İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Osmanlı belgeleri çöpte bulundu

     
Konya’da, 45 sayfadan oluşan 1799-1801 yıllarına ait mahkeme sicil
belgesinin, bir vatandaş tarafından çöp yığınında bulunduğu
bildirildi.

     
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi
Müdürü Bekir Şahin, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, kütüphanecilik ve kitap
koleksiyonculuğunda en
gözde eserlerin başında, yazma eserler kategorisinde yer alan
tarihi
mahkeme sicil tutanaklarının geldiğini söyledi.

     
Mahkeme sicil kayıtlarının, tarihi özelliği olan yazılı kaynaklar
arasında, içerik açısından çok farklı bir yere
sahip olduğunu
vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

     
”Bir döneme ait yaşam tarzını, sosyal, kültürel ve
ekonomik açıdan
inceleyen çok sayıda el yazması kitap vardır. Ancak profesyonel
araştırmacılar, bu kitapları, salt gerçeği yansıtma
açısından yeterli
bulmamaktadır. Ancak mahkeme sicil tutanakları ise doğruluğu konusunda
hiçbir kuşkuya yer vermeyen bilgileri içeriğinde
barındırması nedeniyle
diğer yazma eserlerden ayrılıyor.” Bu nedenle özellikle Osmanlı
dönemine ilişkin mahkeme sicil kayıtlarına, araştırmacı,
koleksiyoncu
ve kütüphanecilerin özel önem verdiğini ifade eden
Şahin, şunları
kaydetti:

     
”Konya’da bugüne kadar Osmanlı dönemine ait 151 mahkeme
sicil evrakı
bulundu. Bu evrakın orijinalleri, özenle kopyaları alındıktan
sonra,
Ankara’da bulunan Milli Kütüphane’ye teslim edilmişti.
Bölgemizde, uzun
zamandan beri Araştırmacı-Yazar Sefa Odabaşı tarafından gün
yüzüne
çıkartılan bir adli sicil evrakı dışında bu tür bir evrak
bulunmamıştı.

     
Birkaç gün önce ise 45 sayfadan oluşan, 1799-1801
yıllarına ait mahkeme
sicil belgesi, bir vatandaş tarafından çöpte bulundu.
Oldukça yıpranmış
olan, cilt halindeki bu evrakı Konya’da bir çöp yığınında
bulan
vatandaş, bir sahafa satmış. Muhammed Doğan adlı sahaf arkadaşımız da
belgeleri bize ulaştırdı. Bu belgenin maddi değeri oldukça
yüksek,
ancak sahaf arkadaşımız, belgenin tarihimize ışık tutacağını
düşündüğü
için çok düşük bir fiyat talep etti.”

      BELGEYİ BULANA ÖDÜL
VERİLECEK

     
Şahin, kütüphane bünyesindeki bir kurulun toplanarak,
belgeyi
kendilerine teslim ederek, çağdaş araştırmaların hizmetine sunan
kişiye
ödenecek para miktarını belirleyeceğini söyledi.

     
Bu tarihi belgenin, ait olduğu dönemin sosyo-ekonomik yapısı ve
kentsel
özellikleri hakkında araştırmacılara yeni bilgiler sunacağını
belirten
Şahin, ”Osmanlıca olarak yazılmış bu mahkeme tutanakları, Konya’da Rum
ve Ermeni gibi azınlıkların, Türklerle birlikte büyük
uyum içinde
yaşadıkları dönemleri kapsamaktadır. Herbir sayfası
üniversitelerde
ayrı bir tez konusu olabilecek mahkeme tutanaklarındaki karar şerhleri
bile, o döneme ilişkin heyecan verici bilgiler sunmaktadır” diye
konuştu.

     
Şahin, mahkeme sicil belgesinin, dönemin katipleri tarafından el
yazısıyla kaleme alındığını sözlerine ekledi.

Yorumlar kapatıldı.