İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Başlangıçtan 1071’e ERMENİLERİN TARİHİ

“Ermenilerin tarihi” hakkında bugüne dek yazılmış
en önemli eserlerden biri Türkçede

Adı	: Başlangıçtan 1071’e
	  ERMENİLERİNTARİHİ
Yazarı	: René Grousset
Çevirmen	: Sosi Dolanoğlu
Türü	: Tarih
Fiyatı	: 38 YTL / 38.000.000 TL.
Kâğıt cinsi	: Norbook Super, 55 gr.
Sayfa adedi ve boyut	: 752 (16 sayfa fotoğraf)  –  16x24 cm 
ISBN	: 975-7565-68-3

Ermeni halkının Anadolu, Ortadoğu, Kafkasya coğrafyasındaki varlığının kökeni ve bu bölgedeki yaşayışı daima önemli bir tarihsel araştırma konusu olmuştur. Bu kadim toplululuk, yerleşmiş olduğu topraklarda tarih boyunca yaşanan çeşitli mücadelelere, istilalara, felaketlere, değişimlere karşın, asırlık deneyimlerden süzülen geleneklerini, sözlü ve yazılı edebiyatını, kültürünü sonraki nesillere aktarmayı bilmiş, varolmayı sürdürmüştür.

Fransız Bilimler Akademisi üyesi tarihçi René Grousset, Ermenilerin Milattan Önce üçüncü ve ikinci binyıllara, Hurrilere, Urartulara, Friglere dek uzanan tarihini çeşitli bilimsel varsayımların ışığında incelediği Ermenilerin Tarihi adlı bu önemli çalışmasında, bu halkın “nasıl kök saldığı ve bu derece geliştiği?” sorusuna cevap arıyor.

Yazar kitapta, Ermeni halkının günlük yaşayışı, kültürü, Ermenicenin kökeni; Ermenilerin kurduğu krallıkların, prensliklerin, beyliklerin, Ermenilerin Hıristiyanlığı kabulünün ve Ermeni Kilisesi’nin tarihi gibi konuları incelerken çok geniş bir yelpazeye yayılmış kaynaklardan yararlanıyor. Bu kaynaklar arasında çeşitli dillere ve dönemlere ait sözlü-yazılı anlatıların, destanların, ortaçağ Ermeni, Grek, Arap, Süryani, Gürcü tarihçilerinden eserlerin yanı sıra, Ermenistan’da ve Batı ülkelerinde yapılmış modern bilimsel çalışmalar da yer alıyor.

Grousset eserinde, Ermenilerin tarih boyunca aynı coğrafyayı paylaştıgı, siyasi-kültürel ilişki ve etkileşim içinde olduğu farklı halkların, Bizanslıların, Perslerin, Sasanilerin, Arapların, Gürcülerin, Süryanilerin, Kürtlerin, Türklerin tarihine de farklı açılardan bakıyor. Ermenilerin Tarihi bu yönüyle, Ermenilerin Anadolu’da çokça yaşadığı Van, Muş, Kars, Erzurum, Erzincan, Bitlis, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Urfa, Antep, Maraş, Antakya, Sivas, Kayseri gibi kentlerle ilgili mevcut yerel tarih çalışmalarına da katkıda bulunuyor.

752 sayfalık kitapta Ara Güler, Patrick Donabedian, Dickran Kouymjian gibi usta fotoğrafçıların vizöründen Ermeni pagan tapınaklarını, kiliselerini, minyatürlerinı, el sanatlarını yansıtan pek çok fotoğrafın yanı sıra, Ermenilerin çeşitli dönemlerde kurduğu kralık ve prensliklerle ilgili dokuz adet haritaya da yer veriliyor. Sosi Dolanoğlu’nun Fransızcadan çevirdiği kitabı yayına Rober Koptaş hazırladı, kapak tasarımını Aret Gıcır, teknik uygulamayı ise Sayat Ayık üstlendi

Yorumlar kapatıldı.