İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Radikal: Bu paket Kopenhag´a yetişecek

RADİKAL – ANKARA – Hükümet, dün Meclis’te okunan programın 28 Kasım’da güvenoyu almasının ardından ilk icraatını AB ile uyum alanında yapacak. AKP, 36 yasada değişiklik içeren uyum paketini, Tayyip Erdoğan’ın siyasi yasağının kaldırılması için gerekli Anayasa değişikliklerinin önüne aldı.

Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, kapsamlı bir demokratikleşme ve uyum paketinin hazırlıklarına CHP ile birlikte başladıklarını açıklayarak, konuyu 22 Kasım’da Erdoğan’la birlikte CHP lideri Deniz Baykal’ı ziyarete gittiklerinde gündeme getirdiklerini ve olumlu karşılandığını söyledi.

‘CHP’ye sunulacak’

Yalçınbayır, “Değişiklikler hem Kopenhag Kriterleri’ne uygulamada geçerlilik kazandırmak, hem de Türkiye’deki siyasi özgürlükleri ve demokrasiyi genişletmek amacıyla gerekli. Bürokratlardan teknik çalışmayı 26 Kasım’a kadar bitirmesini isteyeceğiz. Taslağı daha sonra CHP’ye sunacağız. Onların da zaten hazırlığı var. Taslak kamuoyunda tartışmaya açılmış olacak. Paketi hükümet 28 Kasım’da güvenoyu alır almaz Meclis’e sunacağız” dedi.

Anayasa sonra

Şimdilik Anayasa değişikliği için girişimde bulunmayacaklarını belirten Yalçınbayır, önce 36 maddelik yasalarla ilgili değişikliğin Meclis gündemine getirileceğini söyledi. 36 yasa maddesinde değişiklik öngören değişim paketinin ana hatları şöyle:

Yeniden yargılanma hakkı: Yargılanmanın adil yapılmadığına inanılan durumlarda, hak arama yollarının açık tutulabilmesi için TCK’nın 327/a ve 445. maddeleriyle, Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu’nun 445/a maddelerinde değişiklik öngörülüyor.

Eklenecek geçici bir maddeyle AİHM kararıyla adil yargılanmadığı saptanan kişilere de yeniden yargılanabilmeleri için bir yıllık başvuru süresi tanınıyor. Halen cezaevinde bulunan DEP üyesi dört eski milletvekiline de yeniden yargılanma yolu açılıyor.

Gözaltı koşulları: DGM Yasası’nın 16. maddesi değiştirilecek. CMUK da buna uygun düzenlenecek. DGM’leri ilgilendiren yakalama ve tutuklamada zanlının yanında avukat bulundurabilmesi öngörülüyor. Böylelikle DGM’ler ile diğer mahkemeler arasında gözaltı koşulları farkı kalmıyor.

İşkenceyle mücadele: İşkenceyle ilgili davalarda izin ve zamanaşımı kaldırılıyor. Devlet Memurları Kanunu’nun 2. maddesine eklenecek bir fıkra ile TCK 243 ve 245. maddelerinde yapılacak düzenlemeler sonucu, işkence davalarında devlet memurlarının yargılanmasının amirlerinin iznine bağlı olması zorunluluğu kaldırılıyor. TCK 102 ve 112. maddelerinde yapılan değişiklikle de işkencede zamanaşımı kaldırılıyor.

Derneklere esneklik: Dernekler Kanunu’nda yapılacak düzenlemeyle dernek kurma özgürlüğünün sınırları genişletilecek. Böylelikle yabancı dernekler Türkiye’de, Türkiye’deki dernekler de yurtdışında şube açabilecek.

Yargının işlevselliği: Yargının işlevselliği ve savunma hakkının güçlendirilmesi amacıyla Yargıtay Başsavcısı’na iddianameyi sanık veya sanık avukatlarına tebliğ etme zorunluluğu getiriliyor. Halen savunma süreleri ve imkânlarının kısıtlanması eleştirilerine yol açan uygulama için CMUK 316. madde değişecek.

Damga Vergisi Kanunu: Tazminat ve dostane çözüm davalarında, mağdur olduğu anlaşılan kişilerden damga vergisi talep etme uygulamasının kalkması için yasal düzenleme yapılacak.

Haber kaynağını açıklamama: Basın Kanunu’nda yapılacak değişiklikle basın mensuplarını haber kaynağını açıklamaya zorlama suç haline getiriliyor.

TCK 312: Siyasi Partiler Kanunu’nun 98 ve 104. maddeleri ile Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 11/f-3 maddelerinde yapılacak değişiklikle, TCK 312’de yapılan değişiklikler siyasi rejime yansıtılacak. 312’deki, ‘Kamu düzenini bozacak şekilde’ koşulu bu yasalarda da geçerli hale getirilerek parti kapatma ve milletvekilliğinden yasaklama nedeni olmaktan çıkarılacak. Siyasi parti kapatmalarda Anayasa Mahkemesi’nde beşte üç çoğunluk aranacak.

Yabancılara dilekçe hakkı: 3071 sayılı yasadaki değişiklikle, Türkiye’de çalışma ve oturma hakkına sahip yabancı uyruklulara, yetkili mercilere ve Meclis’e dilekçe verme hakkı tanınacak.

Cemaat vakıfları: Cemaat vakıflarına mal edinme ve devretme imkânı getirilecek.

Türban ve Kürtçe dilekçe affı: Yüksek Öğrenim Kanunu’na eklenecek geçici bir maddeyle disiplin cezalarına af öngörülüyor. Bu afla türban taktığı için ya da anadilde eğitim dilekçesi verdiği için üniversitelerle ilişkisi kesilen öğrenciler, öğrenimlerine yeniden devam edebilecek.

Yorumlar kapatıldı.