İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Karabað zirvesi þubatta

AA – ERÝVAN – Azerbaycan ve Ermenistan devlet baþkanlarý Ýlham Aliyev ile Robert Koçaryan, Ermeni iþgali altýndaki Daðlýk Karabað’da çözüm için þubat baþýnda buluþacak. Ermenistan Dýþiþleri Bakaný Vartan Oskanyan, 18-19 Ocak’ta Londra’da Azeri meslektaþý Elmar Memmedyarov ve Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý eþbaþkanlarýyla temaslarda lider zirvesi kararlaþtýrýldýðýný söyledi. Oskanyan, Fransa’da yapýlmasý planlanan zirve için Cumhurbaþkaný Jacques Chirac’ýn taraflarý davet ettiðini belirtti. Zirvenin 10 Þubat’ta yapýlmasý öngörülüyor.

Yorumlar kapatıldı.