplantıya davet edilir.
16.2 Toplantı davetinde toplantı gündeminin bulunması gerekir. Eğer gündemde yönetmelik değişikliği varsa gündemde bu değişiklik taslağı da bulunmalıdır.
16.3 Üç haftalık süre davetin gönderildiği günü takip eden iş günü işlemeye başlar.
16.4 Üyeler topluluğunun veya Ruhani Önderliğin bir organının gündemle ilgili önerileri toplantı tarihinden en az iki hafta önce Delegeler Meclisi Başkanlığına yazılı olarak ibraz edilir.
§ 17 DELEGELER MECLİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
            Delegeler Meclisi’nin görevler ve sorumlulukları şunlardır:
17.1 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu ve toplulukların delegelerinin önerilerini ve tavsiyelerini dikkate alarak gündemin hazırlanması ve toplantının gündeme uygun olarak yapılmasının sağlanması.
17.2 Bu yönetmeliğin hükümlerinin tamamen uygulanmasının sağlanması ve onun yorumlanmasının denetimi;
17.3 Gerekli hallerde ve uyum gereği Kutsal Eçmiyadzin ulusal kiliseler toplantılarına ve aynı şekilde başka toplantılara ya da kongrelere katılmak için delegeleri ve kişisel vekilleri seçmek;
17.4 Ruhani Önderin seçilmesi ve görevden alınması ve aynı şekilde Ruhani Önderin önerisiyle ruhani meclis üyelerinin seçilmesi ve görevden alınması.
17.5 Ruhani Önderlik Yönetim Meclisi üyelerinin ve onların yardımcılarının mevcutların basit oy çokluğuyla seçilmesi ve görevden alınması.
17.6 Yönetmeliğin 47. Maddesi hükmüne uygun olarak, üç yıl görev yapmak üzere iki kişiden oluşan Ruhani Önderliğin Mali denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi.
17.7 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ruhani Önderlik yıllık bütçe planı taslağının denetlenmesi ve onaylanması;
17.8 Topluluklardan gelen bütçe taleplerini, varlıkların alım satımı, senet vermek ve almak ve varlıkların inşası konularını incelemek ve onaylamak;
17.9 Yönetmelik değişikliklerinin yapılması ve onların onaylanmaları için bütün Dünya Ermenileri Katolikosluğuna iletilmesi;
17.10 Ruhani Önderlik aidatlarının miktarının kararlaştırılması;
17.11 Ruhani Öndere karşı yapılan itirazları incelemek ve bu konuda Ruhani Önderin savunmasını dinlemek. Eğer Ruhani Önderlik Delegeler Meclisinin mevcut üyelerinin üçte iki çoğunluğu haklı nedenlerle Ruhani Önder’in görevden alınmasını ya da istifasını isterse, bu karar içinde Ruhani Öndere karşı yapılan başvuruları ve yine Ruhani Önderin bu konudaki savunmalarını kapsayan bir rapor hazırlanır. Bu rapor Delegeler Meclisi başkanı ve kâtibi tarafından imzalanarak son kararı vermesi için Dünya Ermenileri Katolikosuna sunulur;
17.12 Gerektiğinde yeni Ruhani Önderlik organlarının veya uzman heyetlerin oluşturulması ve onaylanması;
17.13 Delegeler Meclisi kararları karar defterine kaydedilir. Bu kararların DM’i başkan ya da yokluğunda başkan yardımcısı tarafından imzalanması gerekir.
§ 18 DELEGELER MECLİSİ İÇ YÖNETMELİĞİ
18.1 Delegeler Meclisi toplantılarına seçilmiş delegelerin yanı sıra Ruhani Önderlik topluluğuna üye olan ve aidat ödeyen herkes katılabilir. Ancak onların oy hakkı yoktur. Delegeler Meclisi mevcut üyelerinin basit çoğunluğuyla bazı konularda kapalı oturumlar yapabilir.
18.2 Delegeler Meclisi toplantıları aşağıda belirtilen şekilde yapılır:
18.2.1 Mevcutlar listesine toplantıya katılan üyelerin kaydedilmesini ve toplantının yasallığının saptamak;
18.2.2 Ruhani Önder tarafından toplantı açılış duası;
18.2.3 Ruhani Önder yoksa Delegeler Meclisi başkanı tarafından toplantının açılması.
18.2.4 Başkanlık üyelerinin seçilmesi (her üç yılda bir);
18.2.5 Gündem maddelerinin tanıtılması ve kabulü;
18.2.6 Önceki toplantının tutanağının okunması ve onayı;
18.2.7 Gündemdeki konularla ilgili olarak konuşma sırasını dikkate alarak söz verilmesi.
18.2.8 Yıllık raporun okunması ve istişaresi.
 18.2.9 Eski ve yeni sorunların istişaresi
 18.2.10 Kapanış.
 § 19 DELEGELER MECLİSİ KONUŞMA DÜZENİ
 19.1 Delegeler Meclisinde hazır bulunanlar sadece toplantı başkanının izni ile söz alabilirler.
 19.2 Söz konusu bir sorun hakkında söz almak isteyenler, toplantı başkanına ya da onun belirlediği bir kişiye isimlerini yazdırmaları gerekir. Onlara bu listedeki sıraya göre söz verilir.
