İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

star: Yeni Uyum Paketi Meclis´te

HÜKÜMET 6. Uyum Paketi konusunda geri adım atmadı. Genelkurmay Başkanlığı, anadilde yayın, Terörle Mücadele Yasası’nın 8. Maddesi, apartmanlarda ibadethane açılması, seçimlerde gözlemci bulundurulması ile Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu’ndan MGK temsilcisinin çıkarılması konusunda hassasiyetlerini hükümete iletmişti. Hükümet, Genelkurmay Başkanlığı’nın 5 uyarısından sadece birisini yerine getirdi. Apartmanlarda ibadethane açılmasına ilişkin düzenlemeyi madde metninden çıkaran hükümet, diğer konularda geri adım atmadı.

Yürütme ve yürürlük ile birlikte 22 maddeden oluşan ‘Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Tasarısı’, Adalet Komisyonu, Anayasa Komisyonu ve Avrupa Birliği komisyonlarında görüşülecek. İşte ‘6. Uyum Paketi’nde yer alan bazı değişiklikler:

KÜRTÇE YAYININ ÖNÜ AÇILACAK: 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’da yapılacak değişiklikle, Türk vatandaşlarının günlük yaşamlarında geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde de kamunun yanısıra özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca da yayın yapılabilecek.

TERÖRLE MÜCADELE YASASI’NIN 8. MADDESİ KALKIYOR: Terörle Mücadele Yasası’nın, ‘Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda’ başlıklı 8. maddesi yürürlükten kaldırılacak. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, yürürlükteki yasanın 8. maddesi kapsamına giren suçlardan dolayı yürütülen hazırlık soruşturmalarında, Cumhuriyet savcılıklarınca takipsizlik kararı verilecek.

MGK DENETİME ÜYE VEREMEYECEK: Yapılacak düzenleme ile Sinema, Video ve Müzik Eserleri Denetleme Kurulu’nda MGK temsilcisi bulunamayacak.

SEÇİMLERDE YAYIN YASAĞI: Seçim dönemlerinde bir hafta olan yayın yasağı da bundan böyle seçim gününden önceki 24 saat olmak üzere daraltılıyor.

SEÇİMLERDE GÖZLEMCİ OLACAK: Türkiye Cumhuriyeti’nin üye olduğu uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile bu kuruluşlara üye ülkelerin gözlemcileri ve hükümet tarafından uygun görülen uluslararası hükümet dışı kuruluşlar seçim dönemlerinde gözlemci bulundurabilecek.

KÜRTÇE İSİM SERBEST: Nüfus kanununda yapılan değişiklikle, isim koyma önündeki engeller kaldırılacak, Ancak konulacak isim ahlak kurallarını ve kamuoyunu incitici nitelikle olmayacak.

EVLİLİK DIŞI ÇOCUK: Evlilik dışında doğan çocuklar da istendiği takdirde anasının soyadını alabilecek.

YARGILAMANIN YENİLENMESİ: Yeniden yargılanma konusunda da yeni düzenlemeler yapılacak. Buna göre yargılamanın yenilenmesi süresi, AİHM kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl, diğer sebepler için 60 gün olacak.

YÜRÜRLÜKTEN KALKAN MADDELER: Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) eş, kardeş veya füruundan birini zina halinde yakalamada suç işlenmesi halinde faile verilecek cezaları gösteren 462. maddesi de tasarı ile yürürlükten kaldırıyor. Böylece, özel bir tahrik hali olarak düzenlenen bu hüküm yerine, TCK’nın 51. maddesinde düzenlenen genel tahrik maddesi uygulanacak. Bununla CMUK’un sanığın tutuklanması, tutuklunun sorguya çekilmesi, baronun müdafi tayini, müdafinin dava evrakını tetkiki, müdafi ücreti, ifade ve sorgunun tarzına ilişkin düzenlemelerin DGM’nin görev alanına giren suçlarda da uygulanmasına olanak sağlanıyor.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: