İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

azg: ERMENİSTAN İNSANİ GELİŞİM SIRALAMASINDA 87.

Dün Ermenistan İnsani Gekişim Projesi Ofisinde, “Global İnsani Gelişim-2003” raporı’nun tanıtım kutlaması yapıldı. Raporın esas teması: Binyılın gelişim amaçları, fakirliği ortadan kaldırmaya yönelik milletlerarasi şartname, idi.

Raporu BM Daimi Koordinatörü Liz Granten tanıttı. İnsani Gelişim raporunun esasında, insanı gelişim katsayısı vardır (İGK). İGS ülkelerin gelişimini 3 esas temel doğrultuda, beklenen hayat süresi, eğitim ve Kişi başı Yurt içi hasıla’yla belirlenmekte.

Liz Granten; 1990-1995 yıllarında BDT ülkelerinde kaydedilen düşüşe rağmen Ermenistan’ın İGK’sinin istikrarlı arttığını söyledi. Rapora göre; Ermenistan İGK olarak 87. yeri, orta çaplı insani gelişime sahip ülkeler safında yer işgal etmektedir. Bn. Granten, raporun ilk hazırlanan örneğinde Ermenistan’ın 100. yeri işgal ettiğini, ancak bunun bir istatistiki hata sonucu olduğuna dikkat çekti. Sorun, İnsani Gelişim Raporu (İGR) New York ofisi, insani Gel. Proj.-Ermenistan ve UNESCO İstatistik Enstitüsü çabaları ve işbirliği sonucu halledildi. Konuya ilişkin olarak Ermenistan İGK resmi düzeltme yayımlamıştır.

Liz Granten, BM Eylül 2000 zirvesinde, 191 ülkenin, binyıl zirvesinde imzaladığı manifestoya değindi. Aralarında Ermenistan’ın da bulunduğu 191 ülke, binyılın 8 amacına ulaşmak zorunda bulunuyorlar. Bunlar; Aşırı fakirlik ve kıtlığın ortadan kaldırılması, herkese temel eğitimin sağlanması, kadın ve erkeklerin eşitliğinin desteklenmesi, çocuk ölümlerinin düşürülmesi, anneliğin korunmasının iyileştirilmesi, AIDS vb hastalıklarla mücadele, ekolojik istikrarın korunması ve gelişim amacıyla global işbirliğinin şekillenmesi.

BM Ermenistan daimi koordinatörünün sözleriyle, bizim hükümetimiz manifestonun amaçlarına hayatiyet kazandırmak için belli adımlar atmaktadır. Özellikle 2001 yılı için Ermenistan Hükümeti “Ulusal Rapor” sundu. 2002 yılı için hazırlanan rapor birkaç hafta içinde sunulacak. Bn. Granten, Erm. Hükümetinin “Yoksullukla Mücadele Programı”nı önemsedi. Bu anlamda, İnsani Gel. Proj. yöneticisi Narine Sahakyan, ilerleme olduğunu belirtti. Ör. Fakirlik 1998-1999’dan 2001’e kadar %55’den %50.9’a, aşırı fakirlik durumundaysa %24 göstergesi %16.9’a indirilmiş durumda.

İnsani gelişim 2003 raporuna ilişkin Ermenistana ilişkin, sıralama sayısının hesaplamasında resmi kaynak verilerini kullandıklarını belirten Bn. Granten, ancak BM’in kendi bağımsız analistlerinin de bunları kontrol ettiklerini belirtti.

İGK hesaplamaları yapılırken, Yurt içi hasıla verileri, Dünya Bankası verileriyle denkleştirilmektedir. Eğitimle ilgili veriler UNESCO verileriyle, hayat beklentisine ilişkin verilerse BM’in ilişkin bölümü verileriyle karşılaştırılmaktadır.

Ağavni Harutyunyan

Yorumlar kapatıldı.