 19.3 Delegeler Meclisinde temsil edilen her bir topluluk için sadece önceden belirlenmiş olan konuşmacı kendi topluluğu adına ya da her hangi bir konuda söz alabilir;
 19.4 Bir konu hakkında konuşmuş olan bir konuşmacı, aynı konuyla ilgili olarak yeniden söz alma hakkına sahip değildir.
 19.5 Konuşma süresi en fazla beş dakikadır. Dikkat çekilen konular tartışması yapılan durumla ilgili olmalıdır. Genel konuşma süresi duruma göre toplantı başkanı tarafından da kararlaştırılabilir.
19.6 Bir tartışmaya son verilmesi talebi, sadece delege toplantısının henüz tartışmaya katılmayan, oy hakkına sahip üyelerince yapılabilir. Eğer tartışmaya son verilmesine karar verilirse, yine de toplantı başkanı lehte ve aleyhte konuşmak üzere birer konuşmacıya söz verebilir;
19.7 Toplantı başkanının görüşülen konudan sapan konuşmacıyı ikaz etme yetkisi vardır.  İki kez ikazda bulunduktan sonra üyenin sözünü kesebilir;
19.8 Toplantı Başkanı söz almadan konuşan ya da yaralayıcı şekilde konuşan bir kişiye iki kez ikazdan sonra konuşma yasağı koyabilir;
19.9 Toplantı başkanı, toplantının usulüne uygun yapılmasını kaba davranışlarla bozan ya da engelleyen bir kişiyi belli bir süre için veya toplantının sonuna kadar uzaklaştırabilir; İlgili kişi talep üzerine toplantı yerini terk etmek zorundadır. Eğer bu talebe uymayacak olursa, toplantı başkanı bu kişiye karşı haneye tecavüz suçundan bir ceza isteminde bulunabilir.
 19.10 Toplantı başkanı gündem dışı olarak bir şahsa kendini savunması için söz verebilir.  Bu durumda konuşmacı sadece kendisine karşı ileri sürülen suçlamaları reddedebilir ya da kendi fikirlerini söyler. Sadece bu konuda konuşabilir.
 § 20 DELEGELER MECLİSİNİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTILARI
 Delegeler Meclisi aşağıdaki koşullarda Olağanüstü toplanır:
20.1 Eçmiyadzin’deki Dünya Ermenileri Katolikosunun talebi üzerine;
 20.2 Ruhani Önderin önerisiyle;
20.3 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun önerisiyle;
20.4 Delegeler Meclisinin önerisiyle;
20.5 Toplum Delegelerin üçte birinin önerisiyle.
§ 21 DELEGELER MECLİSİ BAŞKANLIĞI
Ruhani Önder,  Delegeler Meclisi yönetiminin Yüksek Başkanıdır. Onun bulunmadığı hallerde Meclis (Divan) başkanı toplantıyı yönetir.
§ 22 DELEGELER MECLİSİNİN ÜYELİK UYUŞMAZLIĞI
 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu üyeleri Delegeler Meclisi yönetiminde (Divan) görev alamazlar.
§ 23 DELEGELER MECLİSİ GÜNDEMİ
            Delegeler Meclisi gündemi Delegeler Meclisi ile Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu tarafından birlikte hazırlanır.
VIII. BÖLÜM
§ 24 EPİSKOPOSLUK YÖNETİM KURULU (YK)
24.1 Yönetim Kurulu sekiz dünyevi üyesi ile Ruhani Önderliğin yürütme organıdır; Ruhani Önder, görevi gereği Yönetim Kurulunun dokuzuncu üyesi ve yüksek başkanıdır;
24.2 YK’nin üyeleri mümkün olduğu kadar Ruhani Önderliğe en yakın bölgelerden üç yıllık bir dönem görev yapmak üzere seçilirler
24.3 Ruhani Önderlik YK şu görevlilerden oluşmaktadır:
Bu yönetmeliğin 33. Maddesine göre bu yönetim kurulu, başkan, başkan yardımcısı, yüksek başkan (Ruhani Önder) ve yine bu yönetmeliğin 26. Maddesine göre kâtip, kasa sorumlusu, sosyal, kültürel ve gençlik konularında görevli üç yönetici ve basın sözcüsünden oluşur.  Yönetim Kurulunun iki üyesi bu yönetmeliğin 26. Maddesi gereğince Episkoposluğu temsil ederler.
24.4 YK’nin üyeleri, bir ya da birkaç Delegeler Meclisi üyesinin önerisiyle toplantıda mevcut üyelerin basit çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. Önerilen adaylar toplantıdan bir hafta önce Yönetim Kurulu başkana yazılı olarak bildirilir. Adayların seçim günü şahsen hazır bulunmaları gerekir. Aday, adaylıktan çekilmek isterse, durumu seçimden önce başkanlığa bildirmelidir.
24.5 Bir Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu üyesinin görevi istifasıyla sona erer. Ruhani Önderlik YK üyeleri başka görevler üstlenemezler.
24.6 Ruhani Önderlik YK üyelerinden birinin istifası ölümü ya da mecburi bir neden olmadan arka arkaya iki toplantıya katılmaması durumunda üyenin yerine, son delegeler toplantısında seçilen yedek üye üyeliğe davet edilir. Bu üye bir sonraki seçime kadar görev yapar.
24.7 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun en az ayda bir kez bir toplantı yapması gerekir.
§ 25 RUHANİ ÖNDERLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
            YK’ye şu haklar ver sorumluluklar yüklenir:
25.1 Delegeler Meclisi’nin kararlarını uygulamak;
25.2 Ruhani Önder ile konuyu mütalaa ederek Ruhani Önderliğe katılıp onun bir parçası olmak amacıyla başvuran yeni topluluklar hakkında basit oy çokluğu ile karar vermek.
25.3 Ruhani Önder ile mütalaa ederek dini, yardım ile ilgili, sosyal, gençlikle ilgili kurumlar ve örgütler kurmak;
25.4 Toplulukların yıllık raporlarını kabul etmek ve onaylamak;
25.5 Ruhani Önderlik topluluklarının ve onların yönetim kurulları arasında yaşanan anlaşmazlıkları denetlemek ve şikâyetleri incelemek ve bu gibi sorunları çözmek;
25.6 Ruhani Önderlik makamının boşalması halinde, Almanya’da yaşayan din adamları arasından bir ruhani önderlik kaymakamı seçmek;
25.7 Ruhani Önder seçilmesi için bir aday listesini hazırlamak ve adayların rızasını aldıktan sonra bu aday isimlerinin seçim yapmak üzere Delegeler Meclisine sunmak;
25.8 Eçmiyadzin Kutsal Ana Makamına Ruhani Önderliğin yıllık vergisini Delegeler Meclisi kararı doğrultusunda ödemek;
25.9 Bu yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak Episkoposluğa dâhil olan topluluklara ve organizasyonlara gerekli talimatları vermek;
25.10 Ruhani Önderliğin üye toplulukları için aynı sistemle resmi kayıt defterini hazırlamak, saklamak;
25.11 Ruhani Önderliğin maddi sorumluluğunu almak ve gerekli harcamaları yapmak.  Ruhani Önderliğin gelirlerinin arttırılması için fikir üretmek;
25.12 Her sene Delegeler Meclisi’nin çalışmaları ile ilgili ve mali ayrıntılı yıllık raporu hazırlayıp Delegeler Meclisine sunmak;
25.13 YK’nin olağan ve olağanüstü toplantıları için Ruhani Önderin ve YK başkanının imzaladığı davetiyeleri toplantı gündemi ile birlikte göndermek;
25.14 Toplulukların kullanımına bırakılmış olmakla birlikte Ruhani Önderlik varlığı içinde olan gayrimenkullerin tapularını ve belgelerini muhafaza etmek;
25.15 Yeni topluluklar ve komisyonlar kurmak, örgütlemek ve onaylamak;
25.16 Mevcut yönetmeliğin hükümlerine göre toplulukların yönetim kurulu üyelerini onaylamak ya da görevden almak;
25.17 Gerektiğinde Ruhani Önderliğin ya da toplulukların mali durumunu denetlemek üzere bir uzmanı görevlendirmek.
§ 26 YK’NİN TOPLANTILARININ BAŞKANLIĞI
Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu toplantılarına Ruhani Önder başkanlık eder. Ruhani Önderin bulunmadığı zamanlarda Ruhani Önderlik YK başkanı toplantıları yönetir.
§ 27 RUHANİ ÖNDERLİK YK TOPLANTILARININ YASALLIĞI
YK’nin toplantıları basit çoğunluğun mevcut olması halinde yasaldır. Oy eşitliğinde yüksek başkanının oyu etkili olacaktır.
§ 28 RUHANİ ÖNDERLİK YÖNETİM KURULUNUN KARAR VERMESİ
28.1 Ruhani Önderlik Yönetim Kurulunun toplantısı mevcut yönetmeliğin 26. Maddesine göre YK’nin yüksek başkanı tarafından, onun yokluğunda ise YK başkanı tarafından yönetilir.
28.2 Ruhani Önderin önerisi ya da mevcut üyelerin basit oy çokluğu ile gündeme ilaveler yapılabilir.
28.3 Oylama el kaldırma yoluyla yapılır. Hazır bulunan üyelerden birinin önerisiyle yazılı ve gizli oylama yapılabilir.
28.4 Karar alınabilmesi için mevcut üyelerin basit oy çokluğu zorunludur.
§ 29 YK KARARLARININ ONAYLANMASI
29.1 Toplantıda alınan kararlar, yer, zaman ve oylama sonuçlarını da belirtecek şekilde tutanakla, karar defterine kaydedilir.
29.2 Tutanak başkan ve kâtip tarafından, onların yokluğunda ise yardımcıları tarafından imzalanır.
29.3 Her YK üyesi toplantı tutanaklarını inceleme yetkisine sahiptir. Ruhani Önderin bulunmadığı toplantıda alınan YK kararları kendisine yazılı olarak gönderilir.
29.4 Ruhani Önderin, Yönetim Kurulunun bu yönetmeliğe ve Delegeler Meclisi kararlarına aykırı kararları için itiraz etmeye hakkı vardır. İtiraz konusunda taraflar anlaşamazsa, Hakem ve Uzlaştırma Kurulu karar verir.
§ 30 RUHANİ ÖNDER İLE YK ARASINDA ANLAŞMAZLIK
Ruhani Önderlik Ruhani Önderi ile Yönetim Kurulu arasında yaşanan çözülemeyen her anlaşmazlık, çözüme kavuşturulması için Delegeler Meclisine havale edilir. Delegeler Meclisi bu konuda kesin bir sonuca varamazsa, karar için Dünya Ermenileri Katolikosuna başvurur.
§ 31 RUHANİ ÖNDERLİK YÖNETİM KURULU ÜYELERİN GÖREVDEN
           ALINMASI
Bir Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu üyesi, mevcut yönetmeliğin 6.1. (Fıkra 6.1.1 – 6.1.3) ve 11.4. maddesi gereğince görevden alınabilir. Görevden alınmadığı sürece üye yönetmeliğin öngördüğü süreyi tamamlayana kadar görev yapar.
 § 32 RUHANİ ÖNDERLİĞİN GELİR KAYNAKLARI
Ruhani Önderliğin mali yıl takvim yılıdır. Almanya’daki Ermeni Ruhani Önderliğinin gelirleri şunlardan oluşur:
32.1 Delegeler Meclisi tarafından kararlaştırılmış olan Ruhani Önderlik aidatları;
32.2 Dini ayinlerden elde edilen gelirler (vaftiz, nikâh, cenaze töreni v.b.);
32.3 Gönüllü bağışlar;
32.4 Toplulukların yararlanmasına bırakılanlar dışında kalan Ruhani Önderliğin gayrimenkullerinden elde edilen gelirler;
32.5 Hayır amaçlı toplanan bağışlar;
32.6 Ruhani Önderlik tarafından düzenlenen etkinliklerden elde edilen gelirlerden.
 IX. BÖLÜM
§ 33 RUHANİ ÖNDERLİK RUHANİ ÖNDERİ
Almanya Ermeni Ruhani Önderi, Almanya Ermeni topluluklarının en yüksek temsilcisi olup,  Alman devleti,  sosyal kurumları, ayrıca kilise ve dini kurumlar nezdinde Almanya Ermenilerini temsil eder. Ruhani Önder, Delegeler Meclisinin,  Yönetim Kurulunun ve Ruhani Önderliğin diğer bütün kurumlarının yüksek başkanıdır. Ruhani Önderi bütün olağan ve olağanüstü toplantılara başkanlık eder. Din ile ritüellerle ve disiplinle ilgili sorunlarda, Ermeni kilisesinin kural ve kanunlarına ve bu yönetmeliğin 13.4 maddesine uygun olarak Ruhani Önder’in kararları kesindir.  Eçmiyadzin’deki bütün Ermenilerin Katolikosunun resmi temsilcisi olarak Almanya’daki diğer kiliselerin kurum ve örgütleriyle ilişkilerini kurar.  Alman hükümetinin ve Ermenistan devletinin resmi temsilcileri karşısında Ruhani Önderliği Ruhani Önder ile Delegeler Meclisinin ya da Yönetim Kurulunun başkanı birlikte temsil eder.
§ 34 RUHANİ ÖNDERLİK KAYMAKAMLIĞI (GEÇİCİ RUHANİ ÖNDER)
Ruhani Önderlik makamı herhangi bir nedenle boşalırsa, Yönetim Kurulu Ruhani Önderliğin din adamları arasından bir kaymakam (Geçici Ruhani Önder) seçer ve onaylanmak üzere Dünya Ermenileri Katolikosuna sunar.
34.1 Ruhani Önderlik Kaymakamı, Ruhani Önderin bütün yetki ve sorumluluklarına sahip olarak, Ruhani Önderlik Delegeler Meclisi tarafından yeni bir Ruhani Önder seçilene kadar görev yapar.
34.2 Ruhani Önderlik Kaymakamı, göreve başlamasından sonra doksan gün içinde Ruhani Önderlik Delegeler Meclisini Ruhani Önder seçimi için toplayacaktır.
§ 35 RUHANİ ÖNDERLİK ADAYLARI
Evlenme yasağı ile yaşayan ve Eçmiyadzin’deki bütün Ermenilerin Katolikosluğu yönetiminde olan 35 yaşını doldurmuş bütün din adamları Ruhani önderliğe aday olabilirler.
§ 36 ADAY LİSTESİ
Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu, Ruhani Önder seçiminden bir ay önce hazırlanan üç kişilik aday listesini Delegeler Meclisine sunar. Delegelerin en az üçte birinin öneri ve rızasıyla ve eklenecek adayın yazılı onayı alınmak koşuluyla Delegeler Meclisi başka isimler de listeye ekleyebilir.
§ 37 RUHANİ ÖNDER SEÇİMİ
Ruhani Önder Delegeler Meclisi tarafından gizli bir oyla ve mevcut delegelerin üçte iki çoğunluğu ile seçilir. Delegeler Meclisi’nin toplantısı delegelerin üçte ikisi mevcut bulunduğu takdirde seçim yasal sayılır. Eğer delegelerin sayısı üçte ikisinden daha az ise o takdirde mevcut yönetmeliğin 16. maddesi gereğince yeni bir seçim toplantısı düzenlenir ve bu toplantıda toplantı nisabı dikkate alınmaz. Bu yönetmeliğin onaylanmasından önce Ruhani Önderliğin ilk Ruhani Önderi Dünya Ermenileri Katolikosu I. Vazken’in genelgesi ile belirlenmiştir.
§ 38 RUHANİ ÖNDERİN GÖREV SÜRESİ
     Ruhani Önder yedi yıl görev yapmak üzere seçilir.
38.1 Ruhani Önder, Dünya Ermenileri Katolikosu ya da vekili tarafından onaylandıktan sonra görevine başlayacaktır.
38.2 Ruhani Önderin altıncı görev yılında Delegeler Meclisi, Ruhani Önderin yedi yıl daha göreve devam etmesine ya da yeni bir Ruhani Önder seçilmesine karar verebilir. 
38.3 Delegeler Meclisi yeni seçimlerin yapılmasını kararlaştıracak olursa, seçimler bir sonraki yılda yapılacak toplantıda gerçekleştirilecektir. O zamana kadar Ruhani Önder görevini sürdürecektir.
38.4 Her durumda Delegeler Meclisi’nin kararı Dünya Ermenileri Katolikosuna bildirilir.
38.5 Delegeler Meclisi, yeni bir Ruhani Önder seçilmesine karar verirse, Yönetim Kurulu Ruhani Önder ile uzlaşarak bu yönetmeliğin 36. Maddesi gereğince bir aday listesi hazırlayacak ve listeyi seçimi yapacak olan Delegeler Meclisine sunacaktır.
38.6 Delegeler Meclisi bu yönetmenliğin 38,2 maddesi gereğince Ruhani Önderin yedi yıl daha görev yapmasına karar verirse Ruhani Önder yedi yıl daha görevini sürdürür.
§ 39 RUHANİ ÖNDER VEKİLİ
Ruhani Önder Almanya’da Ermeni kilisesinde görevli bir din adamını vekil olarak atayabilir. Ruhani Önder vekili bu yönetmenliğin 33. Maddesi gereğince Ruhani Önderin bulunmadığı zamanlarda Ruhani Önderliğin işlerini yürütür, Ruhani Öndere yardım eder, gerektiğinde Ruhani Önderi temsil eder.
§ 40 RUHANİ ÖNDER İLE DÜNYA ERMENİLERİ KATOLİKOSUNUN İLİŞKİSİ
Ruhani Önderlik ile Dünya Ermeniler Katolikosu arasındaki ilişkiler Ruhani Önder tarafından korunur. Kutsal Katolikosluğa Delegeler Meclisi’nin bütün kararlarını kapsayan yıllık raporu sunar. Bu rapor Yönetim Kurulunun yıllık raporu da eklenir. Ruhani Önder, kendisi ile Dünya Ermenileri Katolikosluğu arasındaki yazışmalar konusunda, Ruhani Önderlik yönetim Kurulunu bilgilendirir.
§ 41 RUHANİ ÖNDERİN DİĞER GÖREVLERİ
            Ermenilerin Ruhani Önderinin Diğer Görevleri:
41.1 Makamının gücünü kullanarak, tanrısal, apostolik dini öğretilere, kuralara ve kanunlara göre Ruhani Önderlik içinde ruhani yönetim.
41.2 Ermeni Kilisesinin kurallarını, doktrinini ve ritüellerini lekesiz korumak ve uygulanmasını sağlamak; Topluluklarda dini yaşamı güçlendirmek. Her toplumun kendi dini önderine sahip olması için çaba harcamak. Din adamlarına karşı yapılan şikâyetleri incelemek ve uygun şekilde yönetmek.
41.3 Ruhani Önderlik kilise topluluklarını düzenli olarak ziyaret etmek.
41.4 Ruhani Önderliğin söz konusu yöneticilerine ve organizasyonlarına Ermeni kilisesinin ruhaniyetine, ilkelerine ve bu yönetmeliğin hükümlerine karşı davranışları nedeniyle yapılan suçlamaları yönetim kurulu ile birlikte incelemek ve uygun kararlar almak;
41.5 Ruhani Önderlik Yönetim kurulunu bilgilendirerek din adamları takdis etmek; Ayrıca yerel dini önderin önerisi ile diyakozlar takdis etmek;
41.6 Ruhani Önderlik Yönetim kurulunun önerisi ile hak eden din adamlarının daha yüksek bir dereceye yükseltilmesini, aynı şekilde Ruhani Önderlik içerisinde üstün hizmet eden kişilerin ödüllendirilmesini Dünya Ermenileri Katolikosundan istemek;
41.7 Ruhani Önderlik sınırları içinde dini kutsamalar yapmak sadece bir episkopos olan Ruhani Önderin hakkıdır. Eğer Ruhani Önder bir Episkopos değilse, yönetim kurulu ile görüşerek dini kutsama için bir Episkoposu davet edecektir;
41.8 Ruhani Önderlik YK bilgilendirdikten ve birlikte bilgi alışverişinde bulunduktan sonra din adamlarının görevlendirilmesi ve başka bir yere atanması;
 41.9 Dinle, ritüellerle ve disiplinle ilgili soruların denetlenmesi ve talimatların verilmesi için din adamları ile yıllık toplantının yapılması;
 41.10 Mevcut yönetmeliğin 4.3.maddesine uygun olarak gerektiğinde yeni toplulukların kuruluşu ve organizasyonu;
 41.11 YK ile mutabakat sağlanarak Ruhani Önderliğin çalışanlarının atanması ve görevden çıkarılması. Bu çalışanlar Ruhani Öndere bağlıdır;
 41.12 Dini sorunların incelenmesi için ruhani toplantı yapılması;
 41.13 Ruhani Önderlikte kullanılacak dini kitapların yayımlanmasına izin vermek;
 41.14 Ruhani meclis ile fikir alışverişinde bulunarak Kiliseler arasındaki sorunlar konusunda kararlar vermek.
§ 42 RUHANİ ÖNERİN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMASI
Eğer Delegeler Meclisi haklı bir sebeple oyların üçte iki çoğunluğu ile Ruhani Önderin görevden uzaklaştırılmasına ya da istifasının istenmesine karar verirse, bu karar, ruhani öndere yapılan suçlamalar ve Ruhani önderin bu konudaki açıklamaları ile birlikte bir dosyaya kaydedilecektir. Delegeler Meclisi başkanı ve kâtibi tarafından imzalanan dosya son kararı vermek üzere Dünya Ermenileri Katolikosluğuna sunulur.
X. BÖLÜM
§ 43 RUHANİ MECLİS (RM)
43.1 Episkopsoluğun bütün din adamları Ruhani meclis üyesi olabilirler. Ruhani Önder aynı zamanda Ruhani Meclisin yüksek başkanı olarak ruhani meclis üyelerinin sayısını belirler ve seçilenleri onaylar. 
43.2 Ruhani meclis üyeleri, Ruhani Önder tarafından önerilen listeden Delegeler Meclisi tarafından seçilir.
43.3 Ruhani Meclisin aşağıda belirtilen iki görevi vardır:
43.3.1 Din adamalarına yönelik şikâyetleri incelemek üzere bir divan oluşturmak;
43.3.2 Dini hayatı ve onun yapısını ve gelişimini ilgilendiren sorunların incelenmesi.
XI. BÖLÜM
§ 44 HAKEM VE UZLAŞTIRMA KURULU (HUK)
            Hakem ve uzlaştırma kurulunun görevleri şunlardır:
44.1 Topluluk üyelerinin birinin ya da bir kaçının ya da Ruhani Önderliğin organlarından birinin talep etmesi durumunda Ruhani Önderlik yönetimlerinin kararlarının yönetmeliğe uygun olup olmadığını ve yine Ruhani Önderlik organlarının suç ve ilgisizliklerini belirlemek ve ispatlamak;
44.2 Yönetmeliğin çağdışı ve eski hükümlerinin değiştirilmesi ve o hükümlerin yerini alacak yeni hükümler konulması için çalışmalar yapmak ve ayrıca toplulukların yönetmelik değişiklikleri ile ilgili önerilerini toplayarak tümünü Delegeler Meclisine sunmak.
44.3 Ruhani Önderlik organları ve onların yöneticileri arasında meydana gelen anlaşmazlıkları çözmek ve ayrıca Ruhani Önderin ve yönetim kurulunun istemesi halinde onlara uygun çözümler önermek, kararlar vermek.
§ 45 HAKEM VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN SEÇİMİ
HUK, Delegeler Meclisi’nin bir veya birden fazla üyesinin önerisi üzerine ve Delegeler Meclisi’nin basit oy çokluğu ile beş yıllık bir süre için seçilir. Görevden alınması mevcut yönetmeliğin 6.1. (satır 6.1.1. – 6.1.4) ve 11.6. maddelerine uygun olarak sadece Delegeler Meclisinde hazır bulunan oy hakkına sahip üyelerin basit oy çokluğu ile gerçekleşebilir.
§ 46 HUK ÜYELERİ
            Hakem ve uzlaştırma Kurulu şu kişilerden oluşur:
46.1 Ruhani Önderliğin hiçbir organına görevli olmayan Delegeler Meclisi’nin iki üyesi;
46.2 İki din adamı (papaz veya diyakoz);
46.3 Almanya Ermeni topluluğundan üç kişi. Mümkünse, avukat ve üniversite mezunu değilse başka organlarda görev almayan üç topluluk mensubu.
XII. BÖLÜM
§ 47 RUHANİ ÖNDERLİK MALİ DENETİM KURULU
47.1 Mali Denetim Kurulu iki üyeden oluşur. Mali Denetim Kurulu üyeleri basit oy çokluğu ile Delegeler Meclisi tarafından üç yıllık bir süre için seçilir. Mevcut yönetmeliğin 6. ve 11.6. maddelerine gereğince yetki kullanırlar. Mali denetim Kurulunun görevi Ruhani Önderliğin bütçesini düzenli olarak incelemek ve her yıl Delegeler Meclisine yazılı bir rapor vererek sonuçlar hakkında Delegeler Meclisini bilgilendirmek.
47.2 Mali denetim kurulunun kendi başına denetimler yapma hakkı vardır. Kurumların paralarının kötü amaçla kullanılması, sahtekârlık yapılması ve kanuna aykırılık söz konusu olduğunda, o önce YK’yı, sonra Delegeler Meclisini bilgilendirir. Eğer Delegeler Meclisi sorunun çözümünün yetkilerini aştığını düşünürse  (Sahtekârlık halinde olduğu gibi) , bu durumu son kararı vermek üzere HUK’ya havale eder.
47.3 Mali Denetim Kurulu Ruhani Önderliğin yıllık bütçesi için taslak bütçeyi hazırlar ve konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Delegeler Meclisine sunar.
XIII. BÖLÜM
§ 48 VARLIKLAR KURULU (VK)
48.1 Yeni bir yasal düzenleme yürürlüğe girene kadar Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu, Ruhani Önderliğin malvarlığı kurulunun görev ve sorumluluğunu üstlenir.
48.2 Varlıklar Kurulunun toplantılarında geçerli olması için üyelerinin basit çoğunluğunun bulunması gerekir. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.
48.3 Varlıklar Kurulunun görevi, Ruhani Önderliğin bütün gayrimenkullerinin ve Ruhani Önderliğe ya da başka topluluğa bağlı bir organizasyon tarafından kilise ya da başka bir amaçla kullanılan diğer gayrimenkul haklarının gözetimidir.
48.4 Varlıklar Kurulu Almanya Ermeni Episkoposluğu adına gayrimenkullerin sahibidir. O bütün gayrimenkullerin tapularını, diğer ispat belgelerini, bu gayrimenkulleri kullanan toplulukların haklarını ve önceliklerini bu yönetmeliğin 59. Maddesi gereğince korumak koşuluyla muhafaza eder.
