İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

lraper: Surp Zadig Tüm Kiliselerimizde Coşkuyla Kutlandı

Hristiyanlığın en önemli bayramı olan Surp Zadig (Kutsal Paskalya) din görevlisi bulunan İstanbul’daki yirmi kilisede ve Hatay’ın İskenderun ve Vakıflıköy’deki Ermeni kiliselerinde coşkuyla kutlanırken, İstanbul’daki 18 kilisede ve taşradaki Ermeni cemaatlerinin çoğu din görevlisi yetersizliğinden kutlamalara katılamadı.

Patrik Mesrob II Hazretleri Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Merkez Kilisesi’nde, Patrik Vekili Başepiskopos Şahan Sıvacıyan Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi’nde, Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Aram Ateşyan Yeşilköy Surp Sdepanos Kilisesi’ndeki törenleri yönettiler ve Surp Badarak sunarak vaaz ettiler.

Kumkapı Merkez Kilisesi’ndeki ikibuçuk saatlik töreni ayakta yönetemeyeceği için, istisnai olarak Patrik Hazretlerinin halka dönük olarak oturabileceği ikinci bir kutsal sofra kurulmuştu. Törenin en önemli bölümlerinde destek alarak ayağa kalkan Patrik Hazretlerine Rahip Tatul Anuşyan ve Peder Drtad Uzunyan asistanlık ettiler. Patrikhane ile kilise arasındaki meydana kadar taşan cemaat, Patrik Hazretlerinin Surp Zadik mesajını dikkatle izledi. Surp Zadig’de Rab İsa Mesih’in ölümden dirilişini kutladığımızı anımsatan Patrik Hazretleri, Hristiyanların bu imanla vaftiz edildiklerini söyleyerek, herkesin bu vesileyle iman, ümit ve sevgiden oluşan vaftiz andını yenilemesini istedi.

Kumkapı Bezciyan Salonu’ndaki Dınorhnek (Takdis) töreninden sonra, halk Patrik Hazretlerinin elini öperek takdislerini alıyor.

Yorumlar kapatıldı.