İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Türkiye Ermenileri Patriği Ramgavar Partisinin Ateş Hattında

Merkezi ABD’de bulunan Ramgavar Partisi (Armenian Democratic Liberal Party) Merkezî Yönetimi’nin Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Hazretlerini hedef alan basın bildirisi 26 Şubat 2005 günü partinin Erivan’daki yayın organı Azg Gazetesi’nde yayınlandı. New York’taki Ermeni cemaati çevreleri, basın bildirisini AGBU Merkezî Yönetim Kurulu Divan Başkanı Louise Simone’un şahsi sekreteri ve aynı zamanda Ramgavar Partisi Eş-Başkanı Edmond Azadyan’ın kaleme aldığını ve Ramgavar Partisi yöneticilerinin tümünün mutabakatı alınmadan yayınlandığını iddia ediyor.

Ramgavar Partisi’nin Türkiye Ermenileri Patriğini hedef alan basın bildirisi, Marmara gazetesinde de haber olarak verildi. Basın bildirisinde özet olarak Patrik Mesrob’un Türk yanlısı olduğu, Türk devlet makamları ile işbirliği içinde bulunduğu, Türkiye’nin AB’ye giriş sürecine Türk devletinin baskısıyla destek verdiği, Ermeni cemaatinin haklarını savunmadığı ve Türkiye Ermenilerine zarar verdiği iddialarına yer verilmiş.

HayTert’te dün yayınlanan bildiride ayrıca, Patrik’in 1915 soykırımı konusunda sesini yükseltmemesi, Türkiye’deki Ermenilerin huzur içinde yaşadığını söylemesi, diğer azınlık cemaati temsilcileri Fener Rum Patrikliği’nde AB temsilcisi Verheugen ile görüşürken Patrik’in dini ziyaret özrüyle makamında bulunmaması ve azınlık sorunlarını AB nezdinde gündeme getirmemesi, azınlık sorunlarını LaHey adalet divanına götürmemesi, “Midnight Express türündeki Türk hapishanelerini görmezden gelerek” Ebu Ghreip hapishanesinde Müslüman Iraklılar’a yapılan zulmü Başkan Bush nezdinde eleştirmesi, Kayserili işadamı Garabed Melkonyan’ın 1921 tarihli vasiyetnamesi hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Ramgavar Partisi organı AGBU’ya karşı davası açması ağır bir dille kınanıyor. Bildiride ayrıca “akıllı” davranmadığı belirtilerek Patrik’e üstü kapalı ihtarda bulunuluyor.

Garabed Melkonyan’ın 1921 tarihli vasiyetnamesine ve mahkeme kararıyla 1926’de ilave edilen ek hükümlerine göre AGBU’nun, 1924 yılında Kıbrıs’ta tesis edilen Melkonyan Yetimhanesi ve Okulu’nun ihtiyaçlarını 1926’da devraldığı Melkonyan fonundan karşılaması gerekiyor. AGBU yönetimi ise Kıbrıs’taki tesisleri kapatarak, kampusu 60 milyon dolara satmak istiyor. Diğer yandan, Kıbrıs Ermeni cemaati, kampusun bugünün raiciyle en az 150 milyon dolar değerinde olduğunu söyleyerek AGBU’nun tüm gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor. AGBU lideri Louise Simone, satıştan elde edilecek gelirle Erivan’da yeni bir Melkonyan Kültür Merkezi açılacağını ve Eçmiyazin Kilisesi’nin himayesine verileceğini söylerken, Kıbrıslı Ermeni çevreleri ise öyle bir kültür merkezinin azami 10 milyon dolara mal olacağına, rantın geriye kalan bölümünün akıbetinin ise meçhul kalacağına dikkat çekiyor. Satış işlerinde arabuluculuk yaptığı söylenen kişinin kimliği ise bir hayli düşündürücü, çünkü Birleşmiş Milletler nezdinde hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Benon Sevan’ın ta kendisi.

Mısır-İskenderiye adli makamları kararıyla, Melkonyan vasiyetnamesi hükümlerinin ve Kıbrıs’taki Melkonyan tesislerinin garantörü olan Türkiye Ermenileri Patriği’nin, Kaliforniya Eyaleti Yüksek Mahkemesi’nde AGBU’ya karşı tesbit ve yürütmeyi durdurma davası açması Ramgavar Partisi ve AGBU çevrelerini öfkelendirdi. Patrik Mesrob’a karşı parti yayın organlarında kötüleme ve aşağılama kampanyasına girişen Ramgavarlar, basın bildirisinde Türkiye Ermenileri Patriği’nden “yoz din adamı” olarak söz etti.

Yorumlar kapatıldı.