İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

hürriyet: Almanya’da imam hatip lisesi yok

Özdemir İnce

BİR toplumun bir başka topluma örnek gösterilemeyeceği ilkemi zedelemeden bir balonu daha patlatmam gerekiyor.

Açıkoturumlarda, tartışmalarda ve yazılarında ‘‘Avrupa’nın laik memleketlerinde kiliselerin okulları var!’’ derler ve akan sular durur. Böylece imam-hatip liselerini meşrulaştırmış olurlar.

Almanya’da da kilisenin (Katolik ve Protestan kiliselerinin) okulları var. Ama bu okullarda rahip yetiştirilmiyor; bu okulların Türkiye’nin imam-hatip okullarıyla hiçbir ilişkisi yok.

* * *

Almanya’da kiliseler ve kilise cemaatleri, faaliyet gösterdikleri eyaletlerin ilgili bakanlıklarından izin alma koşuluyla okul açma hakkına sahipler. Böyle bir durumda okul binasına sahip olduklarını -kira yoluyla da olabilir- kanıtlamaları gerekiyor.

Kilisenin yönettiği liselerin amacı derin din bilgisi vermek ya da rahip-vaiz yetiştirmek değil. Bu okullarda söz konusu eyaletin eğitim bakanlığı veya okul işleri senatörlüğünün diğer ilk ve ortaöğrenim kurumları için öngördüğü tedrisat programı aynen uygulanıyor. Yani Katolik ve Protestan kiliseleri ile kilise cemaatlerine ait okullarda devlet kontrolü dışında bir eğitim verilmesi söz konusu değil. Kilise okullarında da, sivil liselerde olduğu gibi, Hıristiyan hukuku, İncil tefsiri, ayinlerin yöntem ve kuralları gibi dersler öğretilmiyor. Bu okullar meslek okulu değil. Yani Almanya’da kiliselerin yönettiği okullar kesinlikle Türkiye’nin imam-hatip okul ve liselerine benzemiyor.

Kilisenin sahip olduğu bu okullarda da diğer öğrenim kurumlarında olduğu gibi devletin lise diploması veriliyor. Bu okullarda lise diplomasını normal eğitim süresi içinde alamayanlar, gece okullarına ya da kurslara katılarak ileri yaşlarda da diploma alma olanağına sahipler.

Bu okullardan lise diploması alan herkes, arzu ettiği alanda yüksek öğrenim görebilir. Hiçbir sınırlandırma yoktur. Çünkü alınan ve devlet tarafından tanınan lise diploması ile tüm yüksek öğrenim kurumlarına girme hakkına sahip olunur.

* * *

Almanya’da din adamı (rahip) olmak isteyenler, ister sivil lise olsun ister kilisenin lisesi olsun, lise diplomasını aldıktan sonra teoloji (ilahiyat) fakültesinde yükseköğrenim görmek zorundalar. Yani teoloji öğrenimi görmeden papaz olunmuyor.

Kiliselere ait ‘‘Seminer’’lerde (Papaz okullarında) öğrenim görenler, dışardan liseyi bitirdikten sonra teoloji öğrenimi görüp papaz olabiliyorlar. Çok istisnai durumlarda ‘‘Seminer’’ bitirenlere de papaz olma olanağı tanındığı söylenmekte.

* * *

Özetleyecek olursak: Fransa ve Almanya’da bizim imam-hatip liselerine benzer herhangi bir okul yok. Demek ki imam-hatip okul ve liselerini savunmak için bu iki ülkeyi örnek gösterenler yalan söylüyorlar.

Bu iki ülkede de ilk ve orta öğretimler tek kanaldan (sivil ve laik okullardan) üniversiteye öğrenci yetiştiriyorlar. Çünkü bu iki ülkeyi yönetenlerin, iki kanallı eğitimin toplumun temellerini dinamitleyeceğini bilecek kadar akılları var.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: