İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Radikal: Vakıfların işi zor

Vakıflardan sorumlu Bakan Doğan, işlemlerden yakındı.


FATMA SİBEL YÜKSEK

ANKARA – Uyum yasaları çerçevesinde cemaat vakıflarının mal edinebilmesini düzenleyen yönetmelik taslağı dün Başbakanlığa sunuldu. Yönetmeliğe göre vakıfların mal edinebilmesi Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlanırken, mal tescilinde bu izin söz konusu olmayacak. Ancak ortaya çıkan ağır bürokrasi, vakıfların gözünü şimdiden korkuttu. Cemaat vakıflarının yetkilileri, “Bu kadar işleme, evraka paramız bile yetmez” diye yakındı.

Düzenleme hakkında bilgi veren vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı Ali Doğan ise, “Binlerce sayfa mevzuat okumaktan göz derecem ilerledi. Bakan olduktan sonra gözlüğümü değiştirmek zorunda kaldım. Türkiye büyük olacaksa, kendi kabuğunu kırabilmeli. Böyle meselelerle uğraşmak bize yakışmaz. Bu düzenlemeleri keşke AB istiyor diye yapmasaydık” dedi.

Vakıflar: Evraka paramız yetmez

Yönetmelik hazırlanmadan önce Türkiye’deki cemaat vakıflarının yetkililerinden de görüş alındı. Başbakanlık’ta temaslar yapan vakıf yöneticileri, Vakıflar Yasası’nda değişiklik yapılmasını olumlu bir adım olarak değerlendirirken, uygulamada karşılarına çıkacak güçlüklere “Bu işlemleri yapmaya, evraka paramız bile yetmez” sözleri ile dikkat çekti.

Türkiye’de tasarrufları altındaki taşınmazlardan mal edinme talebinde bulunabilecek 60 vakıf ve bunlara ait bina okul, hastane gibi yaklaşık 100 eser bulunuyor. Mevcut uygulamada, vakıfların kullandıkları binalara ‘kat çekmelerine’ bile izin verilmiyor.

Yedi zorlu aşama

Vakıflar, hazırlanan yeni düzenlemeye göre mal edinme işlemlerini gerçekleştirmek için yedi zorlu bürokratik aşamadan geçecek. Mal
edinmek isteyen vakıflar şu şartları yerine getirecek:

  • Önce vakfın bulunduğu bölge müdürlüğüne bir dilekçeyle müracaat edilecek.
  • Vilayet temsilcisinin de yer aldığı 5 kişilik komisyon, başvuruyu değerlendirecek.
  • Edinilmek istenen mal yerinde incelenecek. Taşınmazın vakıf tarafından kullanıldığı ve elektrik, telefon, su, havagazı faturalarının vakıfca düzenli ödendiği kanıtlanacak.
  • Daha sonra tapu işlemleri yapılacak. Başvuru sahipleri, tapu tescilini Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne getirecek.
  • Bölge müdürlüğü olumlu görüş bildirirse, başvuru genel müdürlüğe gidecek.
  • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün olurundan sonra konu Vakıflar Meclisi’nin gündemine alınarak değerlendirilecek.
  • Vakıflar Meclisi’nden olumlu görüş çıkarsa, söz konusu dosya Bakanlar Kurulu’na iletilecek. Mal edinmeye ilişkin son kararı Bakanlar Kurulu verecek.

Sabreden derviş, muradına ermiş!

Başbakanlığa sunulan ‘Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik’ 13 madde ve beş bölümden oluşuyor. Yönetmelik vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın Vakıflar Yasası çerçevesinde cemaat vakıfları statüsünde bulunan vakıfların dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, taşınmaz mal edinmeleri ve taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunmalarını ve bu malların tesciline ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Yönetmeliğe göre, vakıflar bağlı bulundukları bölge müdürlüklerine başvururken, taşınmaz malın içeriği, tapu kaydı, imar durumu, açık adresi, ne amaçla kullanıldığı, hangi amaç için alınmak istendiği gibi bilgi ve belgelere de dosyada yer verecek. Başvuruda ayrıca, vakfın mali durumunu gösteren son yıla ait bilanço, gelir-gider tablosu, vakıf yönetimi tarafından alınan gerekçeli karar, taşınmaz malın durumuna ilişkin ekspertiz raporu ile taşınmaz malın kullanılacağı faaliyet alanını gösteren ilgili kamu kurumundan alınacak uygun görüş belgesi de sunulacak.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: