İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

CEMAAT VAKIFLARI SEÇİMLERİ

20 Mayıs tarihinde ortak vakıflar dışında kalan vakıfların büyük bir bölümünde seçimler var. Değerli yöneticilerimizden, özellikle okulu olan kilise ve okul vakıflarının yöneticilerinden bazı çağdaş, küçük ancak önemli değişiklikleri yapmalarını bekliyoruz. Birçok semtte seçilecek yönetim kurulunun belli olduğunu tahmin ediyoruz. Genel olarak pek çok semtte seçimlerin formalite olduğu eskiden beri bilinen bir gerçektir. Zaten tek listeyle girilen ve çoğunluk sistemi uygulanan bir seçimde başka bir yol da pek yoktur. İstiyoruz ki , değerli yöneticilerimiz çağa uygun bazı değişiklikler yapsınlar. Seçimlere bir aydan az bir zaman var ama yine de yönetici adaylarımız bu değişiklilikleri yapabilir; bazı sözler verebilirler. Elbette yönetim kurulunu bile bulmakta zorlanan, cemaat nüfusumuzun çok az olduğu bazı semtlerdeki vakıflarımız için bu öneriler geçerli olmayacaktır.

Önerilerimiz:

1.- Cemaat vakıflarının yönetim kurullarında en az iki kadın bulunmalıdır.

2.- Cemaat vakıfları geleceğin yöneticilerini hazırlamak amacıyla gençlik kolları kurmalıdır.

3.- Açıklık ve şeffaflık için -en azından okulu olan- vakıflar her yıl cemaatin bağımsız denetçileri tarafından denetlenmeli ve denetim sonuçları merkezde toplanmalıdır.

– Türkiye Ermenileri, meşrutiyetten önce anayasasını yapan bir toplum olarak, pozitif ayrımcılık konusunda da yine öncülük yaparak vakıf yönetimlerinde en az iki kadının bulunmasını sağlamalıdır. Unutmayalım ki, bütün gelişmiş ülkeler, erkekler kadar kadınların da iş hayatında ve devlet erkinde görev aldığı ülkelerdir. İster kadınlara eşit haklar verdikleri için gelişmiş olsunlar, ister gelişmiş toplumlar oldukları için kadınlara eşit haklar vermiş olsunlar sonuç değişmez. Kadınlarımızın da erkekler kadar yararlı ve başarılı olacağını biliyoruz. Türkiye Ermenilerinin kadınlarına bu hakları vereceğine ve kadınlarımızın da bunu fazlasıyla hak ettiklerine inanıyoruz.

– Her vakıf yönetimi 18- 25 yaş grubundan, yine içinde en az iki genç kızın bulunacağı 7 kişilik gençlik kolları kurmalıdır.

Burada temel amaç geleceğin yöneticilerini hazırlamaktır. Yönetim kurulu gruplarına önerimiz gençlik kolu üyelerinin en az iki kişisini tıbrastasdan seçmeleridir. Bütün gençlik kolu üyelerinin en az lise mezunu olması da uygun olur. Gençlik kolu üyeleri, özellikle başkan ve yardımcısı oy kullanmamak ve izin verilmedikçe tartışmalara katılmamak koşuluyla, yönetim kurulunun davet ettiği toplantılara katılmalıdırlar.

Bu önerimize, cemaat vakıflarından bu güne kadar sadece Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı cevap vermiş ve ilk olarak -ışıklar içinde yatsın- Setrak Tokat tarafından gençlik kolu kurulmuştur.

Gençlik kolu derneklerle karıştırılmamalıdır. Gençlik kolu derneklerle işbirliği yapmalı ama onların görevini yüklenmemelidir. Gençlik kolu, yönetimin yetişemediği PR, araştırma ve database oluşturma, her yılsonunda SWOT analizi yapma, raporlama gibi işleri yapmalı, yönetici olarak hazırlanmalıdır.

– Vakıflarımızı cemaat adına denetleyen merkezi bir kurum yoktur. Bu eksikliğin giderilmesi, cemaat vakıfları yöneticilerinin her hangi bir suçlamayla karşı karşıya kalmamaları ve vakıf yönetimlerinin açıklık ve şeffaflığının sağlanması için vakıfların hesaplarının cemaat mensubu yetkili bağımsız denetçilerce denetlenmesi yerinde olacaktır. Denetim raporları Patriklikte toplanmalı ve gereğinde merkezi bir planlama için kullanılmalıdır.

Sonuç olarak, biz aşağıda imzası bulunan cemaat üyeleri seçimlerden önce aday olan gruplara pozitif ayrımcılık yaparak en az iki kadını aday listelerine almalarını öneriyoruz. Yine aday grupların seçimlerden sonra gençlik kolu kuracaklarını ve her yıl bağımsız denetçilere hesaplarını denetlettirerek sonuçları merkeze göndereceklerini taahhüt etmelerini bekliyoruz. Değerli yöneticilerimizin bu önerilerimizi dikkate alacaklarını umuyoruz. En azından okulu olan vakıflarımızda bu önerilerimizin uygulanması cemaat adına çok önemli bir gelişme olacaktır.

(Alfabetik sıralama)
Alen Sarkis Bebiroğlu
Anna Mığdıs
Aram Kalenderoğlu
Arda Erdinç
Aret Çiçekeker
Ari Kevork Demircioğlu
Baret Binatlı
Garbis Boğazlı
Hosrof Köletavitoğlu
Hrant Kalataş
Karabet Çekem
Kirkor Baloğlu
Melkon Sahakoğlu
Murat Bebiroğlu
Murat Özkan
Nadya Uygun
Noyan Sevim
Raffi A. Hermonn
Rafi Bilal
Selin Evrem
Selin Sırpuhi Maşalı
Sibil Pektorosoğlu
Simon Artuç
Soğomon Alcal

Yorumlar kapatıldı.