İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Benim adım Orhan, Nazım, Kemal, Yaşar, Can

Metin Münir

Orhan Pamuk aleyhinde açılan dava, kimilerinin büyük bir Türk geleneğini canlı tutmaya çalıştığını gösteriyor: Aykırı yazarları hapse atmak.

Nazım Hikmet, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Aziz Nesin, Can Yücel, Yaşar Kemal, Çetin Altan, ismail Beşikçi. Hepsi ve daha adını saymadığım birçok yazar ve şair, zindan mesaisi yaptı.

Hapislik Türk yazı insanlan için sünnet gibi bir şey. Pamuk şöyle biraz yatmalı ki, büyük Türk yazarları ailesine katıldığını anlasın. Anladığım kadanyla savcı, Pamuk’un “Türkler bir milyon Ermeni ile otuz bin Kürt’ü öldürdü, benden başka herkes de bunu söylemeye korkuyor” dediğine bozuldu. Bu sözle Türklüğe hakaret edildiği kanaatine vardı.

Tamı tamına savcıyı kızdıran nedir?

Türkiye’de 71 milyon kişi yaşıyor, içlerinden sadece biri Türkler’in bir milyon Ermeni’yi ve 30 Kürt’ü öldürdüğünü söylemeye korkmuyor. Geriye kalan 70.999.999 kişi korkak. Demek ki Pamuk, Türk milletinin 70.999.999 ferdini korkaklıkla itham etti.

Bu hakaret sayılır mı? Yoksa hakaret demecin ilk bölümünde mi?

“Türkler bir milyon Ermeni ile 30 bin Kürt’ü öldürmedi. Böyle bir şey olabileceğini söylemek bir tarafa, düşünmek bile asil Türk milletine hakarettir.”

Bu mu?

Eğer savcı bunda hakaret gördü ise o zaman Türkler’in bir milyon Ermeni ile 30 bin Kürt’ü öldürmediğini kanıtlaması gerekecek.

İkincisinin aksini kanıtlayamayacağı kesin. Konunun uzmanı değilim ama Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana meydana gelen olaylarda 30 bin Kürt’ün öldüğü konusunda sanıyorum herhangi bir fikir ayrılığı olduğunu sanmıyorum.

Bir milyon Ermeni’nin öldürülüp öldürmediği konusunda ise sonuca bağlanmayan uzak bir fikir ayrılığı var. Bu fikir ayrılığı o kadar açık ve kesin ki, hükümet, tarihçilerden bir komisyon kurulup soykırım olup olmadığı konusunun bir sonuca bağlanmasını istiyor. Bu, zımnen de olsa, bu trajik olayda jürinin daha karara varmadığının kabul edilmiş olduğu anlamına geliyor. Yani İttihat ve Terakkici’lerin, soykırım kastıyla olmasa bile, bir milyon Ermeni’yi öldürtmüş olması pekala mümkündür.

Hal böyle iken savcı Pamuk’un sözlerinin doğru olmadığı, dolayısıyla hakaret teşkil ettiği konusunda hakimleri nasıl ikna edecek? Hangi kanıtla?

Yorumlar kapatıldı.