İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Papazın dediği oluyor

AP Türkiye Ropörtörü Eurlings, Fener Rum Patriği’ne ekümenik statüsünün tanınmasını isteyerek, ‘Ruhban Okulu’nu açmak için mutlaka bir çözüm bulmalısınız. Bunun dışında hiçbir öneri kabul edilemez’ dedi.

Papazın toplantısında 3 dayatma

* Ruhban Okulu’nun açılması için mutlaka bir yol bulun

* Aleviler ve cemevleri resmen
tanınmalı

* Orhan Pamuk gibiler takibata

AP Türkiye Raportörü Camiel Eurlings, “Türk mercileri, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması için mutlaka bir yol bulmak zorunda. İstek olursa yol da bulunur” dedi. Eurlings, Fener Rum Patrikhanesi tarafından Hilton Oteli’nde düzenlenen ihanet konferansında yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonu’nun son raporunu geçen yıl Aralık ayında hazırladığını anımsattı. Eurlings, “Bu raporda, gayrimüslim vakıflarının tüzel kişilik kuramaması ve ruhban yetiştirilememesi gibi çeşitli sorunlar yaşandığı belirtilerek, bunların telafisi için gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir. Benim raporumda da din özgürlüğü vurgulanmıştı ve dini azınlıklar için zorlukların kaldırılması istenmiş, ilk adım olarak Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, Fener Rum Patriği’ne ‘ekümenik statü’ tanınması istenmiştir. Ayrıca, Aleviler ve cemevlerinin resmen tanınması ve Sünni odaklı eğitimden vazgeçilmesi talep edilmiştir” dedi.

“TCK DAHA DA DEĞİŞMELİ”

Eurlings, şöyle konuştu: “Kıbrıs’taki ilişkilerin normalleşmesi şart. Biz, adanın birleşmesi için bastırmaya devam etmeliyiz. Türk Ceza Kanunu’ndan, Orhan Pamuk gibi yazarların takibata uğramasına neden olan hükümlerin çıkarılması gerekiyor. TCK değişti, ama daha da değişmeli.”

“Türkiye’yi istemiyoruz”

İhanet konferansında Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini hatırlatan Alman Hıristiyan Demokrat Parti ve AP Üyesi Renate Sommer, “Hepimiz iyi komşuluk istiyoruz, ama hepimiz Türkiye’nin tam üyeliğini istemiyoruz” dedi. Avrupa’nın böyle kalabalık bir ülkeyi 10 yılda da, 15 yılda da kaldıramayacağını ifade eden Sommer, “Aslında kendileri de istemiyor görünüyorlar. Çünkü gereken kıstasları, kriterleri yerine getirmiyorlar. Ama yine de yerine getirilmemesine rağmen müzakereler başladı, bir hayati hata olarak…” diye konuştu.

“BASKI YAPMALIYIZ”

AB’nin baskı unsurunu elinden kaçırdığını kaydeden Sommer, şunları söyledi: “Türkiye bir şeyleri hep baskıyla yaptı zaten. Müzakereler şimdi başladı, evet. Ama bu, sürecin tam üyelikle sonuçlanacağı anlamına gelmez. Avrupa Birliği Komisyonu gibi korkakça davranmamalıyız. Tam üyelik söz konusu olduğunda Türkiye’ye baskı uygulamalıyız. Ve burada bir şeylerin çok çabuk, hızla değişmesini istemeliyiz.”

l Fransa Metropoliti Emanuel: Türkiye ruhban okulunu açmamakta neden bu kadar ısrar ediyor anlamıyorum?

l Avrupa Parlementosu Başkan Yardımcısı Antonios Trakatellis: Din özgürlüğü meselesi bir Avrupa deyimidir.

l Yunanistan Din İşleri Bakanı Marietta Yiannaku: Avrupalılar güçlü bir meydan okumayla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasındaki ilişkiler söz konusu.

l Philadelphia Metropoliti Meniton: Ekümenik patriklik temsilcisi olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği taahhütlerinin arkasındayız.

l Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Wilfried Martens: AKP’deki dostlarımızı, Avrupa Birliği’ne katılım için gerekli şartları kabule davet ediyorum.

Rezaletin bildirgesi

Avrupa Birliği’nden cesaret alan Fener Rum Patrikhanesi tarafından İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen ihanet konferansının sonuç bildirgesinde “Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması” istendi. Patrikhane ile AP Hıristiyan Demokratlar-Avrupa Demokratları Grubu’nun düzenlediği 2 günlük konferans, bildirgenin kabul edilmesinin ardından sona erdi. Bildirgede, Avrupa Birliği’nde kiliselerin sivil toplum ve dini özgürlüklerin hayata geçirilmesindeki önemi vurgulanarak, bu diyaloğun her yıl devam etmesi isteği yer aldı. Hıristiyan, Müslüman ve Museviler’in diyalog içinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine de dikkat çekilen bildirgede, dini özgürlüklerin yaşanması konusuna vurgu yapıldı.

TEHDİTKÂR TAVIR

Bildirgede, “AB üyeliği yolundaki Türk hükümetinden Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasının sağlanması” istendi. Sonuç bildirgesinde ayrıca, “Gökçeada ve Bozcaada’daki Hıristiyan cemaatin gayrimenkullerinin geri verilmesinin dini özgürlükler açısından önem taşıdığı” ifade edildi. “Türk hükümeti ve parlamentosunun Kopenhag Kriterleri’ni uygulama konusundaki kararlılığının” da tebrik edildiği bildirgede, söz konusu kriterlerin önemine yer verildi.

Küstahlığa tepki

Patriklik tanımı Lozan’da yapıldı

CHP Hatay Milletvekili İnal Batu: Rum Patriği’nin tanımı Lozan’da varılan mutabakatta açık olarak yapıldı. Fener Rum Patriği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rum Ortodoksların ruhani lideridir. Ekümenik sıfatının kullanılmasının uluslararası hukuk açısından hiçbir anlamı yok.

Daha fazla özerklik isteniyor

DYP GİK Üyesi Ümut Arık: Anayasa çerçevesinde Ruhban Okulu’nun açılmasına izin verilebilinir. Ancak müfredatın Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmesi gerekir. Patrikhane ise başta müfredat olmak üzere diğer konularda daha fazla özerklik istemektedir.

Ekümenik siyasi bir zemindir

Kırıkkale Üniv. Öğretim Üyesi Prof.Dr.Cemalettin Taşkıran: Patrik, AB karşısında her şeyi kabul eder pozisyonda olan Türkiye’nin bu zayıf durumundan yararlanmak istiyor. Çünkü ekümeniklik sadece dini bir sıfat değil aynı zamanda siyasi bir zemindir.

Art niyetlerini açıklasınlar

Kamu – Sen Genel Sekreteri Fahrettin Yokuş: Patrikhane, AKP sayesinde ekümenikliğini kabul ettirip okullarını açtırırsa, aynı Vatikan’daki papazın statüsüne yani bir devlet başkanı statüsüne sahip olacak. Bunun arkasındaki art niyeti açıklasınlar.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: