İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Lraper´den Kısa Kısa…

***PATRİK 2. MESROB Hazretleri, 9 Ekim 2004 günü SRPOTS TARKMANÇATS (Aziz
Çevirmenler) Bayramı’nı Aperlae’daki Bizans Kilisesi’nin kalıntılarında
kutladı. Ari ÇOLAK, Tamar KARASU, Herman KAZANCIYAN, Murat KAZANCIYAN,
Anthony KÜÇÜK, Prof. Dr. Hagop TERZAN, Krikor YANIKBACA, Anjel YANIKBACA,
Arman YANAR ve Aran YENİYORGAN’ın hazır bulunduğu dualarda, SURP MESROB ve
AZİZ ÖĞRENCİLERİNE ithaf edilen “Vork Zartaretsin Dnorinapar” Tarkmançats
İlahisi söylendi.

Antalya ilinin Üçağız ile Kaş mevkileri arasındaki Sıçak Yarımadası'nın
koyunda bulunan Aperlae antik kenti, Roma İmparatorluğu döneminde, Vahiy
Kitabı'ndaki yedi kiliselerden Thyatira (Akhisar) gibi saray erkanı ve
devlet yetkililerinin kullandıkları kırmızı, mor, eflatun, erguvan ve
menekşe renkli kumaşları üretmekle ünlenmişti. Sp. BOĞOS Arakyal'ın (Aziz
Pavlos) Filipe'deki ilk takipçisi Lidya bu kumaşların ticaretiyle meşguldü
(Res.İş.16:14). DER HİSUS'a işkence ederken, Romalı askerler O'nun üzerine
aynı kumaştan bir pelerin attılar ve alay ettiler (Mat.27:28; Mark.15:17;
Yu.19:2).

***10 Ekim 2004 Pazar sabahı Başepiskopos ŞAHAN Sıvacıyan Kadıköy Surp
Takavor, Episkopos ARAM Ateşyan ise Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni
kiliselerimizdeki törenleri yönettiler ve vaaz ettiler.

***10 Ekim Pazar sabahı Kıdemli Peder Dr. KRİKOR Damatyan Sıvas’taki
cemaatimizi ziyaret etti. Murat-Vartan&Nadya GÖNKESER çiftinin dini nikahını
kutsayan Peder Krikor, Sivas’taki cemaatimiz için ruhani ayin yönetti. Sivas
Ermeni Mezarlığını ziyaret ederek Rab’de uyuyan tüm Sivaslılar için
Hokehankisd duaları okudu.

***10 Ekim 2004 Pazar sabahı Episkopos ERNST Öffner önderliğindeki Alman
Luther Kilisesi’nden 30 kişilik din görevlileri grubu Kumkapı Surp
Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi’ni ziyaret ederek sunulan Surp
Badarak’a katıldılar. Tören sonunda Peder DRTAD Uzunyan konukları
ağırlayarak onlara kilisemiz ve cemaatimiz hakkında bilgi verdi.

***İspanya Başkonsolosu Raimundo Esquerra GUERENA İspanya Milli Günü
vesilesiyle 12 Ekim Salı akşamı bir resepsiyon verdi. Ermeni Patrikliği
adına resepsiyona katılan Peder DRTAD Uzunyan ve eşi Başkonsolos Guerena’ya
Patrik 2. MESROB Hazretlerinin iyi dileklerini ilettiler.

***Patrik Genel Vekili Episkopos ARAM Ateşyan 11 Ekim Pazartesi Büyükdere
Srpots Hripsimyants ve Kumkapı Dışı Surp Harutyun, 12 Ekim Salı Üsküdar Surp
Garabed, 13 Ekim Çarşamba Balat Srpots Hreşdagabedats, Ortaköy Surp
Asdvadzadzin, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç, 14 Ekim Perşembe Kartal Surp
Nışan, 15 Ekim Cuma Kuruçeşme Yerevman Surp Haç kiliseleri vakıf
yöneticilerini kabul etti.

***RUHANİ İNZİVA VE İNANÇ GEZİSİ AMACIYLA bir süre için dinlenmeye çekilen
PATRİK Hazretleri, 14 Ekim'de İstanbul’a döndü. 15 Ekim 2004 Cuma sabahı
ruhanilerle görüşen Patriğimiz, kentte bulunmadığı sürede Patriklik
Makamı’nın idari işlerini ve diyanet hizmetlerini yürüten Patrik Genel
Vekili Episkopos ARAM Ateşyan’a, Patrik Genel Vekil Yardımcısı Rahip SAHAG
Maşalyan’a ve Patriklik Kalem Müdürü Kıdemli Peder Dr. KRİKOR Damatyan’a
teşekkür etti, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Yorumlar kapatıldı.