İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

BIA: Konferans ertelendi

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, yarın (23 Eylül) yapılması
planlanan “İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı
Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” başlıklı
konferans hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme
üyelerinden Fethi Sayın karara muhalefet şerhi koydu.

Karar, Hukukçular Birliği Derneği’nin başvurusu üzerine
alındı. Derneğin yönetim kurulu üyesi Avukat Kemal
Kerinçsiz, mahkemenin 19 Eylül’de aldığı kararın bugün
noter kanalıyla Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü ve İstanbul Valiliği’ne tebliğ edildiğini
söyledi.

bianet’in haberi yayına girdiği sıralarda Konferansın Hazırlık Komitesi
üyelerinden Prof. Dr. Nükhet Sirman, acil toplantı kararı
aldıklarını söyledi.

bianet’in görüştüğü Agos gazetesi yayın
yönetmeni Hrant Dink, “Çok üzgünüm.
Söyleyecek söz bulamıyorum” derken, konferansın danışma
kurulundan Prof. Dr. Ayhan Aktar da üzüldüğünü
söyledi.

Avukat Ergin Cinmen, “İdare Mahkemesi’nin böyle bir karar alması
mümkün değil. Son derece sakat, yanlış ve hukuk dışı bir
karar. Bu etkinlikle ilgili karar almak idare mahkemesine düşmez”
dedi.

Berktay: Gülünç

Konferansı düzenleyen akademisyenlerden Sabancı Üniversitesi
Tarih Programı Koordinatörü Doçent Doktor Halil
Berktay, BBC Türkçe’ye verdiği mülakatta
“gülünç” diye nitelediği başvuru hakkında şunları
söyledi:

“Bana ulaşan bilgilere göre başvuru dosyasında katılımcıların
bilimsel ehliyeti, yayınları ve Ermeni meselesinde konuşmaya yetkili
olup olmadığı sorgulanmış. Bu konuda tahkikat yapılırken,
yürütmenin durdurulması istenmiş.”

“Bir düşünün, bir bilimsel konferans yapılıyor; bir
düşünce konferansı yapılıyor. Konuyla hiçbir ilgisi,
uzmanlığı olmayan birileri mahkemeye başvurup, bu konferansı
düzenleyenlerin bilimsel ehliyetinin incelenmesi
gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını istiyor.”

“Ve mahkeme de yürütmenin durdurulması kararını veriyor. Ben
bunu yorumlayabilecek kelimeler bulmaktan acizim.”

Berktay, tebligatın Boğaziçi Üniversitesi’ne akşam 17:30
dolayında yapıldığını da sözlerine ekledi.

Erdoğan: Tasvip etmem mümkün değil

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, mahkemenin kararını öğrendikten
sonra yaptığı açıklamada “Kişisel kanaatimi söyleyebilirim.
Tasvip etmem mümkün değil” diyerek şöyle konuştu:

“Demokratik bir Türkiye’de düşüncenin
açıklanacağı bir organizasyonda bu şekilde bir kararın
alınmasını tasvip etmem mümkün değil. Hele hele daha ileri
bir demokrasi daha özgür bir Türkiye dediğimiz
dönemde, bir düşünceyi beğenmeyebilirsiniz, tasvip
etmeyebilirsiniz, ama açıklanmasının bu şekilde bir engellemeyle
önüne geçemezsiniz. Daha yapılmamış, ne konuşulacağı
belli olmayan bir düşünce platformunu engellemenin
demokrasiyle, özgürlükle, çağdaşlıkla
bağdaştığını düşünmüyorum.”

Mahkeme aldığı ara kararda, konferansı düzenleyen Boğaziçi
ve Sabancı üniversitelerinden şunları istedi:

“* Dava konusu idari işlemin hangi idari süreçle tesis
edildiği, söz konusu işlemle ilgili olarak herhangi bir idari
birime bildirimde bulunup bulunulmadığı sorularak, işlem ve sair
belgelerin onaylı örnekleri,

* Konuşmacıların hangi kriterlerin göz önüne alınması
suretiyle seçildiğinin sorularak konuya ilişkin bilgi ve
belgelerin, (başvurular, yayın listesi, akademik kariyer ve değişik
görüş sahibi olma ve benzeri) onaylı örneği,

* Toplantının görüşünü ifade edecek olan herkesin
katılımına açık olarak düzenlenip düzenlenmediği,
farklı bir ifade ile, toplantıya farklı görüş sahiplerinin
katılımına imkan tanınıp tanınmadığı, değişik görüş
sahiplerinin temsil edilmeleri yönüyle davet edilip
edilmediği

* Şayet toplantı dar çerçeveli bir katılım ile
düzenlendiyse katılımcıların hangi kriterlere göre
belirlendiği sorularak, ilgili tüm bilgi ve belgeler (başvurular,
yayın listesi, akademik kariyer bilgisi, referanslar gibi),

* Konuşmacı ve katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile
konferans giderlerinin ne şekilde karşılandığı, şayet sözü
edilen gider üniversiteler ve katılımcılar dışındaki kişilerce
karşılanıyorsa sponsor olan gerçek veya tüzel kişilerin ne
şekilde belirlediği sorularak tüzel ve gerçek kişilerin
tümünü gösteren listenin onaylı bir örneği.”

Mahkeme, gereklerin yerine getirilmesi için üniversitelere
30 gün süre verdi.

“Bu ara karar gereklerinin yerine getirilmesi ve savunma için
kararın davalı Sabancı ve Boğaziçi üniversitelerine
tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine,
yürütmenin durdurulması isteminin ara karar gerekleri yerine
getirilinceye ve davalı idare savunması alınıncaya kadar kabulüne,
verilen süre geçtikten sonra yeniden incelenmesine, ara
karar gereklerinin süresinde yerine getirilmemesi halinde dosyada
mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceğinin bildirilmesine
oy çokluğuyla karar verildi.”

Kerinçsiz: Toplantı artık bitmiştir

cnnturk.com’un haberine göre, mahkemeye başvuranlar arasında
yeralan Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
Kemal Kerinçsiz, “bu toplantı artık bitmiştir, yeniden yapılması
mümkün değildir” dedi.

Mahkemenin 19 eylülde aldığı kararın bugün noter kanalıyla
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul
Valiliği’ne tebliğ edildiğini belirten Kerinçsiz,
üniversitenin artık “karar elime geçmedi, toplantıyı
gerçekleştireceğim” deme hakkının bulunmadığını kaydetti.

Kerinçsiz, İstanbul Valiliği’nin de konuyu Emniyet
Müdürlüğü’ne havale ederek, toplantının
gerçekleştirilmemesi için gerekli çalışmayı
yapacağını ifade ederek, “üniversite, ‘illa ben bu toplantıyı
yapacağım’ derse, o zaman bu kararlar doğrultusunda polisin
toplantıyıizinsiz gösteri olarak algılayıp dağıtması gerekiyor”
diye konuştu.

Mahkemenin 30 günlük süre zarfında davalı
üniversitelerden savunma beklediğini de dile getiren
Kerinçsiz, ana kararın daha sonra alınacağını bildirdi.

Mayıs ayında yapılması planlanan Osmanlı Ermenileri konferansı gelen
baskılar üzerine ertelenmişti.

Konferansın ilk ertelemesinin ardından Boğaziçi
Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Henüz
gerçekleştirilmemiş olan bir konferansın içeriğiyle
ilgili peşin hükümler öne sürülmesinin, bir
devlet üniversitesinin bilimsel
özgürlüğünü zedeleyeceğinden kaygı duyuyoruz.
Bu şartlar altında ve toplantıyı gerçekleştirmenin
doğurabileceği sonuçlar karşısında toplantının ertelenmesinin
daha uygun olacağına karar verdiğimizi Türkiye kamuoyuna
bildiririz” ifadeleri kullanılmıştı.

Yorumlar kapatıldı.