İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

`Ermeni katliamı yok tehcir var´

SIRRI BIYIK – İSTANBUL

Osmanlı’nın “millet-i sadıka” dediği; her türlü dini, sosyal ve hukuki özgürlük içerisinde 500 yıl birlikte yaşadığı Ermeni azınlığın, İmparatorluğun son 50 yılında katliama uğradığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Eski Senatörlerden Sadi Koçaş, “Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri” adlı kitabında, Ermeni toplumunun kendisine tanınan hak ve ayrıcalıkları çok iyi kullandığını ve birçok Ermeninin Osmanlı Devleti yönetiminde en üst görevlere kadar yükseldiğini kaydediyor. Koçaş’a göre Osmanlı döneminde, Ermenilerden 13 bakan, 29 paşa, 32 milletvekili, 4 senatör, 7 büyükelçi, 12 başkonsolos ve konsolos çıktı ve aralarında müsteşar, müfettiş, genel müdür, üniversite öğretim görevlisinin de bulunduğu 60 kadar Ermeni, yüksek rütbeli memur olarak görev yaptı.

İsyana teşvik ettiler

Kitabında “Şark Meselesi, ancak Osmanlı İmparatorluğu’nun haşmet devrinin bittiği ve muhtelif sebeplerle zayıfladığı devirlerde icat edilmiştir. Bunu icat edenlerden biri, hatta birincisi Çarlık Rusya’sıdır” diyen Koçaş, şunları dile getiriyor: “Ermeni komitecileri, 50 seneden beri mütemadiyen Ermeni asıllı Türkleri, Osmanlı Devleti’ne karşı tahrik ve isyana teşvik ediyorlardı. Senelerden beri büyük hazırlıklar yapılıyordu. Silahsız Ermeni pek az kalmıştı. Osmanlı ordusundaki Ermeniler de, devletin verdiği silahı alıp kaçıyorlardı. Başta, Hınçak (Çan Sesi), Taşnaksutyun (Ermeni İhtilali Cemiyetleri İttifakı) olmak üzere, birçok Ermeni komitesinin tahrikiyle silahlanan Ermeni halkı, savaş durumundaki Osmanlı ordusunun geri hatları üzerinde gerilla savaşı yapıyorlar, ikmaline mani oluyorlardı. Türk ordusundaki Ermeniler de, yavaş yavaş silahlarını alıp, bu çetelere katılıyor ve Rus ordusuna iltihak ediyorlardı.”

Yorumlar kapatıldı.