İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lraper Kısa Haberler 13/11/2004

BAŞMELEKLER KAPRİEL VE MİKAEL YORTUSU vesilesiyle, Rahip SAHAG Maşalıyan 6
Kasım Cumartesi sabahı Balat Srpots Hreşdagabedats Kilisesi’nde Peder YEĞYA
Kervancıyan’ın sunduğu Sp. Badarak ayinine riyaset etti ve vaaz etti.

PATRİK HAZRETLERİ 7 Kasım Pazar sabahı Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni
Kilisesi’nde Peder YEĞYA Kervancıyan’ın sunduğu Sp. Badarak ayinine riyaset
etti, daha sonra Dadyan Okulu yararına düzenlenen Sevgi Yemeği’ne katıldı.
Aynı gün Episkopos ARAM Ateşyan Balat Srpots Hreşdagabedats Kilisesi’nde
Rahip YEĞİŞE Uçkunyan’ın sunduğu Sp. Badarak ayinine riyaset etti ve vaaz
etti.

PATRİK 2. MESROB Hazretleri 8 Kasım Pazartesi günü Ruhani Kurul Başkanı
Episkopos ARAM Ateşyan’ı, daha sonra Ortaköy Tarkmançats İlköğretim Okulu
Kurucu Temsilcisi Hayk ASLANYAN’ı ve Kevork SANTALU’yu kabul etti.

PATRİK Hazretleri 9 Kasım Salı günü Patriklik Hukuk Komisyonu üyeleriyle
istişarede bulundu, öğleden sonra ise Yeşilköy International Hastanesi
Endoskopi servisinde Gastroenteroloji Profesörü Dr. Güngör BOZTAŞ tarafından
sağlık muayenesinden geçirildi.

PATRİK Hazretleri 10 Kasım Çarşamba günü Ferman TOROSLAR başkanlığındaki
Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi vakfı yöneticilerini, İskender ŞAHİNGÖZ
başkanlığındaki Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi vakfı yöneticilerini, New
York’ta yayımlanan Armenian Reporter gazetesinin başyazarı Edward BOĞOSYAN’ı
kabul etti.

1 Kasım’dan beri bir dizi toplantılar nedeniyle Surp Eçmiyadzin’de bulunan
Başepiskopos ŞAHAN Sıvacıyan 11 Kasım Perşembe saat 02:00 sularında yurda
döndü ve havaalanında Patrikhane görevlileri tarafından karşılandı.

PATRİK Hazretleri 11 Kasım Perşembe günü Peder GARABED Terziyan’ı ve Mıgır
AVEDİKOĞLU başkanlığındaki Topkapı Surp Nigoğayos Kilisesi vakfı
yöneticilerini, Surp Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi din görevlisi
Peder DRTAD Uzunyan’ı ve hayırsever Linda SÜME’yi, Şişli Karagözyan
İlköğretim Okulu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran GÜLMEZGİL’i kabul etti.
Aynı gün ERMENİ PATRİKLİĞİ’ni temsilen Rahip SAHAG Maşalıyan Türk İş
Kadınları Derneği’nin Çırağan Sarayı’ndaki iftar yemeğine katıldı.

Yorumlar kapatıldı.