İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

lraper: `Hristiyan Korkusunu Nasıl Aşılıyabiliyorsunuz?´

Patriklik Genel Sekreteri Eminönü Eski Belediye Başkanı’na Mektup Yazdı

Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Dikran Zenginyan, Eminönü eski
Belediye Başkanı Lütfü Kibiroğlu’na bir mektup yazarak Anadolu’da Vakit
Gazetesi’nde yayımlanan asılsız iddiaları “kendi vicdanının huzuru için”
düzeltmesini istedi.

25 Nisan tarihli Anadolu’da Vakit Gazetesi’nde, Eminönü eski Belediye
Başkanı’nın ağzından

*Ermeni Patrikliği’nin Kumkapı’da bir misyonerlik merkezi kurmak istediğini;

*Bu “sinsi planı” veya “oyunu” gerçekleştirmek üzere semtteki tarihi
binaların [Ermeni Patrikliği veya Ermeni vatandaşlar tarafından] yakılmakta
veya yaktırılmakta olduğunu;

*Eminönü’nde yanan ve kundaklanan tarihi binaların T.C. vatandaşı Rum ve
Ermeniler tarafından satın alındığını;

*Kumkapı ve etrafında Ermeni vatandaşlarımızın birçok gayri menkul satın
aldığının bilindiğini;

*Ermeni Patriği’nin eski Eminönü Belediye Başkanı’na sözde “Biz Fener Balat’
taki gibi Kumkapı’da bir yer alıp tamir ederek düzenlemek istiyoruz…”
dediğini;

*Ermeni Patriği’nin eski Eminönü Belediye Başkanı’na sözde “Biz
genişliyoruz…” dediğini, ya da Patrikliğin genişlediğini “itiraf ettiğini”
;

*Yakılan veya kundaklanan binaların yerine kilise inşa edileceğini iddia
etmişti.

Gazetedeki bu asılsız iddialara değinen Zenginyan, Kibiroğlu’na yazdığı
mektupta, “Zat-ı Aliniz, sürekli Yüce Allah’tan, imandan, muhabbetten
bahseden tatlı dilinizle bu komplo teorisini nasıl uydurabiliyor, bu gibi
asılsız iddialarda nasıl bulunabiliyor, günlük hayatını yaşayan Müslüman
müminlerin kafasına suni bir Hristiyan korkusunu nasıl aşılayabiliyorsunuz?”
diye sordu.

Zenginyan mektubuna şöyle devam etti:
“Muhterem Beyefendi, yukarıdaki yalan ve yanlış iddiaların ivedilikle aynı
gazetede bizzat Zat-ı Aliniz tarafından düzeltilmesi her şeyden önce kendi
vicdanınızın huzuru için doğru olacaktır.

“Beyefendi, tarihten hala gereken ders alınamadı mı? Bu gibi asılsız
iddialarla, hem de dini duyguları sömürerek, cemaatler arasında suni
anlaşmazlıklara neden olmak doğru mudur? Vatana ve millete sulh ve huzur
getirir mi?”

Zenginyan’ın mektubu şöyle sona eriyor:
“Sözkonusu gazetenin haber yazısındaki asılsız iddialar zikredildiğine,
yayımlandığına ve tarafınızdan yalanlanmadığına göre, Türkiye Ermenilerinin
ruhani riyaset makamı olarak, toplumumuza ve patrikliğimize iftiralar atan,
leke süren, zann altında bırakmaya yönelik, kanunsuzluk, sinsilik ve
oyunbazlıkla suçlayan, tahkir ve taciz eden iddiaların müelliflerini ispata
davet etmek Patrikliğimizin görevidir.”

Diğer taraftan, sözkonusu gazetedeki haberin tamamen hayal mahsulü ve yalan
beyanlara dayalı olduğunu ve
cemaatler arasında kin ve nefret yaratabilecek ayrımcı niteliğini göz önüne
alan Ermeni Patrikliği, avukatlar aracılığı ile her türlü dava hakkı saklı
kalmak sureti ile noter kanalıyla tekzip yazısı yolladı ve haberdeki yalan
ve yanlış ibarelerin düzeltilmesini talep etti.

Yorumlar kapatıldı.