İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lraper Kısa Haberler No: 130 & 131

PATRİK 2. MESROB Hazretleri, 26 Kasım Cuma, Episkopos ARAM Ateşyan'ı, Rahip
SAHAG Maşalıyan'ı, Rahip YEĞİŞE Uçkunyan'ı, Rahip ZAKEOS Ohanyan’ı, Kd.
Peder Dr. KRİKOR Damadyan'I, kilise ve cemaat okullarımızın Kadın Kolları
temsilcilerini kabul etti.

PATRİK Hazretleri, 27 Kasım Cumartesi sabahı bir grup gençle birlikte
Silivri’nin Selimpaşa köyünü ziyaret etti ve tarihi yerleri inceledi. Aynı
akşam, Patrik Hazretleri Sp. Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi'ndeki
pazara giriş ayininden hemen sonra Surp Dzınunt'a (Noel) hazırlık dönemi
olan HİSNAG'ın yedi mumlarından ikincisini yaktı.

PATRİK Hazretleri, 28 Kasım Pazar sabahı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Merkez
Kilisesi’ndeki ayine riyaset ederken Sp. Badarak’ı Rahip SAHAG Maşalıyan
sundu. Hokehankist töreninde Getronagan Okulu'nun kurucusu Patrik NERSES
Varjabedyan, müteveffa müdürler, öğretmenler, öğrenciler, hayırseverler
anıldı. Ayini müteakip Bezciyan Salonu'nda Getronagan Okulu'nun yararına
sevgi sofrası açıldı. Episkopos ARAM Ateşyan ise Beykoz Surp Nigoğayos
Kilisesi’nde Sp. Badarak sundu ve vaaz verdi.

PATRİK Hazretleri, 29 Kasım Pazartesi, Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı
Herman De CROO’yu ve parlamenterlerden oluşan heyet üyelerini kabul etti.
Görüşmede Belçika’nın İstanbul’daki Başkonsolosu Thomas Antoine da hazır
bulundu.

ERMENİ PATRİKLİĞİni temsilen Episkopos ARAM Ateşyan, 30 Kasım Salı, Aziz
Antreas yortusu vesilesiyle Rum Patriği BARTHOLOMEOS I Hazretleri’nin
riyaset ettiği ayine katıldı. Ayinde Almanya Ermenileri Ruhani Önderi
Başepiskopos KAREKİN Bekçiyan ve Rahip YEĞİŞE Uçkunyan da hazır bulundular.

PATRİK Hazretleri, 1 Aralık Çarşamba, Peder RUBEN Tierrablanca
başkanlığındaki bir grup Fransisken Katolik rahibi, Ermeni Katolik Cemaati
Başepiskoposu HOVHANNES Çolakyan’ı, Rahip APRAHAM Fırat’ı, Sargavak HAGOP
Minasyan’ı, İngiltere Konsolosu Chris KEALY’i, Karagözyan Okulu Müdiresi
Armaveni MİROĞLU’nu, Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Başepiskopos KAREKİN
Bekçiyan’ı, danışmanlarından Doç. Dr Arus YUMUL’u ve Dikran ZENGİNYAN’ı
kabul etti.

PATRİK Hazretleri, 2 Aralık Perşembe sabahı onarımdan geçen Surp Pırgiç
Ermeni Hastanesi Şapeli’ni ziyaret ederek çalışmaları gözden geçirdi. Patrik
Hazretleri daha sonra Başhekim Op. Dr. Arman ÇAKIR ile Setrak TOKAT
başkanlığındaki Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle
görüştü. Patrik Hazretleri daha sonra Sevan ve Sarem ŞEŞETYAN çiftini,
Karagözyan Okulundan Yetişenler Derneği yöneticilerinden Zeki ÖCAL’I,
Garabed OLGAR’ı, Yeşilköy cemaatinden Soğomon ALCAL’ı, Manuel ÖKKE’yi ve
Manuel EVİNGÜLÜ’nü kabul etti.

PATRİK Hazretleri, 3 Aralık Cuma, Tüm Ermeniler Katolikosu Başpatrik 2.
KAREKİN Hazretleri ile bir dizi istişarede bulundu, Aris KARANFİL'i, Zarmine
MALAKYAN'ı, Şirag ŞAHRİGYAN'ı ve bir grup üniversiteli genci kabul etti.

PATRİK Hazretleri, 4 Aralık Cumartesi saat 16:00’da Türk-Ermeni Azınlık
Okulları Öğretmenler Derneği’nin Patriklik Merkez Kilisesi Bezciyan Salonu’
nda düzenledikleri çaya katıldı. PATRİK Hazretleri, aynı akşam Sp.
Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi'ndeki pazara giriş ayininden
(Giragamudk) hemen sonra Surp Dzınunt'a (Noel) hazırlık dönemi olan
HİSNAG'ın yedi mumlarından üçüncüsünü yaktı. PATRİK Hazretleri Kilikya
Katolikosu 1. ARAM Hazretleri ile bir dizi istişarede bulundu.

PATRİK HAZRETLERİ, 5 Aralık Pazar sabahı Sp. Asdvadzadzin Patriklik Merkez
Kilisesi’ni, Samatya Surp Kevork ve Narlıkapı Surp Hovhannes kiliselerini ve
cemaatlerini ziyaret etti, dualara katıldı. Başepiskopos ŞAHAN Sıvacıyan
Üsküdar Surp Garabed Kilisesi’nde Peder KEVORK Çınaryan’ın, Episkopos ARAM
Ateşyan ise Yenikapı Surp Tateos-Partoğomeos Kilisesi’nde Rahip YEĞİŞE
Uçkunyan’ın sunduğu Sp. Badarak ayinini yöneterek vaaz verdiler. PATRİK
Hazretleri aynı gün saat 14:00’te, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’la birlikte
Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi bünyesinde kurulan müze bölümünün açılışına
katıldı.

PATRİK Hazretleri, 7 Aralık Salı, Vatan Gazetesi yazarlarından Bülent GÜNAL’
ı ve İskender ŞAHİNGÖZ başkanlığındaki Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi ve
Tarkmançats Okulu vakfı yöneticilerini kabul etti.

PATRİK Hazretleri, 8 Aralık Çarşamba sabahı uçakla Antalya’ya gitti. Patrik
Hazretleri Belek’teki Dinler Bahçesi külliyesinin açılışına katıldı.

9 Aralık Perşembe sabahı Sp. Anna’nın Meryem Ana’ya gebe kalışı yortusu
vesilesiyle Başepiskopos ŞAHAN Sıvacıyan Galata Surp Krikor Lusavoriç
Kilisesi’nde Peder GARABED Terziyan’ın, Episkopos ARAM Ateşyan ise Bakırköy
Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi’nde Peder GORYUN Fenerciyan’ın sunduğu
Surp Badarak ayinini yönettiler ve vaaz ettiler. PATRİK Hazretleri İstanbul
Rum Ortodoks Patriği BARTHOLOMEOS Hazretleri, Sp. Pırgiç Hastanesi Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Setrak TOKAT, Kudüs Ermeni Patriği TORKOM Hazretleri
ile istişarede bulundu, akşamüstü Dikran-Nadya GÜLMEZGİL çiftini kabul etti.

Yorumlar kapatıldı.