XIV. BÖLÜM
A SEÇİMLERDEKİ HÜKÜMLER
§ 49 Her seçim gizli oyla yapılır.
§ 50 Ruhani Önderin ve Ruhani Önder Kaymakamının seçilmesi dışında, yasal bir toplantıda adayların seçilmesi için oyların basit çoğunluğu yeterlidir.
§ 51 Bir seçim sırasında seçilen adaydan sonra en yüksek oyu alan adaylar yedek üye olurlar.
§ 52 Ruhani Önderliğin bir organının toplantısında kaba harekette bulunan üye, mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu ile toplantıdan çıkarılabilir.
§ 53 Sadece Ruhani Önderlik aidatını ödeyen kişiler seçime katılabilirler.
§ 54 Ruhani Önderlik toplantılarının bütün üyeleri bu yönetmelikte öngörülen sürelerde görev yapmak üzere tekrar seçilebilirler.
B GENEL HÜKÜMLER
§ 55 Büyük topluluklar Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu tarafından coğrafi olarak bölünebilir.
§ 56 Her topluluk tüzel kişi olarak bulunduğu eyalet yasalarına uygun olarak yetkili asliye hukuk mahkemelerine kaydedilmelidir. Ancak bu sayede gayrimenkuller alınması, satılması, muhafaza edilmesi ve böylece topluluğun kuralara uygun faaliyet göstermesi mümkün olur. Her topluluğun hukuki şeklinin bu yönetmeliğin kurallarına uygun olması gerekir. Bir topluluk tüzel kişi olarak mahkemeye başvuramadan önce, Ruhani Önderin ve Yönetim Kurulunun yazılı bir onayını almak zorundadır.
§ 57 Ermeni Ruhani Önderliğin sınırları içinde bulunan ve Ermeni kilisesi ya da bir topluluk tarafından kullanılan bütün gayrimenkullerin Ruhani Önderlik adına tescil edilmesi gerekir.
§ 58 Ruhani Önderliğin yetki alanında bulunan, ona bağlı olan ve bu yönetmeliğin sınırları içinde çalışan topluluklar ve organizasyonların, dini ya da dini olmayan amaçlarla Ruhani Önderliğin kiliselerinden, binalardan faydalanma hakları vardır. Ancak her topluluk ya da organizasyon Ruhani Önderlik Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak kendilerine tahsis edilen gayrı menkullerin hukuki ve mali bütün sorumlulukları ve onlara verilecek zararları ve bu zararların sonuçlarını üstleneceklerini belirteceklerdir.
 § 59 eğer bir toplulukta, topluluk üyelerinin sayısı, yerel kiliseyi, binayı ve topluluğun diğer tesislerini idare edemeyecek kadar azalacak olursa, Ruhani Önder ve Ruhani Önderlik Yönetim Kurulu onların satışına, kiralanmasına ya da başka amaçlarla kullanılmasına karar verebilir.
§ 60 Ruhani Önderlikten bir üye topluluğunun ayrılması mevcut yönetmeliğin 2,6. maddesine uygun olarak öngörülen şekilde gerçekleşir.
§ 61 eğer bir topluluk Ruhani Önderlikten ayrılmayı düşünüyorsa, Yönetim Kurulu bu yönetmeliğin 2.6. maddesini dikkate almadan topluluğu feshetme ve yeniden organize etme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda topluluğun Ruhani Önderlik adına kayıtlı olmayan varlıkları Ruhani Önderlik adına tescil edilecektir.
C ) SON HÜKÜMLER
§ 62 Bu yönetmeliğin değişiklikleri Delegeler Meclisi toplantısında mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğuyla yapılır. Hakem ve Uzlaştırma Kurulu,  Yönetmelik değişiklik önerilerinin toplantı tarihinden bir ay önce Delegeler Meclisine yazılı olarak sunacaktır.
§ 63 Almanya’daki Ermeni Ruhani Önderliğinin fesih yetkisi sadece Aziz Eçmiyadzin’deki bütün Dünya Ermenileri Katolikosluğuna aittir
§ 64 Almanya Ermeni Ruhani Önderliğinin feshi halinde Ruhani Önderliğin bütün varlıkları Köln topluluğuna geçer. Köln Ermeni topluluğu bu varlıkları sadece dini amaçlarla kullanacaktır.
§ 65 Bu yönetmelik Bütün Ermeniler Katolikosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve bundan önceki bütün yönetmelikler geçerliliğini kaybeder ve hükümsüz olurlar.
S O N

Yorumlar kapatıldı.