İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ortak Emlak ve Bütçe Komisyonu Bildirisi

ORTAK EMLAK VE BÜTÇE KOMİSYONU
18 Şubat 2005

BİLDİRİ

Cemaat Vakıflarımıza ait taşınmazların envanteri, düzenlenmesi ve
kaybedilmiş ve tehlikede olanların yeniden kazanılması için altyapı
çalışmalarını yürütme görevini üstlenmiş bulunan Ortak Emlak ve Bütçe
Komisyonu 18 Şubat 2005 Cuma günü Kumkapı Kazaz Artin Amira Bezciyan
salonunda Vakıflarımızın Yöneticileri ile ortak bir toplantı düzenlemiştir.

Sorunlu taşınmazlar için açılmış bulunan davalar ve gelişmeleri hakkında
hukukçulardan bilgi alınmış, tüm Vakıf taşınmazlarının tasnif edilmiş
listeleri bir kez daha incelenerek onaylanması için ilgili Vakıf
Yönetimlerine teslim edilmiştir. Avrupa Birliği ana kriterleri arasında
sayılan “Azınlık mallarının iadesi” maddesine temel teşkil edecek olan
tehlikedeki taşınmazlar da bu listelerde belirtilmiştir.

Toplantıda, düzenlenen listeler ve başvuruların son hali gibi gündem
maddelerine ek olarak Ortak bir Emlak Ofisi kurulması önerilmiştir. Öneri
ile ilgili olarak Vakıflarımıza verilen not aşağıdaki gibidir.

EMLAK OFİSİ
Komisyonumuz; Cemaatimiz taşınmazlarına ait envanterin düzenlenmesi ve Uyum
Yasaları çerçevesinde yeniden kazanım amacıyla yapılan başvurular ile takip
çalışmaları sırasında, Cemaatimizin taşınmazlar konusunda tüm vakıf
yönetimlerine yardımcı olacak ortak bir düzeneğe kavuşturulması ihtiyacını
gözlemlemiştir.

Bilindiği gibi tüm Vakıflarımızın bir yandan kira getirilerinin
arttırılması, diğer yandan ilgili masrafların kısılması, paralelinde
toplumsal yaşamımızın daha uzun dönemler, daha sağlıklı, zengin ve kaliteli
sürdürülmesine yardımcı olacaktır.

Bu noktadan hareketle ve Hastane Emlak Komisyonunun 100 yıllık tecrübe ve
çalışmalarının referansıyla; Vakıflarımızın akarlarını yönetirken
başvurabilecekleri, Hukuk, Emlak, İnşa/Onarım ve benzeri konularda yardım
verebilecek bir Bilgi Bankası veya Danışma ofisi şeklinde bir EMLAK OFİSİ
kurulmasının önerilmesine karar verilmiştir.

Taşınmazların üzerinde herhangi bir yetki ve karar üstlenmeyi planlamayan bu
ofisin taşınmazlarla ilgisi tamamen istişari olacak, yetki ve karar
mekanizması her zaman olduğu gibi ilgili Yönetim Kurulları ve / veya onların
görevlendirdiği kişi veya gruplar şeklinde işleyecektir.


EMLAK OFİSİ’nin verebileceği Hizmetleri;

a)   Hukuk Danışmanlığı;
Emlak ofisi bünyesinde hukukçulardan oluşan bir hukuk danışman grubu
oluşturulacak ve bu danışman grubu Emlak ofisi bünyesinde gerektiğinde
hizmet verecektir. Danışman grubu, Vakıflarımızın ortak tescil vs.
konularında açılan davaları takip eder, Özel konularında vakıflara ilk
danışmanlığı verir ve gerekirse ve vakıf yönetimi tarafından uygun görülürse
dava üstlenebilir.

b)   İnşa Onarım Danışmanlığı;
Vakıflarımızın taşınmazlarının daha etkin değerlendirilmesi amacıyla teknik
ve idari çalışmalar için ilk danışmanlığı verir. İstendiğinde ve görev
verildiğinde işlemleri Vakıf adına takip edebilir.

c)   İstendiğinde tecrübelerle edinilmiş “en uygun kontrat” formatlarını
   Vakıflarımız için düzenler ve istendiğinde kira takibi hizmeti
verilebilir.

d)   İstendiğinde Vakıflarımızın taşınmazları ile ilgili arşiv oluşturup
geliştirebilir.

e)   İhtiyaç halinde verilecek hizmetlerin çeşitliliği ve boyutları
değişebilecektir.


Henüz ham bir düşünce ürünü düzeyinde bulunan ancak cemaat olarak önemi
giderek daha çok hissedilen ve birçok ilgili konuya çözüm olması muhtemel bu
konu hakkındaki yorumlarınızı, şayet olumlu görürseniz önerebileceğiniz ismi
ile ( Hay Galvadzi Hantsnakhump, HAYEMO, vb. gibi ) Ortak Emlak ve Bütçe
Komisyonu sekreterliğine 5 Mart 2005 Cuma gününe kadar bildirmenizi rica
ediyoruz.

Cemaatimizin saygıdeğer üyelerinin dikkatlerine sunarız.

Ortak Emlak ve Bütçe Komisyonu:
Hosrof Köletavitoğlu
Arman Şirin
İskender Şahingöz
Daniel Antikacıoğlu
Nişan Kara
Arto Arman
Garbis Duraslan
Harutyun Dimicioğlu
Hayrabet Toplayıcı
Manuel Ökke
Nazaret Davityan
Sevan Şeşetyan
Vasken Vartanoğlu

Yorumlar kapatıldı.