İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hürriyet: Vakıflara mal edinme hakkı Başbakanlık´ta

”Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri ve Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları Hakkında Yönetmelik” tamamlanarak, Başbakanlık’a gönderildi. Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanlığı’nca hazırlanan yönetmelik, 5 bölüm ve 13 maddeden oluşuyor.

Yönetmeliğin 3 maddeden oluşan 1. bölümünde amacı, kapsamı ve dayanağı anlatılıyor. ”Cemaat Vakıflarının Yeni Taşınmaz Mal Edinimi” başlıklı 2. bölümde ise edinilebilecek taşınmaz malların kapsamı, başvurunun şekli ve istenilen belgeler ile değerlendirme ve sonrasında yapılacak işlemler yer alıyor.

Buna göre cemaat vakıfları dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilecekler.

İSTENİLEN BELGELER

Cemaat vakıfları tarafından başvurular, vakfın bağlı bulunduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne yapılacak. Başvuru sırasında taşınmaz malın nevi, beyanlar ve şerhler hanesini kapsayan tapu kaydı, imar durumu ve açık adresi, hali hazır ne amaçla kullanıldığı, hangi amaç için iktisap edilmek istenildiği, vakfın mali durumunu gösteren en sonyıla ait bilançosu, gelir gider tablosu, vakıf yönetimi tarafından alınmış gerekçeli karar, taşınmaz malın durumuna ilişkin Vakıf Gayrimenkul Ekspertiz Değerlendirme A.Ş, Ziraat Bankası, Ticaret ve Sanayi Odası, Mimarlar Odası’ndan alınmış ve birden fazla eksper tarafından düzenlenmiş ekspertiz raporu ile taşınmaz malın kullanılacağı faaliyet alanı belirtilmek suretiyle bu alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınacak uygun görüş belgesi istenecek.

Vakıflar Bölge müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucu düzenlenen rapor ve ekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilecek. Burada yapılacak değerlendirmenin sonucunda uygun olduğu tespit edilen dosyalar, Vakıflar Meclisi’ne intikal ettirilecek ve buradan verilecek olumlu karar uyarınca konu, Vakıflar Genel Müdürlüğütarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacak. Bakanlar Kurulu kararının Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne intikalini takiben, Tapu Sicil müdürlüklerinde vakıf adına yapılacak işlemler, ilgili Vakıflar bölge müdürlüğünden alınacak yetki belgesiyle sağlanacak. Talebin uygun bulunmaması halinde durum, ilgili vakfa bildirilecek.

TAŞINMAZLARIN TASARRUFU

”Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Malları Üzerindeki Tasarrufları”nayer verilen 3. bölümünde tasarrufların, dini, hayri, eğitsel, sıhhi, sosyal ve kültürel alanlardaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla kullanılacağı belirtiliyor.

Yönetmeliğin 4. bölümünde ise cemaat vakıflarının tasarruflarında bulunan taşınmaz malların tescili ile ilgili yapılacak işlemler yer alıyor.

”Bağış ve Vasiyet” başlıklı 5. bölümde ise cemaat vakıfları adına bağışlanan veya vasiyet olunan taşınmaz mallar için bu yönetmeliğin 5. maddesinde istenilen belgelerle birlikte bağış veya vasiye tevsik edici belge istenmesi öngörülüyor.

Bağış ve vasiyet, 4771 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 9 Ağustos 2002 tarihinden önce yapılması halinde bu yönetmeliğin 4. bölümünde, bu tarihten sonra yapılması halinde ise yönetmeliğin 2. bölümündeki usul ve esaslara tabi olacak.

Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmelik hükümlerini, Vakıflar Genel Müdürlüğü yürütecek.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: